Artvin Çoruh Üniversitesi

Hakkımızda

28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan ve 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.06.2010 tarihindeki toplantısında, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Çevre Mühendisliği Bölümünün açılması uygun görülmüş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.06.2010 tarih ve 2906 sayılı yazısı ile de bölümümüz fiilen açılmıştır.

 

Çevre Mühendisliği; doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının oluşturulması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte, insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını iyileştirmek yönünde temel bilimsel kavramları uygulamaya koyan mühendislik dalıdır. Çevre mühendislerinin başlıca çalışma alanları; su ve atık su arıtma, hava kirliliği kontrolü, katı atık bertarafı, toprak kirliliği vb.dir. Bir "mühendislik" dalı olan Çevre Mühendisliğinin başlıca faaliyet sahası su, hava ve toprağa karışan atıkların bertarafı için teknolojik çözümler araştırmak ve uygulanacak tedbirleri belirlemektir.

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü; alanında yerel ve küresel ölçekte sorunlara çözüm sağlayacak bilimsel araştırma ve eğitim ortamını oluşturarak; kamu ve sanayi ile işbirliği halinde, çevre sorunlarını algılayan, ekonomik ve etkin çözümler üreterek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmeyi görev bilir.
 
Artvin Çoruh Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünün öğretim elemanları 4 Yrd.Doç.Dr. ve 2 Araştırma Görevlisi’ nden oluşmaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü; Çevre Bilimleri  Anabilim Dalı ve Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı,  olmak üzere 2 Anabilim Dalı'na sahiptir. Her iki Anabilim Dalı’nın laboratuarlarının oluşturulabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.