Artvin Çoruh Üniversitesi

Bildiri Yazım Kuralları

BİLDİRİ GÖNDERME KURALLARI

Bildiriler sistemden bağımsız olarak e-mail yoluyla bildirilecektir. Bildirilerinizi  adreslerine birlikte göndermeniz gerekmektedir.

 • Bildiriler değerlendirilmek için sözel, poster olmak üzere iki şekilde gönderilebilecektir. Bildiri tercihi bildiriyi gönderdiğiniz email de belirtilmelidir.

 • Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.

 • Son bildiri 28.02.2015 gönderme tarihi. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

  BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiriler 350 kelime ile sınırlandırılmıştır.

 • Bildirinin Times New Roman fontunda, 12 punto ile, 1.5 satır aralıklı yazılması gerekmektedir.

 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında büyük harf olması zorunlu haller dışında küçük harf kullanılmalıdır.

 • Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.

 • Bildiriler yazarların ad, soyad ve kurumlarını içermelidir.

 • Bildirinin kabul edilmesi halinde sunum yapacak yazarın isminin altı çizili olmalı, kurum-adres-telefon-e mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.

 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır.

 • Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.