Artvin Çoruh Üniversitesi

Kongre Konuları

KONGRE KONULARI

Psikopatoloji

Alternatif Tıp

Beslenme Bozukluğu

Obezite Ve Beslenme

Gebelik Ve Beslenme

Fonksiyonel Gıdalar

Etik İkilemler

Kadın Sağlığı

Eleştirel Düşünme

Mobbing

Afetler Ve Türkiye Deneyimleri

Dijital Dünya

Göçler Ve Mülteci Sorunları

Modernizm, Postmodernizm

Çok Kültürlülük

e-Devlet Uygulamaları

Kriz Yönetimi

AB Uyum Sürecinde Türkiye'de Çevre Politikaları

Sağlık Ekonomisi

Enerji Ekonomisi

Kentleşme, Yoksulluk Ve Çevre

Eğitim, Bilim Ve Teknolojideki Değişim

AB Sürecinin Türkiye’ye Yansımaları

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ve Özgürlükler

FARKLI KONULARDA GÖNDERİLECEK OLAN ÖZETLERDE DEĞERLENDİRELECEKTİR