Artvin Çoruh Üniversitesi

Harita Mühendisliği Bölümü

 

Fotogrametri Anabilim Dalı Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı
Kartografya Anabilim Dalı Jeodezi Anabilim Dalı
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Uzaktan Algılama Anabilim Dalı

 

Harita Mühendisliği, genel olarak, yeryüzünün tamamının veya belirli bir parçasının yersel ölçüler ya da hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri kullanılarak ölçülmesi ve bu ölçülere göre haritasının yapılması konusunda çalışan bir bilim dalıdır.

 

Kamu kurumları ve yerel yönetimler, özellikle doğal afetlerle, endüstriyel kazalarla, çevresel sorunlarla veya ulusal güvenliği tehdit eden durumlarla karşılaştıkları zaman, kamunun can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, hızlı ve doğru kararlar verebilmek için çeşitli verilere ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan verilerin %80’inin konum temelli, diğer bir ifadeyle konumsal veri, olduğu literatürde sıkça dile getirilmektedir. Bu saptama, ana konusu konum belirleme olan Harita Mühendisliği Bilim Dalının önemini artırmış ve klasik haritacılıktan başka, konumla ilgili hemen her konuyla ilgilenmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları ile yeryüzünün izlenmesi, ölçülmesi, doğal kaynakların, kentleşmenin, çevrenin kısacası konumla ilgili her türlü sürecin yönetilmesi konuları da Harita Mühendisliği’nin konuları olmuştur.

 

Bu yeni içeriğiyle Harita Mühendisliği, klasik haritacılık, kadastro ve mülkiyet çalışmalarından başka gerçek dünya veya nesnelerin modellenmesi ve bu modellerle ilgili gerçek olayların yönetilmesi konularını içeren her türlü çalışmanın merkezi haline gelmiştir. Endüstriden tıp’a, kent bilgi sistemlerinden e-devlet sistemlerine, hava ve uydu fotoğraflarından radar görüntülerine, parselasyondan robotiğe kadar her konuda, yenilenen içeriğiyle çalışmalarına devam etmektedir.