ASLIHAN BATUR

Arş.Gör. ASLIHAN BATUR

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
aslihanbatur729 artvin.edu.tr 2310
Ofis 109
Telefon
E-Posta aslihanbatur729 artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Bildiriler

 1. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin İstatistik Alan Bilgilerinin Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi

  Yazarlar : BATUR ASLIHAN,BAKİ ADNAN, Yayın Yeri : 2. FEN, MATEMATİK, GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KONGRESİ (, 2020 Etkinlik Tarihi : 19.11.2020 - 22.11.2020
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının GAISE Raporu Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : BATUR ASLIHAN,ELMAS BAYDAR HÜLYA,GÜVEN BÜLENT, Yayın Yeri : Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, İzmir, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 22.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.09.2019 - 28.09.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Farklı Lisans Programlarında Okuyan Öğrencilerin Grafik Okuryazarlıklarının İncelenmesi

  Yazarlar : BATUR ASLIHAN,BAKİ ADNAN,GÜVEN BÜLENT, Yayın Yeri : Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, İzmir, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 22.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.09.2019 - 28.09.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. İstatistiksel Okuryazarlık Öz Yeterlilik Ölçek Geliştirme Çalışması

  Yazarlar : BATUR ASLIHAN,YİĞİT NEVZAT,BAKİ ADNAN, Yayın Yeri : Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.10.2019 Etkinlik Tarihi : 12.04.2019 - 14.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri

Makaleler

 1. A Cross-National Comparison of Statistics Curricula

  Yazarlar : BATUR ASLIHAN, ÖZMEN ZEYNEP MEDİNE, TOPAN BEYDA, AKOĞLU KEMAL, GÜVEN BÜLENT, Yayın Yeri : Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2021
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 2. Adapting Middle Grades Self-Efficacy to Teach Statistics Instrument into Turkish

  Yazarlar : BATUR ASLIHAN, GÜVEN BÜLENT, AKOĞLU KEMAL, Yayın Yeri : Turkish Journal of Mathematics Education (TUJME), 2020
  Uluslararası Hakemli NCI Scholar, crossref, NSD, Google Scholar

Öğrenim

 1. Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2014 - 2018
 2. Yüksek Lisans, TRABZON ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, 2018 -