Aydın KAHRİMAN

Dr. Öğr. Üyesi Aydın KAHRİMAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı
kahramanaydin artvin.edu.tr 4159
Ofis
Telefon 4159
E-Posta kahramanaydin artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00


10:00-11:00


11:00-12:00


12:00-13:00


13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00


16:00-17:00Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN AMENAJMANI ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2012 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN AMENAJMANI ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2011 - 2011
 3. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN AMENAJMANI ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2004 - 2011
 4. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN AMENAJMANI ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2003 - 2004

Bildiriler

 1. The Relationships Between Diameter Stump Height (dst) and Diameter Breast Height (dbh) for Oriental Spruce, Scots Pine and Eastern Blacksea Fir in Artvin Region

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 21.05.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2017 - 17.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Comparison of existing models for estimating tree volume of Eastern Black Sea Fir in Artvin Region

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN,YÜKSEL YASİN BURAK, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ARTVIN SYMPOSIUM 2018, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Equations of bark thickness at different heights of Eastern Black Sea Fir in Şavşat and Ardanuç Region

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN,KILIÇ MEHMET, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ARTVIN SYMPOSIUM 2018, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Determination of Crown Ratio according to Canopy Strata and Stand Development Stage for Oriental Spruce, Scots Pine and Eastern Blacksea Fir Mixed Stands in Artvin

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ARTVIN SYMPOSIUM 2018, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Effects of Some Tree and Stand Parameters and Physiographic Factors on Bark Volume Ratio of Calabrian Pine Stands

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,SÖNMEZ TURAN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, BURSA, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 25.12.2018 Etkinlik Tarihi : 04.10.2018 - 06.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Effects of Some Stand Parameters and Physiographic Factors on Above-Ground Biomass of Calabrian Pine Stands

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,SÖNMEZ TURAN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 23.07.2018 Etkinlik Tarihi : 19.07.2018 - 23.07.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Karışık Meşcerelerde Türler Arası Bonitet Endeks Tahmini

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 22.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 8. Doğu Karadeniz Göknarı Abies Nordmanniana Steven Spach Subsp nordmanniana Ve Doğu Ladini Picea Orientalis L Link Karışık Meşcerelerinde Ağaçların Sosyal Gövde Sınıflarına Göre Dağılımları Ve Bu Dağılımın Çap Artımına Etkisi

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,ERCANLI İLKER,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 22.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 9. Ekosistem Tabanlı Çok amaçlı Planlamada Büyüme Modellerinin Önemi ve Darboğazlar

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : International Symposium, Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2007 Basım Tarihi : 17.10.2007 Etkinlik Tarihi : 17.10.2007 - 19.10.2007
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Developing Stem Taper and Volume Equations Using Nonlinear Mixed Effect Modeling for Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Stands in Trabzon and Giresun Forest Directorate

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : The International Symposium for the 50th Anniversary of the Forestry Sector planning in Turkey, ANTALYA, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 26.11.2013 Etkinlik Tarihi : 26.11.2013 - 28.11.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Site Index Conversion Equations for Mixed Stands of Oriental beech Fagus orientalis Lipsky and Uludağ Fir Abies nordmanniana Stev Spach Subsp bornmülleriana Mattf in Kestel

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,ERCANLI İLKER,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Comparing Parameter Recovery Methods for Diameter Distribution Models of Oriental Spruce Picea orientalis L Link and Scotch Pine Pinus sylvestris L Mixed Stands Located Trabzon and Giresun Forest Regional Directorate

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,BOLAT FERHAT,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. Modeling Some Stand Parameters Using Vegetation Indices Based on Landsat ETM in Ayancık Goldag Planning Unit Turkey

  Yazarlar : GÜNLÜ ALKAN,KAHRİMAN AYDIN,ERCANLI İLKER, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. Species Diversity And Tree Size Diversity Indices For The Mixed Stands In Eastern Black Sea Region

  Yazarlar : SAKICI OYTUN EMRE,ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : 31 st İnternational Forestry Students Symposium, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2003 Basım Tarihi : 15.09.2003 Etkinlik Tarihi : 01.09.2003 - 15.09.2003
  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. Volume Growth And Yıeld Wıth Regard To Socıal Posıtıon In Even Aged Orıental Spruce Stands

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,SAKICI OYTUN EMRE,ERCANLI İLKER, Yayın Yeri : 31 st İnternational Forestry Students Symposium, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2003 Basım Tarihi : 15.09.2003 Etkinlik Tarihi : 01.09.2003 - 15.09.2003
  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. The Effect Of Stand Densıty On Volume Growth Yıeld And Dıstrıbutıon In Orıental Spruce Stands

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN,SAKICI OYTUN EMRE, Yayın Yeri : 31 st İnternational Forestry Students Symposium, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2003 Basım Tarihi : 15.09.2003 Etkinlik Tarihi : 01.09.2003 - 15.09.2003
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Ormancılıkta Artım ve Büyümenin Modellenmesinde Yeni Bir Regresyon Analizi Yaklaşımı Karışık Model Eşitlikleri

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,YAVUZ HAKKI,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 26.10.2011 Etkinlik Tarihi : 26.10.2011 - 28.10.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 18. Artvin Hatilla Milli Parkı Doğu Ladini Meşcerelerinde Görülen Kurumaların Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi

  Yazarlar : TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,HASAN ZEKİ KALAY,KÜÇÜK MEHMET,KAHRİMAN AYDIN,ÖZBAYRAM ALİ KEMAL, Yayın Yeri : Ladin Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 20.10.2005 Etkinlik Tarihi : 20.10.2005 - 22.10.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 19. Doğu Ladini (Picea orientalis L. Link) Meşcerelerinde Gövde Niteliklerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,YAVUZ HAKKI,MISIR NURAY,SAKICI OYTUN EMRE, Yayın Yeri : Ladin Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 20.10.2005 Etkinlik Tarihi : 20.10.2005 - 22.10.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 20. Normal Hasılat Tablosu İle Müdahale Görmüş Doğu Ladini Picea Orientalis L Link Meşcerelerinde Hacim Tahmini ve İstatistiksel Denetimi

  Yazarlar : MISIR NURAY,YAVUZ HAKKI,ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN,ŞENOL BAYBURTLU, Yayın Yeri : Ladin Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 20.10.2005 Etkinlik Tarihi : 20.10.2005 - 22.10.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 21. Normal Sıklıktaki Doğu Ladini Picea orientalis L Link Meşcerelerinde Yaş Değişkenliği ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

  Yazarlar : YAVUZ HAKKI,MISIR NURAY,SAKICI OYTUN EMRE,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Ladin Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 20.10.2005 Etkinlik Tarihi : 20.10.2005 - 22.10.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 22. Korunan Doğal Alanların Planlanmasına İlişkin Kavramsal Çatının Oluşturulması

  Yazarlar : MISIR NURAY,MISIR MEHMET,YAVUZ HAKKI,SAKICI OYTUN EMRE,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 08.09.2005 Etkinlik Tarihi : 08.09.2005 - 10.09.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 23. Dikili Ağaçlardan Elde Edilebilecek Odun Çeşitlerinin Modern Tekniklerle Belirlenmesi

  Yazarlar : SAKICI OYTUN EMRE,YAVUZ HAKKI,MISIR NURAY,KAHRİMAN AYDIN,ERCANLI İLKER, Yayın Yeri : I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 21.04.2005 Etkinlik Tarihi : 21.04.2005 - 24.04.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 24. Büyüme Modellerinin Ormancılıktaki Önemi ve Ormancılığımız için Öneriler

  Yazarlar : YAVUZ HAKKI,MISIR NURAY,KAHRİMAN AYDIN,ERCANLI İLKER, Yayın Yeri : I. Çevre ve Ormancılık Şurası, ANTALYA, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 21.04.2005 Etkinlik Tarihi : 21.04.2005 - 24.04.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 25. Büyüme Modelleri Dünya ve Türkiye deki Durum

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 2004 Basım Tarihi : 29.04.2004 Etkinlik Tarihi : 29.04.2004 - 01.05.2004
  Ulusal Tam metin bildiri
 26. Orman İşletmelerinde Altyapısal Hizmetlerinin Sayısallaştırılmasına İlişkin Bir Örnek

  Yazarlar : FİKRET KAPUCU,KAHRİMAN AYDIN,KARAHALİL UZAY,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 18.04.2002 Etkinlik Tarihi : 18.04.2002 - 19.04.2002
  Ulusal Tam metin bildiri
 27. Applicatıons of Artificial Neural Network for Predicting the Relationships Between Height and Age for Oriental Beech

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN,BOLAT FERHAT, Yayın Yeri : 10th IUFRO International Beech Symposium, KASTAMONU, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 01.09.2015 Etkinlik Tarihi : 01.09.2015 - 06.09.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 28. Autoregressive and Mixed Effect Predictions in Stem Diameter Increment Data for Oriental Beech Trees

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : 10th IUFRO International Beech Symposium, KASTAMONU, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 01.09.2015 Etkinlik Tarihi : 01.09.2015 - 06.09.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 29. Predicting Stand Yield Parameters Based On Artificial Neural Network For Oriental Beech İn Kestel Forests Bursa

  Yazarlar : ŞENYURT MUAMMER,ERCANLI İLKER,YAVUZ HAKKI,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : 10th IUFRO International Beech Symposium, KASTAMONU, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 01.09.2015 Etkinlik Tarihi : 01.09.2015 - 06.09.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 30. Artificial Neural Network For Predicting Stand Carbon Stock From Remote Sensing Data For Even Aged Scots Pine Pinus Sylvestris L Stands In The Taşköprü Çiftlik Forests

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,GÜNLÜ ALKAN,ŞENYURT MUAMMER,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), Bursa, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 04.06.2016 Etkinlik Tarihi : 02.06.2016 - 04.06.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 31. Estimating Aboveground Biomass Of Even Aged Scotch Pine Pinus Sylvestris L Forests Using Remote Sensing Data In Çiftlik Forest Planning Unit

  Yazarlar : GÜNLÜ ALKAN,ERCANLI İLKER,ŞENYURT MUAMMER,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), Bursa, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 04.06.2016 Etkinlik Tarihi : 02.06.2016 - 04.06.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 32. Effect of Diameter Tree Age and Tree Heıght on Bark Thickness for Calabrian Pine in Turkey

  Yazarlar : SÖNMEZ TURAN,KAHRİMAN AYDIN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : International Human and Nature Sciences: Problems and Solution Seeking Congress (IHANAS’2016), Saraybosna, BOSNA HERSEK, 2016 Basım Tarihi : 09.09.2016 Etkinlik Tarihi : 07.09.2016 - 09.09.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 33. A Bark Thickness Model for Calabrian Pine in Turkey

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,SÖNMEZ TURAN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : 2nd International Conference on Science Ecology and Technology (ICONSETE’xx2016 ), Barselona, İSPANYA, 2016 Basım Tarihi : 15.12.2016 Etkinlik Tarihi : 14.09.2016 - 16.09.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 34. The Statistical Investigation of Stand Type Discrimination of Pure Calabrian Pine Forests in Antalya and Mersin Region of Turkey

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN,SÖNMEZ TURAN,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 10.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 35. Predicting oriental spruce and scots pine tree diameter increments based on artificial neural network located in mixed oriental spruce scots pine stands at Trabzon and Giresun forest dictrict

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : International Forestry Symposium, IFS2016, Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 10.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 36. Bonitetlemede Yeni Yaklaşımlar: ADA ve GADA Modelleri

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,YAVUZ HAKKI,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : I.Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bartın, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 07.11.2009 Etkinlik Tarihi : 05.11.2009 - 07.11.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 37. Effect of Height, Crown Length, Crown Width and Ratio on Single Tree Biomass for Calabrian Pine

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN,SÖNMEZ TURAN,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2017), Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 22.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 38. Effect of Diameter, Tree Age and Tree Height on Bark Thickness for Oriental Spruce, Scots Pine and Eastern Blacksea Fir Mixed Stands in Artvin Region

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2017), Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 22.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 39. Effect of Height, Crown Length, Crown Width and Ratio on Single Tree Biomass for Calabrian Pine

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN,SÖNMEZ TURAN,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : IV. International Multidisiplinary Congress of Eurasia, ROME, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 25.08.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. University of Bodenkultur, Wien, Avusturya, Socrates-Erasmus Programı, 2005 - 2006

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 YARIŞMA ENDEKSLERİ VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Türkçe 3
2018-2019 ORMAN EKOSİSTEMLERİNDE BÜYÜMENİN MODELLENMESİ Türkçe 3
2017-2018 YARIŞMA ENDEKSLERİ VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Türkçe 3
2017-2018 ULUSAL ORMAN ENVANTERİ Türkçe 3
2017-2018 ORMAN EKOSİSTEMLERİNDE BÜYÜMENİN MODELLENMESİ Türkçe 3
2017-2018 ÇAP DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ VE ORMANCILIK İÇİN ÖNEMİ Türkçe 3
2016-2017 ORMAN EKOSİSTEMLERİNDE BÜYÜMENİN MODELLENMESİ Türkçe 3
2016-2017 ÇAP DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ VE ORMANCILIK İÇİN ÖNEMİ Türkçe 3
2016-2017 ULUSAL ORMAN ENVANTERİ Türkçe 3
2016-2017 YARIŞMA ENDEKSLERİ VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Türkçe 3
2015-2016 ÇAP DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ VE ORMANCILIK İÇİN ÖNEMİ Türkçe 3
2015-2016 YARIŞMA ENDEKSLERİ VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Türkçe 3
2014-2015 YARIŞMA ENDEKSLERİ VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Türkçe 3
2013-2014 YARIŞMA ENDEKSLERİ VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Türkçe 3
2013-2014 Çap Dağılımlarının Belirlenmesi ve Ormancılık İçin Önemi Türkçe 3
2012-2013 Yarışma Endeksleri ve Büyüme Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Türkçe 3
2012-2013 Çap Dağılımlarının Belirlenmesi ve Ormancılık İçin Önemi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 ORMANCILIKTA İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 3
2018-2019 DENEME DESENLERİ VE PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER Türkçe 3
2017-2018 DENEME DESENLERİ VE PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER Türkçe 3
2017-2018 ORMANCILIKTA İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 3
2016-2017 ORMANCILIKTA İSTATİSTİK UYGULAMALARI Türkçe 3
2016-2017 DENEME DESENLERİ VE PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER Türkçe 3
2015-2016 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER VE ORMANCILIKTA KULLANIMI Türkçe 3
2015-2016 BONİTET ENDEKSLERİNİN BELİRLENMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3
2015-2016 DENEME DESENLERİ VE PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER Türkçe 3
2014-2015 BONİTET ENDEKSLERİNİN BELİRLENMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3
2014-2015 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER VE ORMANCILIKTA KULLANIMI Türkçe 3
2013-2014 Bonitet Endekslerinin Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3
2013-2014 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLER VE ORMANCILIKTA KULLANIMI Türkçe 3
2012-2013 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler ve Ormancılıkta Kullanımı Türkçe 3
2012-2013 Bonitet Endekslerinin Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3
2012-2013 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler ve Ormancılıkta Kullanımı Türkçe 3
2011-2012 Bonitet Endekslerinin Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 ORMAN HASILAT BİLGİSİ Türkçe 3
2018-2019 DENDROMETRİ Türkçe 3
2018-2019 İSTATİSTİK Türkçe 3
2017-2018 ORMAN HASILAT BİLGİSİ Türkçe 3
2017-2018 DENDROMETRİ Türkçe 3
2016-2017 DENDROMETRİ Türkçe 3
2016-2017 ORMAN HASILAT BİLGİSİ Türkçe 3
2015-2016 ORMANCILIKTA PROJELENDİRME Türkçe 2
2015-2016 ORMAN HASILAT BİLGİSİ Türkçe 3
2015-2016 BİTİRME ÇALIŞMASI Türkçe 3
2014-2015 ORMANCILIKTA PROJELENDİRME Türkçe 2
2014-2015 ORMAN HASILAT BİLGİSİ Türkçe 3
2014-2015 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2013-2014 Ormancılık Uygulamaları-I Türkçe 4
2013-2014 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2013-2014 ORMAN HASILAT BİLGİSİ Türkçe 3
2012-2013 İstatistik Türkçe 3
2012-2013 Ormancılık Uygulamaları-I Türkçe 4
2012-2013 Orman Hasılat Bilgisi Türkçe 3
2012-2013 Ormancılık Uygulamaları-II Türkçe 4
2011-2012 İstatistik Türkçe 3
2011-2012 Ormancılık Uygulamaları-II Türkçe 4
2011-2012 Orman Hasılat Bilgisi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 DENDROMETRİ VE ORMAN HASILATI Türkçe 3
2017-2018 DENDROMETRİ VE ORMAN HASILATI Türkçe 3
2016-2017 DENDROMETRİ VE ORMAN HASILATI Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 DENDROMETRİ Türkçe 3
2014-2015 DENDROMETRİ Türkçe 3
2013-2014 Dendrometri Türkçe 3
2012-2013 Dendrometri Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2013 - 2013

Makaleler

 1. Estimating diameter at breast height (DBH) from diameter at stump height (DST) in triple mixed stands in the region of Artvin in Turkey

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : Forestist, 2019
  Uluslararası Hakemli ESCI
 2. Site index models for Calabrian pine in the central Mediterranean region of Turkey

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,SÖNMEZ TURAN,GADOW KLAUS VON, Yayın Yeri : Journal of Sustainable Forestry, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 3. Modeling Stem Profile of Caucasian Fir and Oriental Spruce Mixed Stands in Turkey Using Nonlinear Mixed-Effects Models

  Yazarlar : ÇAKIR CELAL YAVUZ,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Applied Ecology and Environmental Research, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 4. A novel approach to selecting a competition index: the effect of competition on individual-tree diameter growth of Calabrian pine

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,SÖNMEZ TURAN,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : Canadian Journal of Forest Research, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI
 5. Single entry Raw Wood Products Table Construction For Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) in Mersin Region

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,SÖNMEZ TURAN,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. Tree Volume Tables for Calabrian Pine in Antalya and Mersin Region

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,SÖNMEZ TURAN,ŞAHİN ABDURRAHMAN, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 7. Estimation of Carbon Sequestration Based on Different Methods: A Case Study of Ortaköy Forest Planning Unit

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI
 8. Estimation of Carbon Sequestration Based on Different Methods: A Case Study of Ortaköy Forest Planning Unit

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 9. Single entry Raw Wood Products Table Construction For Calabrian pine (Pinus brutia Ten.) in Mersin Region

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,SÖNMEZ TURAN,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 10. Tree Volume Tables for Calabrian Pine in Antalya and Mersin Region

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,SÖNMEZ TURAN,ŞAHİN ABDURRAHMAN, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 11. Vezirköprü-Sarıçiçek Orman İşletme Şefliği Sınırları İçerisinde Yer Alan Meşçerelerin Çap Dağılımlarının 3 Parametreli Weibull Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu ile Modellenmesi

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,BOLAT FERHAT,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 12. Determination of stand structure in even aged Oriental Beech Forests in Turkey

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,ALTUN LOKMAN,GÜVENDİ ENGİN, Yayın Yeri : BOSQUE, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 13. Biomass Equations for Calabrian Pine in the Mediterranean Region of Turkey

  Yazarlar : SÖNMEZ TURAN,KAHRİMAN AYDIN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : Sumarski List, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 14. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü nde yayılış gösteren kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi

  Yazarlar : KUMAŞ GÖKBERKHAN,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 15. Growth and yield for scots pine and oriental beech mixed stands in different mixture ratios

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,ERCANLI İLKER,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : Biological Diversity and Conservation, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 16. Leaf anatomical notes on Cirsium Miller Asteraceae Carduoideae from Turkey

  Yazarlar : ÖZCAN MELAHAT,DEMİRALAY MEHMET,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Plant Systematics and Evolution, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI
 17. Chemical Composition and Biological Activity of Essential Oils of Sempervivum brevipilum Muirhead

  Yazarlar : KAHRİMAN NURAN,ŞENYÜREK ZEYNEP,İSLAMOĞLU VİLDAN,KAHRİMAN AYDIN,YAYLI NURETTİN, Yayın Yeri : Records of Natural Products, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 18. The evaluation of different forest structural indices to predict the stand aboveground biomass of even aged Scotch pine Pinus sylvestris L forests in Kunduz Northern Turkey

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Environmental Monitoring and Assessment, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 19. Dynamic base age invariant site index models based on generalized algebraic difference approach for mixed Scots pine Pinus sylvestris L and Oriental beech Fagus orientalis Lipsky stands

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 2014
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 20. Estimation of Crown Closure and Tree Density Using Landsat TM Satellite Images in Mixed Forest Stands

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,GÜNLÜ ALKAN,KARAHALİL UZAY, Yayın Yeri : Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 2014
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 21. Site index conversion equations for mixed stands of Scots pine Pinus sylvestris L and Oriental beech Fagus orientalis Lipsky in Black Sea Region TURKEY

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,YAVUZ HAKKI,ERCANLI İLKER, Yayın Yeri : TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 2013
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 22. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Doğu Ladini Sarıçam karışık meşcereleri için karışık etkili doğrusal olmayan regresyon denklemleri ile Doğu Ladini çap boy modellerinin geliştirilmesi

  Yazarlar : ERCANLI İLKER,YAVUZ HAKKI,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 23. Doğu Karadeniz Göknarı Doğu Ladini Karışık Meşcerelerinde Çeşitli Yarışma Endekslerinin Tek Ağaçların Çap Artımındaki Etkilerinin İncelenmesi

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 24. Karadeniz Bölgesi Sarıçam Pinus sylvestris L Doğu Kayını Fagus orientalis Lipsky Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 25. Sarıçam Pinus sylvestris L Doğu Kayını Fagus orientalis Lipsky Karışık Meşcerelerinde Çap Dağılımlarının Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları ile Belirlenmesi

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,YAVUZ HAKKI, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 26. Klasik Biyokütle Tahmin Yöntemleri ve Yeni Yaklaşımlar

  Yazarlar : SAKICI OYTUN EMRE,ERCANLI İLKER,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2004
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor

Öğrenim

 1. Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1995 - 1999
 2. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 1999 - 2004
 3. Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2004 - 2011

Projeler

 1. Titrek Kavak Meşcerelerinin Kuruluşu Ekolojik Yönden İncelenmesi Artım ve Büyüme İlişkileri ile Amenajman Esasları
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 25.02.2003 - 24.04.2006
 2. Saçinka Orman İşletme Şefliğindeki Saf Doğu Kayını Meşcerelerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Hacimlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 3. Doğu Karadeniz Göknarı – Doğu Ladini ve Karışık Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 21.03.2017 - 28.06.2018
 4. Saf Doğu Karadeniz Göknarı Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı Ve Gövde Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 5. Antalya Yöresi Kızılçam Meşcerelerinde Bonitet Endeksinin Genelleştirilmiş Cebirsel Fark Yaklaşımı GADA Yöntemi İle Elde Edilen Bonitet Endeks Modellerine Dayalı Polimorfik Yöntem İle Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 02.07.2012 - 14.07.2015
 6. Mersin Yöresi Aynı Yaşlı ve Saf Kızılçam Meşcerelerinde Bonitete Dayalı Ağaç Hacim Tablolarının Oluşturulması Artvin Çoruh Üniversitesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 02.07.2012 - 15.10.2015
 7. Antalya Yöresi Aynı Yaşlı ve Saf Kızılçam Meşcerelerinde Toprak Üstü Biyokütlenin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 02.07.2012 - 27.05.2015
 8. Antalya Yöresindeki Aynı Yaşlı ve Saf Kızılçam Meşcerelerine İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 02.07.2012 - 08.04.2015
 9. Karadeniz Bölgesi Saf ve Karışık Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcereleri İçin Mekanistik Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi, Biyokütle ve Karbon Depolama Miktarlarının Belirlenmesi
  ULUSAL -Tübitak 1001 Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.09.2006 - 01.09.2010
 10. Trabzon ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisindeki Yer Alan Doğu Ladini (Picea orientalis L Link) Sarıçam (Pinus slyvestris L) Karışık Meşçerelerine İlişkin Büyüme Modelleri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.07.2005 - 23.06.2010
 11. Antalya ve Mersin Yöresi Saf Kızılçam Meşcerelerinde Hasılat Araştırmaları
  ULUSAL -Tübitak 1001 Yürütücü
  Tamamlandı , 01.04.2013 - 01.04.2016
 12. Karadeniz Bölgesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Sarıçam (Pinus silvestris L ) Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.01.2007 - 08.09.2011
 13. Klasik ve Modern Orman Envanter Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.01.2005 - 05.03.2009

Sertifikalar

 1. Assessing and Analysing Multi-Species Natural Forests, Çalıştay, Uluslararası

Tez Danışmanlıkları

 1. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde yayılış gösteren Kızılçam meşcereleri için uyumlu gövde profili denklem sistemlerinin geliştirilmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 2. Doğu Karadeniz göknarı-Doğu ladini karışık meşcereleri için uyumlu gövde çapı ve gövde hacim denklemlerinin geliştirilmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. Ardahan yöresi sarıçam meşçereleri için uyumlu gövde çapı modellerinin karışık etkili modelleme tekniği kullanılarak geliştirilmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 4. Şavşat yöresi Doğu Karadeniz göknarı meşcereleri için gövde çapı ve gövde hacim modellerinin karışık etkili modelleme tekniği ile geliştirilmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler

 1. TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Üye, 2000 -