Artvin Çoruh Üniversitesi

Duyurular

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alımı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            2017–2018 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, Enstitümüz lisansüstü programlarına Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

 

Başvuru Bilgileri:

Başvuru Tarihleri

      : 07–18 Ağustos 2017

Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJAN TABLOSU

Başvuru Yeri ve Şekli

      Enstitümüzün WEB (Link başvuru tarihlerinde aktif hale    gelecektir.) sayfasından ONLİNE olarak yapılacak olup,

sisteme istenilen belgeleri eksiksiz YÜKLEYİNİZ. Sisteme eksik ve yanlış yüklenen belge ve bilgilerden doğacak yükümlülükten aday sorumludur.

    Başvuruda istenilen belgelerin onaylı olarak; 22 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine   kadar Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR.

Başvuruda Bulunamayacaklar ile Halen Bir Lisansüstü programa Kayıtlı Olanlar

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesinin 6. bendi: “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  hükmü gereği;

Bu durumda olan adayların başvuru YAPMAMASI veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayda gelmeden önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan KAYITLARINI SİLDİRMELERİ gerekmektedir.

İrtibat Telefonu

     : 0 466 / 215 10 00

Başvuru Yapılabilecek Lisansüstü Programlarımız:

Yüksek Lisans

   : Tarih  

Sonuçların İlanı

      : 24 Ağustos 2017 – Perşembe

Kesin Kayıt ve Ders Yazılımları

      : 11–15 Eylül 2017

Yedek Adaylar İçin Kesin Kayıt ve Ders Yazılımları  

:     : 18-20 Eylül 2017

 

Tezli Yüksek Lisans Başvuru Sonrası Teslim İçin İstenen Belgeler ve Notlar:

Adayların Başvurusunda;

Adayın Online olarak yaptığı başvuru sonucu yapılan kontrollerden sonra adaya bilgi mesajını takiben (Basvurunuz Onaylandı) sistemden alınacak;

 • Başvurusu onaylanan adayların Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (son onay sayfasındaki yazdır butonunu tıklayarak alınız) onaylı-imzalı,
 • ALES belgesinin onaylı sureti,
 • Lisans  diplomasının onaylı sureti,
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesinin onaylı sureti,
 • Kısa özgeçmiş,
 • 1 adet fotoğraf.
 • Bilim Dalı Tercih Formu (Ulaşmak İçin Tıklayınız….)

 

NOTLAR:

 • Başvuruda istenilen belgelerin onaylı olarak; 22 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuruda istenilen belgeleri onaylı olarak bu sürede teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR.
 • Başvuran Adayların Bilim Dalı Tercih Formlarını 22 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar diğer istenilen evraklarla beraber Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. (BİLİM DALI TERCİH FORMU)

 (Tüm formlar http://www.artvin.edu.tr/sbe adresindeki; Formlar/Ortak linkinden temin edilebilir.

 

A- Tezli Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci

Başvuru Şartları

 • En az 55 ALES sözel puanına sahip olmak. ALES'in geçerlilik süresi 3 yıl (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.06.2009 tarih ve 05.001-2794 sayılı yazısı), 
 • Tarih Bölümü veya Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Mezunu olmak

Değerlendirme Süreci

Tezli yüksek lisans programları için değerlendirme:

Tarih Anabilim Dalı Ortak tezli yüksek lisans programı için değerlendirme:

ALES sınav notunun % 60’ı + lisans mezuniyet ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığının* % 40’ı toplanarak,

Yüksek Lisans Giriş Başarı notu hesaplanacaktır.

   *- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Tezli ortak yüksek lisans başvurularında Giriş Başarı Notu alt sınırı 60 olacaktır.
 • Anabilim Dallarına kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kontenjana göre kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesinde Yüksek Lisans Giriş Başarı notu sıralaması esas alınacaktır.
22 Haziran 2017 Perşembe