Artvin Çoruh Üniversitesi

Mevzuatlar

Tarih

Türü

Konu

22.05.2017

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri Esasları

02/05/2017

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

27/03/2017

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi

27/01/2017

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi

21/09/2016

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

25/07/2016

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yarıyıl İçi Mesleki Uygulama Esasları

13/06/2016

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esaslar

13/06/2016

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Araştırma Görevlisi (50/d) Kadrosuna Atanma İlkeleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

11/05/2016

Uygulama Esasları

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yarıyıl içi Uygulama Esasları

11/05/2016

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Erasmus+Programı Yönergesi 

11/05/2016

Yazım Kılavuzu ve Şablonu

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

11/05/2016

Yazım Kılavuzu ve Şablonu

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Şablonu

11/05/2016

Uygulma Esasları

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimleri Esntitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

11/05/2016

Uygulama Esasları

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Esntitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

21/01/2016

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları 

21/01/2016

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Staj Yönergesi

09/12/2015

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

09/12/2015

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

29/07/2015

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29/04/2015

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

30/12/2014

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi

17/12/2014

Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Açık Erişim Politikası

26/05/2014

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yüksetilme ve Atanma Uygulama Esasları (01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

08/05/2014

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönergesi

04/03/2014

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları

 27/01/2014

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları 

22/10/2013

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 11/08/2013

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 19/07/2013

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konut Dağıtımı ve Yönetim Yönergesi (Üniversite Senatosu'nun 27/03/2017 Tarihli Toplantısında Alınan 24 Sayılı Kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

 01/07/2013

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesinde Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylara İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

 03/04/2013

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

13/02/2013

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

30/11/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Yönergesi

26/12/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Araştırma Görevlisi (50/d) Kadrosuna Atanma İlkeleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

26/12/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Proje Destek Ofisi Yönergesi

21/11/2012

Yönetmelik Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmelik

21/11/2012

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisan ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05/11/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

05/11/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Araştırma Görevlisi (50/d) Kadrosuna Atanma İlkeleri Yönergesi

25/09/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Uygulama Yönergesi

25/09/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Uygulama Yönergesi

07/09/2012

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/08/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

16/08/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Diploma,Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

31/07/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konukevi Yönergesi

18/04/2012

Usul ve Esaslar

Öğretim Elemanlarının Yurt Dışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımını Destekleme Programı ve Uygulama Esasları

02/04/2012

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi

02/03/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

20/02/2012

 Yönerge

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

06/01/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

06/01/2012

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

27/12/2011

Usul ve Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları

26/10/2011

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Yönergesi

14/10/2011

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

30/09/2011

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Tesisleri Yönetim Yönergesi

09/08/2011

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane Yönergesi

17/05/2011

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci Konsey Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

01/04/2011

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmelik

24/01/2011

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesinde değişiklik yapılmasına dair Yönerge

21/12/2010

Esaslar

Artvin Çoruh Üniversitesinde Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylara İlişkin Esaslar

21/12/2010

Yönerge

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Lisans Programı Mecburi Yaz Stajı ve Yarıyıl İçi Uygulama Yönergesi(Üniversite Senatosu'nun 11/05/2016 Tarihli Toplantısında Alınan 12 Sayılı Kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

05/09/2010

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Madde ve Bentlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/06/2010

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi

25/06/2010

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

17/06/2010

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmelik 

03/05/2010

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Lisans Programı Mecburi Yaz Stajı ve Yarıyıl İçi Saha Uygulama Yönergesi (Üniversite Senatosu'nun 11/05/2016 Tarihli Toplantısında Alınan 12 Sayılı Kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

03/05/2010

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi (Üniversite Senatosu'nun 08/05/2014 Tarihli Toplantısında Alınan 7 Sayılı Kararı İle Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

18/03/2010

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmelik

28/01/2010

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi

16/11/2009

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (Üniversite Senatosu'nun 19/07/2013 Tarihli Toplantısında Alınan Sayılı 6 Kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

28/10/2009

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konukevi Yönergesi

28/10/2009

Talimat

Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Müsabaka Talimatı (Üniversite Senatosu'nun 14/03/2016 tarihli toplantısında alınan 15 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

28/10/2009

Yönerge

Artvin Ç oruh Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

31/08/2009

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

11/05/2009

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

18/01/2009

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

18/11/2008

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi (Üniversite Yönetim Kurulu'nun  16/11/2009 Tarihli Toplantısında Alınan 2 Sayılı Kararı ile Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

30/06/2008

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

28/12/2007

Yönerge

Artvin Çoruh Üniversitesi Konut Yönergesi (Üniversite Yönetim Kurulu'nun 18/11/2008 tarihli ve 1 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

28/12/2007

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Dazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28/12/2007

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13/07/2007

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

13/07/2007

Yönetmelik

Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği

Yönetmelik