Artvin Çoruh Üniversitesi

Sanat ve Edebiyat Topluluğu

 

Yönetim Kurulu:

Başkan:

Başkan Yardımcısı:

Muhasip Üye:

Genel Sekreter:

 

 

Denetim Kurulu:

Üye:

Üye;

 

Akademik Danışman ve

Web Sorumlusu:

Yard. Doç. Dr. Adnan UZUN
Akademik Birim: Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Üye Sayısı:

25
İletişim:

Topluluk Başkanı

 

 

Genel Bilgi:

 

Topluluğun Amaçları:

Sanat ve Edebiyat Topluluğu Üyelerinin;

a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

b) Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

c) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

d) Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

1-Sanat ve Edebiyat alanında uğraşan öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak

2-Sanat ve Edebiyat hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek

3-Üniversite bünyesinde sanat ve Edebiyat alanında oluşturulacak etkinliklerde bulunmak

 

Etkinlikler:

Sanat ve Edebiyat Topluluğu amaçları doğrultusunda;

a) Panel, konferans, sempozyum, münazara, yarışma gibi etkinlikler planlar, düzenler, organize eder ve bu tür organizasyonların yapılmasına yardımcı olur.

b) Topluluk amacına uygun olması koşuluyla her türlü eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler organize eder ve edilmesinde yardımcı olur.

c) Sanat ve Edebiyatla alakalı resmi ve özel kurum ve kuruluşlara geziler düzenler, öğrencileri uzman sanat ve edebiyat oyuncularıyla buluşturur, sanat ve Edebiyat gelişimine yönelik faaliyetleri düzenler ve düzenlenmesine katkı sağlar.

d) Öğrencilerin gelişimine ve sosyal hayatına katkıda bulunmak amacıyla etkinlikler düzenler ve düzenlemesine yardımcı olur.