Artvin Çoruh Üniversitesi

Kızılay Topluluğu

 

 

 

Yönetim Kurulu:

Başkan:

Başkan Yardımcısı:

Muhasip Üye:

Gamze KAPLAN

Sevilay CELEP

Süleyman BAYRAM

Denetim Kurulu:

Başkan:

Üye:

Üye:

Canan YARDIMCIEL

Sude KAYA

Ahmet ŞAHİN

Akademik Danışman ve

Web Sorumlusu:

Öğr. Gör. Turan AKSAKAL
Akademik Birim: Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü

Üye Sayısı:

32
İletişim:

Topluluk Başkanı

Gamze KAPLAN

 

 

Genel Bilgi:

    Kızılay Topluluğumuz Üniversitemizin ilk öğrenci topluluğudur ve 2016 yılında kurulmuş genç bir topluluktur. Topluluğumuzun kurucu başkanı Gamze KAPLAN, İlk Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Turan AKSAKAL’dır.

 

     Kurulduğu andan itibaren hemen faaliyetlere başlayan Kızılay Topluluğumuz üniversitemizdeki en aktif topluluklardan birisi olarak öğrenci arkadaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Türkiye Kızılay Derneği ile de iletişime girerek ortak projeler gerçekleştirmekteyiz.

 

   Topluluğumuzun Kuruluşundan bugüne kadarki başkanları şu şekildedir.

Yılı Adı Soyadı
2016-2017 Gamze KAPLAN
   
   
   
   
   
   
   

 

   

    

 

Topluluğun Amaçları:

Amaçlar         

1- Kızılay Topluluğu Üyelerinin:

  1. Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,
  2. Beden ve ruh sağlıklarını korumak,
  3. Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
  4. Kişiler arası yardımlaşma duygusunun gelişimine katkıda bulunmak
  5. Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü, Kızılay Derneği ile irtibata girerek Kan Bağışı Kampanyalarına katılmalarını sağlamak,

2-Kızılay Kurumu hakkında bilgilendirici etkinlikler düzenlemek

 

Etkinlikler

Kızılay Topluluğu amaçları doğrultusunda;

  1. Panel, konferans, sempozyum, münazara, kan bağışı gibi etkinlikler planlar, düzenler, organize eder ve bu tür organizasyonların yapılmasına yardımcı olur.
  2. Topluluk amacına uygun olması koşuluyla her türlü eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler organize eder ve edilmesinde yardımcı olur.
  3. Kan Bağışının Önemini anlatmak amacıyla resmi ve özel kurum ve kuruluşlara geziler düzenler,
  4. İhtiyacı olan kişilere çeşitli yardımlarda bulunmak
  5. Öğrencilerin gelişimine ve sosyal hayatına katkıda bulunmak amacıyla geziler düzenler ve düzenlemesine yardımcı olur.