Artvin Çoruh Üniversitesi

Akademik Personel

  Harita Mühendisliği Bölümü

  Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı

  Kartografya Anabilim Dalı

  Fotogrametri Anabilim Dalı

  Jeodezi Anabilim Dalı

  Ölçme Tekniği Anabilim Dalı

  Uzaktan Algılama Anabilim Dalı