Artvin Çoruh Üniversitesi

Satranç Topluluğu

 

Yönetim Kurulu:

Başkan:

Başkan Yardımcısı:

Muhasip Üye:

Gülşen ŞENBAŞ

Şeyma POLAT

Meral SALAR

Denetim Kurulu:

Başkan:

Üye:

Üye:

Merve SAYIN

Leyla ÖZTOPRAK

Alperen SARAÇ

Akademik Danışman ve

Web Sorumlusu:

Öğr. Gör. Turan AKSAKAL
Akademik Birim: Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü

Üye Sayısı:

101
İletişim:

Topluluk Başkanı

Gülşen ŞENBAŞ

 

 

Genel Bilgi:

    Satranç Topluluğumuz Üniversitemizin ilk öğrenci topluluğudur ve 27/01/2010 tarihinde kurulmuştur. Topluluğumuzun kurucu başkanı Yunus SÖNMEZ, Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Turan AKSAKAL’dır.

 

     Kurulduğu andan itibaren hemen faaliyetlere başlayan Satranç Topluluğumuz üniversitemizdeki en aktif topluluklardan birisi olarak satranç faaliyetleri ile öğrenci arkadaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Her dönem üniversitemiz çapında en az bir turnuva yapmaktadır. Ayrıca mayıs ayı içinde Üniversitemiz Şenlikleri içinde düzenlenen satranç turnuvasında da aktif görev almaktadır.

 

   Topluluğumuzun Kuruluşundan bugüne kadarki başkanları şu şekildedir.

Yılı Adı Soyadı
2009-2010 Yunus SÖNMEZ
2010-2011 Yunus SÖNMEZ
2011-2012 Ahmet AKSAL
2012-2013 Ahmet AKSAL
2013-2014 Semra AYDOĞDU
2014-2015 Emine Nursel KONAL
2015-2016 Salih KAMAR
2016-2017 Salih KAMAR
2017-2018 Gülşen ŞENBAŞ

 

    Topluluğumuzda 35 Satranç takımı, 35 Satranç saati, 1 tane satranç panomuz bulunmaktadır.

     Satrancı seven veya satranca ilgi duyan tüm arkadaşlarımız topluluğumuza üye olabilmekte ve faaliyetlerimize katılabilmektedir.

 

Topluluğun Amaçları:

Satranç Topluluğu Üyelerinin:

a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

b) Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

c) Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

d) Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

1-Satranç oynayan öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak

2-Satranç sporu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek

3-Üniversite bünyesinde satranç ilgisi oluşturacak etkinliklerde bulunmak

 

Etkinlikler:

Satranç Topluluğu amaçları doğrultusunda;

a) Panel, konferans, sempozyum, münazara, turnuva gibi etkinlikler planlar, düzenler, organize eder ve bu tür organizasyonların yapılmasına yardımcı olur.

b) Topluluk amacına uygun olması koşuluyla her türlü eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler organize eder ve edilmesinde yardımcı olur.

c) Satrançla alakalı resmi ve özel kurum ve kuruluşlara geziler düzenler, öğrencileri uzman satranç oyuncularıyla buluşturur, satranç gelişimine yönelik faaliyetleri düzenler ve düzenlenmesine katkı sağlar.

d) Öğrencilerin gelişimine ve sosyal hayatına katkıda bulunmak amacıyla geziler düzenler ve düzenlenmesine yarcımcı olur.