Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

ETİK KURUL ÇALIŞMALARI HAKKINDA
 
Kurul Üyeleri Rektör tarafından oluşturulur.


Toplanma Zamanı
Eğitim-Öğretim dönemi içinde her ay toplanır.
Gerektiğinde Rektörlük aracılığıyla uzman/bilirkişi görüşü alınır.


İtiraz
Üniversite adına karar verildiği için itiraz yolu üst makam olan YÖK veya Mahkemelerdir.
Kararlarda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınır.

 

Etik Kurul Başvuru Dilekçesi Örneği (TEZ)

Etik Kurul Başvuru Dilekçesi Örneği (MAKALE-ARAŞ.)

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu

 

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 


 

ETİK KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK (Başkan)

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM (Başkan Yard.)

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU (Üye)

Prof. Dr. Nuri YAVUZ (Üye)

Prof. Dr. Ali ÜREN (Üye)

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ (Üye)

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Üye)        

Hakan KAYA (Raportör)