Artvin Çoruh Üniversitesi

Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

 
Stratejik Planlamaya İlişkin Görevler:
· İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak.
· İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.
· Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
· Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
· İdare faaliyet raporunu hazırlamak
· İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek
· Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak
· Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
· İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek
· İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek
· İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek
· İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. 
 

 Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü İş Akış Süreci için tıklayınız.