Artvin Çoruh Üniversitesi

Bütçe ve Performans Programı Birimi

Bütçe ve Performans Programına İlişkin Görevler:
· Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak 
· Bütçeyi hazırlamak 
· Ayrıntılı harcama programını hazırlamak Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak 
· Ödenek gönderme belgesi düzenlemek 
· Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak 
· Yatırım uygulama sonuçlarını izlemek 
· Yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak 
· Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkiliği artırıcı tedbirler üretmek 
· İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek 
· Görev alanına ilişkin mali istatistikleri hazırlamak