Burhan SÜMERTAŞ

Doç. Dr. Burhan SÜMERTAŞ

Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Ana Bilim Dalı
bsumer55 artvin.edu.tr 6222
Ofis Büyük bina kat:3 oda:07
Telefon
E-Posta bsumer55 artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

DERS PROGRAMI

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00
Tefsir-III
A-4
Tefsir-I
A-7
09:00-10:00
Tefsir-III
A-4
Tefsir-I
A-7
10:00-11:00
Tefsir-III
A-8
Tefsir-I
A-3
Çağdaş İsl. Düşünürleri
D-20511:00-12:00
Tefsir-III
A-8
Tefsir-I
A-3
Çağdaş İsl. Düşünürleri
D-20512:00-13:00


13:00-14:00 Tefsir II
D 205
Hadis Tarihi
A-6

14:00-15:00 Tefsir II
D 205
Hadis Tarihi
A-6

15:00-16:00
Hadis Tarihi
A-2

16:00-17:00
Hadis Tarihi
A-2


Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TEFSİR ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2017 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TEFSİR ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2015 - 2017

Bildiriler

 1. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarındaki Ayet Meallerinin Anlaşılabilirliğini Etkileyen Üslup Sorunu

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 30.03.2012 - 01.04.2012
  Ulusal Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. MILLI EGITIM BAKANLIGI, Öğretmen, Kamu, 1995 - 2010

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
2018-2019 Tefsir-I Türkçe 2
2018-2019 Çağdaş İslam Düşünürleri Türkçe 2
2018-2019 Tefsir-III Türkçe 2
2018-2019 Hadis Tarihi Türkçe 2
2018-2019 Tefsir-IV Türkçe 2
2018-2019 Tefsir-II Türkçe 2
2017-2018 Hadis-IV Türkçe 2
2017-2018 Tefsir-II Türkçe 2
2017-2018 Kuran’a Çağdaş Yaklaşımlar Türkçe 2
2017-2018 Dini Musiki Türkçe 2
2017-2018 Tefsir-I Türkçe 2
2017-2018 Tefsir-III Türkçe 2
2017-2018 Tefsir-IV Türkçe 1
2016-2017 Arapça-I Türkçe 3
2016-2017 Tefsir-I Türkçe 2
2016-2017 Arapça-I Türkçe 3
2015-2016 HADİS VE SÜNNETE ÇAĞDAŞ YORUMLAR Türkçe 2
2015-2016 ARAPÇA-I Türkçe 3
2015-2016 Kur'an'da Ana Temalar Türkçe 2
2015-2016 KUR'AN YORUMBİLİM Türkçe 2
2015-2016 HADİS METİNLERİ Türkçe 2
2015-2016 KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ-III Türkçe 3
2015-2016 Arapça-II Türkçe 3
2015-2016 Çağdaş İslam Düşünürleri Türkçe 2
2015-2016 Arapça-II Türkçe 3
2015-2016 Arapça-I Türkçe 3
2014-2015 Hadis ve Sünnete Çağdaş Yorumlar Türkçe 2
2014-2015 Özel Öğretim Yöntemleri-II Türkçe 4
2014-2015 Kur'an Yorumbilim Türkçe 2
2014-2015 Arapça-I Türkçe 3
2014-2015 ARAPÇA-II Türkçe 3
2014-2015 Arapça-III Türkçe 2
2014-2015 Tefsir Türkçe 2
2014-2015 Arapça-II Türkçe 3
2014-2015 Arapça-I Türkçe 3
2014-2015 Öğretmenlik Uygulamaları Türkçe 2
2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2014-2015 Hz. Muhammed'in Hadis ve Öğretileri Türkçe 2
2014-2015 Özel Öğretim Yöntemleri-I Türkçe 4
2013-2014 TEFSİR Türkçe 2
2013-2014 Arapça-II Türkçe 3
2013-2014 Çağdaş İslam Düşünürleri Türkçe 2
2013-2014 Kur’xxan’xxda Kıssalar Türkçe 2
2013-2014 Yaşayan Dünya Dinleri Türkçe 2
2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2013-2014 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 6
2012-2013 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi-III Türkçe 3
2012-2013 Ahlak ve Değerler Eğitimi Türkçe 2
2012-2013 Kur'an'da Kıssalar Türkçe 2
2012-2013 İslam Tarihi Türkçe 2
2012-2013 Din Öğretimi Kuramları Türkçe 2
2012-2013 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi-II Türkçe 3
2012-2013 Hz. Muhammed'in Hayatı Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ,
  2018 - 2018
 2. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ,
  2017 - 2018
 3. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ,
  2015 - 2016
 4. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ,
  2013 - 2015
 5. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ,
  2013 - 2014
 6. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ,
  2012 - 2013

Kitaplar

 1. Sıdkın Semantik Serüveni: Kur’an’da Doğruluk ve Samimiyet
  SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi), İSTANBUL, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü
 2. Tefsir Kaynağı Olarak Buhari nin el Cami u s Sahih i
  SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Tibyan Yayıncılık, TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 3. İlk Alfabetik Kur an Sözlüğü
  SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Tibyan Yayıncılık, TÜRKİYE, İzmir, Türkçe, 2014
  Ulusal Kitap Tercümesi Tümü

Makaleler

 1. Hubeyş et-Tiflîsî ve Kırâat Hatalarına Dair Eseri: Kitâbü’t-Telhîs

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Akademik Us: İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 2. Semîn el-Halebî’nin Garîbü’l-Kur’ânTekniği Açısından Râgıb’ı Eleştirisi

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Ulakbim Tr Dizin, Road, Sobiad, Arastirmax
 3. OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMI BATUMLU MİRZÂ MUSTAFA EFENDİ’NİN (1631-1722) “el-FEVÂİDÜ’L-MEKKİYYE ale’l-HÂŞİYETİ’L-‘İSÂMİYYE” ADLI ESERİNİN MUKADDİMESİ

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN,BAYER İSMAİL, Yayın Yeri : Akademik Us: İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 4. Kuran’da S-D-K Kökünün Semantik Dünyası

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 5. Nebi veya Resül: Ne Kadar Kur’xxani Bir Kavramdır?

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Turkish Studies, 2014
  Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ULAKBIM, MLA, ASOS, AMIR
 6. Gaib Zamirinin Mercii Sorununa Müfessirlerin Yaklaşımları Bakara 146 Ayet Örneği

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Turkish Studies Academic Journal, 2014
  Uluslararası Hakemli ULAKBIM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, MLA, ASOS, AMIR, DJS,...
 7. Kuran’da Yeminler Bintü’ş Şati nin Edebi Katkısı Oaths in The Qur an Bint al Shati s Literary Contribution

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science Studies, 2013
  Uluslararası Hakemli MLA, EBSCO, ASOS TEİ, ARASTİRMAX, Akademik Dizin
 8. Mehmed Şerefeddin Yaltkaya nın 1879 1947 Târîh i Kur ân ı Kerîm i Üzerine Bir Değerlendirme

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli Ulakbim
 9. Kavram Çalışmalarına Katkıları Açısından Belli Başlı Kur an Sözlükleri

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli Ulakbim, Ebsco
 10. Eğitim Öğretim İlkeleri

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli MLA, ASOS, EBSCO HOST, İSAM
 11. İlköğrnetim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Kullanılan Ayet Çevirilerinin Anlaşılabilirliği Sorunu

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemli Ulakbim, Ebsco
 12. Kuranın Mutezili Yorumu

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemli Ulakbim
 13. Kuranda İletişim Modelleri Allah İnsan Etkileşimi Models of Communication in the Quran Divine Human Interaction M Zakyi İbrahim

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal Hakemli Ulakbim, Ebsco
 14. Kuranda Cinsiyet Kalıpları Sosyolengüistik Bir Yaklaşım Gender Patterns in the Quran A Sociolinguistic Approach Ahmad Khalil Aziz

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : İnönü Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisis, 2010
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 15. Kuranda Hıyânet Kavramı

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal Hakemli Ulakbim, Ebsco
 16. Mâverdî ve en Nüket ve l Uyûn Adlı Tefsiri

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008
  Ulusal Hakemli Ulakbim, Ebsco
 17. Yeni Bir Tefsir Tarihi Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci

  Yazarlar : SÜMERTAŞ BURHAN, Yayın Yeri : Marife Bilimsel Birikim, 2004
  Ulusal Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX

Ödüller

 1. Akademik Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2013, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Akademik Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2014, Yayın Teşvik Ödülü
 3. Akademik Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR., 1989 - 1994
 2. Yüksek Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ), 1999 - 2002
 3. Doktora, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ), 2003 - 2009

Projeler

 1. MUHAMMED SAİD İN TERCEME İ GARİBİ L KUR ÂN ADLI ÇEVİRİSİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ NDEN LATİN HARFLERİNE AKTARIMI
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yönetici
  Tamamlandı , 01.06.2013 - 31.12.2013

Üyelikler

 1. İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu, Üye, 2017 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu, Üye, 2013 - 2016
 3. İlahiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2017 -
 4. Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 -
 5. Artvin Çoruh Üniversitesi Yusufeli Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 - 2017
 6. Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 - 2013