Artvin Çoruh Üniversitesi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç:

          a) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden küçük, orta ve büyük ölçekte sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve benzeri sektörlerdeki işletmeler ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini arttırmalarını sürekli eğitim programları yoluyla sağlamak,

          b) Üniversitenin, diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla eğitim programları düzenlemek,

          c) Yurt içi ve yurt dışında Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişimine ve dünya ekonomisiyle rekabet edebilmesine katkıda bulunmak,

          ç) Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek; bunları talep eden kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmak,

          d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.
 
Hedef:
  • Yabancı dil kursları düzenlenmesi.
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlık kursu düzenlenmesi.
  • Kişisel gelişim kursları düzenlenmesi.
  • Bilimsel – teknik yazım – makale yazımı kursları düzenlenmesi.
  • Temel ve ileri düzey bilgisayar kursları ile yazılım programlarının kullanımına yönelik kurslar düzenlenmesi.
  • Merkezin ilgi alanına giren konularda kongre, sempozyum, konferans, seminer, çalıştay vb. bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Diğer gelebilecek talepler doğrultusunda sürekli eğitim faaliyetleri düzenlenmesi.