Artvin Çoruh Üniversitesi

Doğa Sporları Topluluğu

 

Yönetim Kurulu:

Başkan:

Başkan Yardımcısı:

Muhasip Üye:

 

Denetim Kurulu:

Üye:

Üye:

Üye:

 

Akademik Danışman ve

Web Sorumlusu:

Okt. Fikri ÖZKAN
Akademik Birim: Eğitim Fakültesi / İlköğretim Bölümü

Üye Sayısı:

70
İletişim:  

 

Genel Bilgi:

Doğa sporları Topluluğu “Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi” doğrultusunda kurulmuş ve halen faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Topluluğun Amaçları:

Doğa sporları Topluluğu Üyelerinin;

1) Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

2) Araştırıcı ve geliştirici niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

3) Topluluk imkanları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

a) Üniversite öğrencilerine doğa sporları ve doğa bilincinin kazandırılmasına katkıda bulunmak,

b) Doğa sporları ile uğraşan öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak

d) Doğa sporları hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin doğa ile etkileşimine katkıda bulunmak,

 

Etkinlikler

Doğa sporları Topluluğu amaçları doğrultusunda;

a) Topluluk amacına uygun olması koşulu ile her türlü eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler organize eder ve edilmesinde yardımcı olur.

b) Doğa ile alakalı resmi ve özel kurum ve kuruluşlara geziler düzenler, öğrencileri doğa ve çevre uzmanları ile buluşturur, çevre ve doğa ilgisi ve bilgisi gelişimine yönelik faaliyetleri düzenler ve düzenlenmesine katkı sağlar.

c) Öğrenciler gelişimine ve sosyal hayatına katkıda bulunmak amacıyla geziler düzenler ve düzenlemesine yardımcı olur.