Ali İrfan KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Ali İrfan KAYA

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
alirfan artvin.edu.tr 4462
Ofis 321
Telefon 4462
E-Posta alirfan artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Şehir Yerleşkesi 08000 ARTVİN
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, YENİ ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2015 -

Bildiriler

 1. Mühimme Defterlerinde Osmanlı-Gürcü İlişkileri (1698-1703)

  Yazarlar : KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : Tarih Boyunca Anadolu-Gürcistan İlişkileri Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 15.05.2020 Etkinlik Tarihi : 27.10.2018 - 29.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. 1835 Nüfus Sayımına Göre Ardanuç Sancağının Demografik Yapısı

  Yazarlar : TAŞKIN FARUK,KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ARTVİN SEMPOZYUMU, ARTVİN, TÜRKİYE, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. 1835 Nüfus Sayımına Göre Ardanuç Sancağının Demografik Yapısı

  Yazarlar : TAŞKIN FARUK,KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : ULUSLARARASI ARTVİN SEMPOZYUMU, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Osmanlı Devleti’nde Şam Hac Yolu’nun Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Bir Kaynak: 98 Numaralı Mühimme Defteri

  Yazarlar : KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (Asos Congress 4), ALANYA, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 09.05.2018 Etkinlik Tarihi : 03.05.2018 - 05.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMEN, 2001 - 2015

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI Türkçe 3
2018-2019 XIV-XVIII.YY. OSMANLI TARİHİ Türkçe 3
2018-2019 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Türkçe 3
2017-2018 Yeniçağ Avrupa Tarihi Türkçe 3
2017-2018 Osmanlı Tarih Yazıcılığı Türkçe 3
2016-2017 Yeniçağ Avrupa Tarihi Türkçe 3
2016-2017 Osmanlı Taşra Teşkilatı Türkçe 3
2016-2017 Yeniçağ Tarihinin Kaynakları Türkçe 2
2016-2017 XIV-XVIII.YY. Osmanlı Tarihi Türkçe 3
2016-2017 Osmanlı Taşra Teşkilatı Türkçe 3
2015-2016 Osmanlı Taşra Teşkilatı Türkçe 3
2015-2016 Osmanlı Kurumları Tarihi Türkçe 3
2015-2016 osmanlı taşra teşkilatı Türkçe 3
2015-2016 Osmanlı Toplum Yapısı Türkçe 3
2015-2016 XIV-XVIII.YY. Osmanlı Tarihi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 OSMANLI TARİHİ IV Türkçe 4
2018-2019 OSMANLI TARİHİ III Türkçe 4
2018-2019 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 4
2018-2019 OSMANLI TARİHİ II Türkçe 4
2017-2018 Osmanlı Tarihi IV Türkçe 4
2017-2018 Osmanlı Tarihi III Türkçe 4
2017-2018 Osmanlı Tarihi II Türkçe 4
2017-2018 YENİÇAĞ TARİHİNİN KAYNAKLARI Türkçe 2
2017-2018 Osmanlı Tarihi I Türkçe 4
2017-2018 OSMANLI TARİHİ SEMİNERİ I Türkçe 2
2017-2018 OSMANLI TARİHİ SEMİNERİ II Türkçe 2
2016-2017 Osmanlı Tarihi II Türkçe 4
2016-2017 Osmanlı Tarihi I Türkçe 4
2016-2017 Yeniçağ Tarihinin Kaynakları Türkçe 2
2016-2017 Osmanlı Tarihi III Türkçe 4
2016-2017 Osmanlı Tarihi IV Türkçe 4
2016-2017 Osmanlı Tarihi Semineri IV Türkçe 2
2016-2017 Osmanlı Tarihi Semineri II Türkçe 2
2016-2017 Osmanlı Tarihi Semineri I Türkçe 2
2015-2016 Osmanlı Medeniyeti Tarihi II Türkçe 4
2015-2016 Osmanlı Tarihi II Türkçe 4
2015-2016 Osmanlı Tarihi Semineri II Türkçe 2
2015-2016 Osmanlı Tarihi IV Türkçe 4
2015-2016 Osmanlı Tarihi III Türkçe 4
2015-2016 Osmanlı Tarihi Semineri III Türkçe 2
2015-2016 OSMANLI TARİHİ I Türkçe 4
2015-2016 Osmanlı Medeniyeti Tarihi Semineri II Türkçe 2

Kitaplar

 1. 98 Numaralı Mühimme Defteri
  KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : İdeal Kültür Yayıncılık, TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü
 2. Artvin Tarihi Araştırmaları-1
  TAŞKIN FARUK,KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : Kriter Yayınevi, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. (Kazâ-i Ardanuç der Liva-i Eyâlet-i Çıldır)ARDANUÇ NÜFUS DEFTERLERİ (1835)
  TAŞKIN FARUK,KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : Gece Akademi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü

Makaleler

 1. 1835 NÜFUS SAYIMINA GÖRE ARDANUÇ SANCAĞININ DEMOGRAFİK YAPISI

  Yazarlar : TAŞKIN FARUK,KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 2019
  Uluslararası Hakemli International Sciencetific Indexing (ISI Databese)...
 2. OSMANLI BELGELERİ IŞIĞINDA TÖKELİ İMRE’NİN OSMANLI HİMAYESİNDEKİ MÜCADELESİ VE OSMANLI DEVLETİNDEN SAĞLANAN PARASAL YARDIMLAR

  Yazarlar : KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 3. II. SÜLEYMAN (1687-1691) DÖNEMİ ÖRNEĞİNDE SİYASETEN KATL ve MÜSADERE UYGULAMASI

  Yazarlar : KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli INdex copernicus, ASOS Index, DRJI, Acarindex, Sob...
 4. VENEDİKLER’İN 1688 AĞRİBOZ MUHASARASI VE OSMANLI MÜDAFAASI

  Yazarlar : KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science, 2014
  Uluslararası Hakemli cite factor
 5. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TARİH EĞİTİMİNİN AMAÇLARI VE YÖNTEMLER, KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER HAKKINDA BİR İNCELEME-TEDRÎSÂT MECMÛASI ÖRNEĞİ

  Yazarlar : KAYA ALİ İRFAN, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science, 2014
  Uluslararası Hakemli SOBİAD, CİTE FACTOR

Öğrenim

 1. Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1997 - 2001
 2. Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2004 - 2008
 3. Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİÇAĞ TARİHİ (DR), 2008 - 2015

Tez Danışmanlıkları

 1. 908 numaralı Düvel-i Ecnebiye Defteri çerçevesinde Osmanlı-Fransız ilişkileri

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2020
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı