ALİ BALTACI

Doç. Dr. ALİ BALTACI

Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
alibaltaci artvin.edu.tr
Ofis
Telefon
E-Posta alibaltaci artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00


10:00-11:00


11:00-12:00


12:00-13:00


13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00


16:00-17:00Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2022 -
 2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2019 - 2022

Bildiriler

 1. Dataist Etik: Beden Modifikasyonları ve Tekno-Ahlakın Teopolitik Analizi

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Teknoloji, Etik ve Din, Mardin, 2022 Basım Tarihi : 26.11.2022 Etkinlik Tarihi : 26.11.2022 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 2. İkinci Rönesans, Dataizm, Metaverse ve İnsanlığın Psikososyal Dönüşümü

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Metaverse ve Din Sempozyumu, Ankara, 2022 Basım Tarihi : 03.11.2022 Etkinlik Tarihi : 03.11.2022 -
  Uluslararası Özet bildiri
 3. The Butterfly Effect: A Psychosocial Analysis of Environmental Movements

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : International Congress on Ecology, Economy and Regional Development, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 09.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Dijital Yaşam ve Yeni Ruh Hastalıkları : Kur’an Eksenli Psikososyal Bir Analiz

  Yazarlar : BALTACI ALİ, KARAOSMAN MUHAMMET, Yayın Yeri : Ruh Sağlığı ve Din - Uluslararası İlahiyat Disiplinleri Sempozyumu, Kütahya, TÜRKİYE, 2022 Etkinlik Tarihi : 09.09.2022 - 11.09.2022
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Yapay Zekaya Dayalı Sanal Manevi Rehberlik Uygulamalarının Etkinliği

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Ruh Sağlığı ve Din - Uluslararası İlahiyat Disiplinleri Sempozyumu, Kütahya, TÜRKİYE, 2022 Etkinlik Tarihi : 09.09.2022 - 11.09.2022
  Uluslararası Özet bildiri
 6. The Psychosocial Foundations of Artificial Intelligence-Based Spirituality Quests

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : İslam Hukuku Araştırmalarına Zemin Oluşturması Açısından "Yapay Zeka" Sempozyumu, Burdur, TÜRKİYE, 2022 Etkinlik Tarihi : 15.04.2022 -
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. İslamofobik Bir Nefret Eylemi Olarak Yeni Zelanda Saldırısı: Yeni Medya Araçları Ekseninde Sosyopsikolojik Bir Analiz

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 15.08.2021 Etkinlik Tarihi : 25.05.2021 - 26.05.2021
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Din Dersi Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri ile Erteleme Davranışı Eğilimleri ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkiler

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : 2. Uluslararsı Din Eğitimi Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 08.11.2018 - 11.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. The Psychosocial Archeology of Concept of Fundamentalism

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Muş, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 15.09.2019 Etkinlik Tarihi : 26.04.2019 - 28.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Türkiye’de Yüksek Din Öğretim Kurumlarının Akademik Bilgi Üretme Kapasitelerinin Analizi

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu, Malatya, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 24.10.2019 Etkinlik Tarihi : 24.10.2019 - 25.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Müfettiş, 2009 - 2010
 2. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Şube Müdürü, 2014 - 2015
 3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Okul Müdürü, 2001 - 2002
 4. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Eğitim Danışmanı, 2002 - 2009
 5. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim, 2010 - 2014
 6. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Okul Müdürü, 2015 - 2018

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
2019-2020 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 2
2019-2020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
2018-2019 Eğitime Giriş Türkçe 2
2018-2019 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme Politikaları Türkçe 2
2018-2019 Bireyi Tanıma Teknikleri ve İletişim Türkçe 3
2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2021-2022 Nitel Araştırmada Güncel Yaklaşımları Türkçe 3
2021-2022 Eğitimde İleri Araştırma Yöntemleri İngilizce 3
2021-2022 Alternatif Öğretmen Yetiştirme Modelleri Türkçe 3
2020-2021 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri İngilizce 3
2020-2021 Eğitim Örgütlerinin Eleştirel Analizi Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2022 - Devam Ediyor

Kitaplar

 1. RUH SAĞLIĞI VE DİN: DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR
  BALTACI ALİ, KARAOSMAN MUHAMMET, Yayın Yeri : Sonçağ Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Metaverse
  BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Hiperyayın, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Eğitim Bilimine Giriş
  COŞKUN MEHMET KAMİL, BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Eğitim Yayınevi, TÜRKİYE, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Bilimsel Araştırma Becerileri ve Araştırmada Güncel Desenler
  BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Pegem Akademi Yayıncılık, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. Bilimsel Araştırma Becerileri ve Araştırmada Güncel Desenler
  BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Pegem Akademi Yayıncılık, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 6. Küresel SalgınlaraFarklı Bakışlar: Psikolojik, Sosyolojik, Dinî, Kültürel, Tarihî, Hukuki ve Siyasi Analizler
  BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Eskiyeni Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. Eğitim Yönetimi
  BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2013
  Uluslararası Kitap Tercümesi Bölüm(ler)
 8. Öğretim Denetimi
  BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2016
  Uluslararası Kitap Tercümesi Bölüm(ler)
 9. İslam Düşüncesi Araştırmaları
  BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Araştırma Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Suriyeli sığınmacı öğrencilerin din eğitimi sorunları: Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri üzerine nitel bir araştırma

  Yazarlar : BALTACI ALİ,COŞKUN MEHMET KAMİL,CEYLAN İSA, Yayın Yeri : darulfunun ilahiyat, 2019
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 2. Dinî Eğilim Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

  Yazarlar : COŞKUN MEHMET KAMİL, BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Din ve İnsan Dergisi, 2023
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 3. Covid-19 Salgın Sürecinde Toplumsal ve Dini Yaşamın Dönüşümü: Psikososyal Bir Analiz

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. Postmodern Salgın ve Popüler Dindarlık:Yeni Medya Eksenli Psikososyal Bir Analiz

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (Online), 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Covid-19 Salgın Sürecinde Din Dersi Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetlerine İlişkin Yeterlik Algıları

  Yazarlar : BALTACI ALİ, ÖZKAN FATİH, Yayın Yeri : Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. İmam hatip liselerindeki Suriyeli öğrencilerin din eğitimi sorunları: Çözüme yönelik nitel bir analiz

  Yazarlar : BALTACI ALİ,COŞKUN MEHMET KAMİL,CEYLAN İSA, Yayın Yeri : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 7. Sistematik Din Sosyolojisi ve Max Weber

  Yazarlar : BALTACI ALİ, OKUMUŞ EJDER, Yayın Yeri : Journal of Analytic Divinity, 2021
  Uluslararası Hakemli ATLA, ERİH PLUS, INDEX COPERNICUS, DOAJ
 8. Arı Kovanına Çomak Sokmak: Eğitim Bilimleri Camiası ve Eğitim Araştırmalarının Eleştirel Bir Analizi

  Yazarlar : BALTACI ALİ, DOĞAN BULUT, Yayın Yeri : Sosyoloji Divanı, 2022
  Ulusal Hakemli sobiad, index copernicus - ısı world of journals,...
 9. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutumları

  Yazarlar : BALTACI ALİ,AYDIN YUSUF, Yayın Yeri : Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli SOBIAD
 10. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları

  Yazarlar : BALTACI ALİ,AYDIN YUSUF, Yayın Yeri : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 11. Öğretmenlerin Okuduğunu Anlama Düzeyleri: Temel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Pamukkale University Journal of Education, 2021
  Uluslararası Hakemli ESCI
 12. Doçentlik Başvuru ve Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar: Fenomenolojik Bir Araştırma

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2022
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 13. Islamophobia in European Schools: A Multinational Phenomenological Research

  Yazarlar : BALTACI ALİ,KAYACAN MURAT, Yayın Yeri : ULUM, 2019
  Uluslararası Hakemli INDEX ISLAMICUS
 14. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları

  Yazarlar : BALTACI ALİ,AYDIN YUSUF, Yayın Yeri : ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 15. Veri Madenciliği: İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Akademik Başarının Veri Madenciliği İle Ölçülmesi

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli SOBIAD
 16. İmam-Hatip Liselerindeki Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitimi Sorunları: Çözüme Yönelik Nitel Bir Analiz

  Yazarlar : BALTACI ALİ,COŞKUN MEHMET KAMİL,CEYLAN İSA, Yayın Yeri : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli Index Islamicus
 17. Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Din Eğitimi Sorunları: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

  Yazarlar : BALTACI ALİ,COŞKUN MEHMET KAMİL,CEYLAN İSA, Yayın Yeri : darulfunun ilahiyat, 2019
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 18. Optimism, Happiness, Life Meaning and Life Satisfaction Levels of the Faculty of Divinity Students: A Multi-Sample Correlational Study

  Yazarlar : BALTACI ALİ,YAĞLI SOYKAN SEMRA NURDAN, Yayın Yeri : Spiritual Psychology and Counseling, 2020
  Uluslararası Hakemli Index Islamicus
 19. Yüksek Din Öğretiminde Arapça Öğretimi Sorunsalı: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

  Yazarlar : ÖNCÜ MUSTAFA, BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 20. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutumları

  Yazarlar : BALTACI ALİ,AYDIN YUSUF, Yayın Yeri : Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli SOBIAD
 21. Praetoryanist Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 22. Araştırmaların Raporlaştırılması: Bir Tez veya Bilimsel Makale Nasıl Yazzılır?

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli Asos İndex
 23. Yönetici Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli Scientific Indexing Services (SIS)
 24. Okul Müdürü Öz Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Journal of Humanities and Tourism Research, 2020
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 25. Praetorianistic Behavior Forms: An Investigation of School Principals

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 26. 2023 Eğitim Vizyon Belgesine İlişkin Öğretmen Algısı

  Yazarlar : BALTACI ALİ,COŞKUN MEHMET KAMİL, Yayın Yeri : Hayef: Journal of Education, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 27. Sosyal Sistem Kuramı ve Eğitim Örgütlerine Etkileri

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 28. Reasons for Whistleblowing: A Qualitative Study

  Yazarlar : BALTACI ALİ,BALCI ALİ, Yayın Yeri : Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli Root Indexing
 29. Örgütsel Sosyalleşmenin, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlıkla İlişkisi: İlköğretim Okulu Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma

  Yazarlar : BALCI ALİ,BALTACI ALİ,FİDAN TUNCER,CERECİ CANER,ACAR UĞUR, Yayın Yeri : Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012
  Uluslararası Hakemli Root Indexing
 30. Adaptation of the Spiritual Health and Life-Orientation Measure to Turkish Culture

  Yazarlar : BALTACI ALİ,COŞKUN MEHMET KAMİL, Yayın Yeri : CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 2019
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 31. Örgütsel Praetoryanizm: Kavramsal Temellerin Arkeolojisi

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli Index Copernicus
 32. Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli ResearchBib
 33. Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

  Yazarlar : BALTACI ALİ,COŞKUN MEHMET KAMİL, Yayın Yeri : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 34. Okul Yöneticilerinin Üst-Bilişsel Farkındalık Düzeyleri

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Trakya Eğitim Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 35. The Relations among Job Satisfaction, Job Stress, Burnout and Turnover Intentions of Employees of Religious Affairs : A Multi-case Study

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 36. Psikolojik Yıldırma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Önyargının Aracılık Rolü

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli ResearchBib
 37. Erteleme Davranışı Eğilimi ve Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Index Copernicus
 38. İş Yükü ve Performans Arasındaki İlişkiler: Ampirik Bir Araştırma

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli SOBIAD
 39. Eğitim Çalışanlarının Bilgi Uçurma Davranışının Nedenlerine İlişkinGörüşleri: Fenomenolojik Bir Yaklaşım

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli ResearchBib
 40. Eğitim Örgütlerinde Bilgi Uçurma: Eğitim Çalışanlarının Bilgi Uçurdukları Kişi ve Makamlar

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 41. Eğitim Örgütlerinde Bilgi Uçurma Sürecinin Yönetilmesi

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli ASOS INDEX,
 42. Bilgi Uçurma Kavramının Kuramsal Temelleri

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 43. Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 44. Okul Müdürlerinin Öz-Yeterlik Algıları ve Mesleğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli ResearchBib
 45. Relations between Prejudice, Cultural Intelligence and Level of Entrepreneurship: A Study of School Principals

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : International Electronic Journal of Elementary Education, 2017
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 46. A Comparison of Syrian Migrant Students in Turkey and Germany: Entrepreneurial Tendencies and Career Expectations

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : European Journal of Educational Research, 2017
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 47. Okul Müdürlerinin Okuma Alışkanlıkları ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli SOBIAD
 48. The Legality of Religious Symbols in European Schools

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 49. Okul Müdürlerinin İş Doyumları ile Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Index Copernicus
 50. Avrupa Okullarında Dini Simgelerin Yasallığı

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 51. Sınıf Öğretmenlerinin Erteleme Davranışı Eğilimleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 52. Complexity Leadership: A Theoretical Perspective

  Yazarlar : BALTACI ALİ,BALCI ALİ, Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL LEADERSHIP AND MANAGEMENT, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 53. İmam-Hatip Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Sorunlarının Analizi ve Çözüm Önerileri

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli ESCI
 54. Okul Yöneticilerine Göre İmam-Hatip Liselerinde Karşılaşılan Sorunlar

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Bilimname, 2019
  Uluslararası Hakemli ESCI
 55. Classroom Management Approaches of Religious Education Teachers: An Ethnomethodological Study

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, 2019
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 56. Yüksek Din Öğretiminde Okul Terki

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 57. Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 58. Din Kültürü ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleğe Tutumları ile Eğitime Olan İnançları Arasındaki İlişki

  Yazarlar : BALTACI ALİ,COŞKUN MEHMET KAMİL, Yayın Yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 59. İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri

  Yazarlar : BALTACI ALİ, Yayın Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniiversitesi İlahiyat Fakültesi Dergsi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Öğrenim

 1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI (YL) (TEZLİ), 2002 - 2005
 2. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR), 2019 -
 3. GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ, AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1997 - 2001
 4. ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ (DR), 2010 - 2016

Projeler

 1. Restructuring Teacher Education: How to Overcome Financial Challenges with an International Effort?
  ULUSLARARASI Uluslararası İkili İşbirliği Programları Proje Koordinatörü
  Tamamlandı , 11.12.2005 - 25.07.2006
 2. Teachers who renew Europe: A person who belong to Europe
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Araştırmacı
  Tamamlandı , 19.09.2006 - 10.11.2006
 3. Peace for everyone: To train ideal teachers for sustainable education
  ULUSLARARASI Dünya Bankası Proje Koordinatör Yrd.
  Tamamlandı , 20.05.2007 - 25.07.2007
 4. An Intercultural Approach to Learning Foreign and Second Languages in Europe
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Araştırmacı
  Tamamlandı , 10.02.2008 - 24.07.2008
 5. Strangers in The Past, Friendship is Now And Forever
  ULUSLARARASI Avrupa Konseyi Yürütücü
  Tamamlandı , 11.01.2009 - 30.06.2009
 6. Perfecting Teachers: Developing the English Language Skills for Teacher Education
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Yürütücü
  Tamamlandı , 13.09.2009 - 17.12.2009
 7. Üniversite Öğrencilerine Yönelik Dini Eğilim Ölçeği Geliştirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 12.07.2018 - 12.04.2019