Burak ÇAVDAR

Arş.Gör. Burak ÇAVDAR

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı
burakcavdar artvin.edu.tr
Ofis
Telefon
E-Posta burakcavdar artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfam https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=E1A1D6717FEBEFB7

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN AMENAJMANI ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2010 -

Bildiriler

 1. Extraordinary cuts in Çanakkale Regional Directorate of Forestry (Five-Year period)

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK, Yayın Yeri : ISFOR 2017, ISPARTA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Estimating of carbon sequestration based on different methods: A case study of Ortaköy Forest Planning Unit

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : ICAFOF, Nevşehir, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 15.05.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2017 - 17.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Identifying the Potential of Old Growth Forest Area in Altıparmak Forest Planning Units

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK, Yayın Yeri : International Forestry Symposium,, Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 07.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Extraordinary Cuts and Its Effects on Artvin Forests

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ Hacı Ahmet, TÜYLÜ Nedim SÜNER Ergün, ÇAVDAR Burak, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 26.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Ormancılıkta Sertifikalandırma Süreci veArtvin Orman İşletme Müdürlüğünün Sertifika Sürecindeki Durumu

  Yazarlar : Çavdar. Burak, Yolasığmaz Hacı Ahmet, Yayın Yeri : OrmancılıktaSektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Antalya, 2013 Etkinlik Tarihi : 26.11.2013 - 28.12.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Özel ve Kamu Tarafından Hazırlanan Orman Amenajman Planlarının Değerlendirilmesi Artvin Şavşat ve Yusufeli Örnekleri

  Yazarlar : Yolasığmaz H A, Tüylü. N, Süner. E, Çavdar, B., Yayın Yeri : Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, Antalya,, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 26.12.2013 - 28.12.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. The Evaluation of Artvin Regional Directorate of Forestry In Terms of Criteria Indicators in Sustainable Forest Management

  Yazarlar : ÇAVDAR Burak, YOLASĞMAZ Hacı Ahmet, Yayın Yeri : International Caucasian Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2010 -

Makaleler

 1. A CRITICAL REVIEW OF ENERGY GENERATION FROM BIOMASS TO LIMIT CLIMATE CHANGE

  Yazarlar : UYSAL SELİM,ACAR MUSTAFA,ÇAVDAR BURAK,KILIÇ BURAK, Yayın Yeri : International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES), 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 2. Estimation of Carbon Sequestration Based on Different Methods: A Case Study of Ortaköy Forest Planning Unit

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 3. Public Opinion About Effects of Energy Investments in Artvin, Turkey

  Yazarlar : DEMİRCİ UFUK,ÇAVDAR BURAK,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : InternationalJournal of Ecosystems and Ecology Science(IJEES), 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 4. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü nde Orman İşletme Şeflerinin Orman Amenajman Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Süreçlerine İlişkin Görüşleri

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,YILMAZ RAHMİ,DEMİRCİ UFUK,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli CAB Abstract
 5. İki farklı yönteme göre karbon birikiminin tahmin edilmesi Artvin Orman İşletme Şefliği örneği

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,DEMİRCİ UFUK,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli CAB Abstracts
 6. Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme Saçinka Orman İşletme Şefliği

  Yazarlar : ÇAVDAR BURAK,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli Cab Abstract

Öğrenim

 1. Lisans, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2005 - 2009
 2. Yüksek Lisans, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2010 - 2012
 3. Doktora, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2012 -

Projeler

 1. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Balcı Orman İşletme Şefliği Sınırları İçinde Doğal Yaşlı Orman Potansiyelinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 29.05.2013 - 30.12.2016
 2. Farklı Meşcelerden Alınan Ağaç Türlerinin Endüstriyel Isıl İşlem Sonrası Bazı Mekanik ve Fiziksel Özellikler Üzerinde Meydana Gelen Değişimlerin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 16.11.2017
 3. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Balcı Orman İşletme Şefliği Bal Ormanı Potansiyelinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 4. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Balcı Orman İşletme Şefliği Bal Ormanları Potansiyelinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 18.11.2016 - 23.08.2017
 5. Kaçkar Dağları Milli Parkı nın Korunan Alanlar Ağı PAN Parka Sertifilandırma Sistemi Açısından Değerlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 02.07.2012 - 16.11.2016

Sertifikalar

 1. Ulusal Genç Yeşil Girişimciler Zirvesi, Çalıştay, Ulusal
 2. III: Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Çalıştay, Ulusal
 3. Netcad 5.1 GIS, Sertifika, Ulusal
 4. NatureALL, Kurs, Uluslararası
 5. Artvin Çoruh Üniversitesinde Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Kurs, Ulusal
 6. Orman Yangınları ve Ekosistem İlişkleri, Çalıştay, Ulusal
 7. Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu, Kurs, Ulusal
 8. Ormancılıkta Sertifikasyon ve Akreditasyon, Çalıştay, Ulusal
 9. Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi, “Biyolojik Çeşitliliği Tehdit Eden Unsurlar Çalıştayı,, Çalıştay, Ulusal

Üyelikler

 1. TEMA Vakfı, Üye, 2016 -
 2. orman mühendisleri odası, Üye, 2009 -