Artvin Çoruh Üniversitesi

Hakkımızda

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı olarak açılan bölümün amacı, günümüzde teknoloji ve sanayinin ilerleyebilmesi için temel bir kaynak teşkil eden enerjinin en etkin, en verimli ve en temiz şekilde üretimi dağıtımı ve kullanılması için teorik ve deneysel araştırmalar yapmaktır. Mühendislikte yaşanan gelişmeler temel mühendislik dalları arasında sıklıkla kesişmelere neden olmuş, disiplinler arası çalışmaları zorunlu kılmıştır. Son yıllarda özellikle enerji alanındaki gelişmeler fizik, elektrik, makine, kimya, inşaat, maden, çevre,  doğalgaz ve petrol mühendisliği gibi mühendislik dallarını bir arada çalışmaya yönlendirmiştir. Enerji mühendisliği bu koşullar altında doğmuş yeni bir mühendislik dalıdır. Enerji yaşamın sürdürülebilmesi için en önemli unsur ve ülkelerin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir. Nüfus artışının doğal bir sonucu olarak enerji tüketimi neticesinde, maliyeti düşük ve yenilenebilir enerji yöntemlerinin bulunması, olumsuz çevresel etkilerinin en aza indirilmesi ve mevcut enerji üretim sistemlerinin verimli şekilde kullanılması için araştırma ve geliştirme yapılması gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda bilimsel açıdan yeterli uzmanların yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.

 

Artvin Çoruh Üniversitesinde Kurulan Enerji Sistem Mühendisliği, Türkiye’nin önde gelen bir enerji şehri olan Artvin ili sınırlarında kurulacak olan Hidro Elektrik Santralleri (HES) ile yüksek oranda bir uygulama alanı bulacaktır. Ayrıca Artvin’de kurulan ve dünyanın en derin ikinci barajı olma özelliğini koruyan Deriner barajı da uygulama sahası bakımından güçlü bir özelliktir.  Gürcistan’a komşu olan sınır şehri Artvin’de açılması planlanan bölümün güçlü yönlerinden biri de, yurt dışındaki meslektaşlar ile Akademik ve teknolojik olarak bir bilgi alışverişinin oluşmasına imkân verilmesidir. Ayrıca Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan güçlü rüzgârlar nedeni ile ileride bölgeye kurulması düşünülen rüzgâr tribünleri için bölümümüzün araştırma ve uygulama konusunda katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

 

Misyon

Artvin Çoruh üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliğibölümü misyonunu Enerjinin üretilmesi  ve kullanılması açısından daha iyi, daha verimli ve taha temiz enerjiyi bulmayı ve kullanmayı hedefleyenamaçlara dayandırmaktadır. Bu dayanak noktası ile  Enerji sistemlerimühendisliği bölümü misyonu, bilimin ve teknolojinin sağladığı  doğrularınkılavuzunda, merkezinde öğrenci olan, dinamik hedeflerin ortak olduğu,yeniliklere ve yenilenmeye açık, sevgi ve saygı ilişkileri ile birbirine bağlı,sosyal bilinci  taşıyan, akademik bir toplulukda  Enerji biliminin ve teknolojisinin daha  ileri götürülmesidir.

 

Vizyon

Enerji sistemleri Mühendisliğibölümü yalnızca bilimsel ve teknolojik gelişmeler değil, aynı zamandaöğrencilerin ve akademisyenlerin kendilerini her türlü sosyal, kültürel,demokratik platformda anlatabilme ve aktarabilme beceri ve motivasyonlarını destekler ve bu türden programlar ile ilgilenir. Enerjinin en temiz vekullanışlı bir biçimde üretilmesi ve kullanılması için sadece akademik anlamdaçalışmalar değil aynı zamanda sosyal platformlarda bu çalışmaların yapılması vedeğerlendirmesine olanak sağlar.  Bilimsel bilgi ancak anlaşılabilirolursa değeri belirlenebilir,  bilimsel ve teknolojik bilginin değişiksosyal gruplarında ilgisini çekmesi için çalışmalar yapılması bilincinde olan bölümümüz, hayatın geniş açılarına her türlü donanımlı bilgi ile hazırolmayı  hedefleyen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.