Artvin Çoruh Üniversitesi

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Görevler:
· İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
· İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
· Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek
· Ön mali kontrol görevini yürütmek
· İç ve dış denetim raporlarını izlemek