Damla AYDUĞ

Arş.Gör. Damla AYDUĞ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
damlaydug artvin.edu.tr 1300
Ofis
Telefon 1300
E-Posta damlaydug artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2012 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2011 -

Bildiriler

 1. Education 4.0: Defining the teacher, the student, and the school manager aspects of the revolution

  Yazarlar : HİMMETOĞLU BEYZA,AYDUĞ DAMLA,BAYRAK ÇOŞKUN, Yayın Yeri : IODL-International Open and Distance Learning Conference 2019, 2019 Etkinlik Tarihi : 14.11.2019 - 16.11.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Investıgatıng The Relationships Between Teachers’ Opinions On Perceived Coworkers’ Social Loafing, Organizational Cynicism And Task Visibility

  Yazarlar : AYDUĞ DAMLA,HİMMETOĞLU BEYZA,AĞAOĞLU ESMAHAN, Yayın Yeri : 27th International Conference on Educational Sciences, 2018 Basım Tarihi : 08.04.2018 Etkinlik Tarihi : 18.04.2018 - 22.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. The Relationships Among Primary School Teachers’ Organizational Justice Perceptions, Organizational Cynicism Levels And Political Influence Behaviors Of School Principals

  Yazarlar : HİMMETOĞLU BEYZA,AYDUĞ DAMLA,BAYRAK ÇOŞKUN, Yayın Yeri : 27th International Conference on Educational Sciences, 2018 Basım Tarihi : 08.04.2018 Etkinlik Tarihi : 18.04.2018 - 22.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 4. EXAMINING PRIMARY SCHOOL TEACHERS PERCEPTIONS ABOUT COWORKER SOCIAL LOAFING

  Yazarlar : AYDUĞ DAMLA,TERZİ ÇETİN, Yayın Yeri : 2017 5th International Conference on Management and Edcuation Innovation, 2017 Basım Tarihi : 23.10.2017 Etkinlik Tarihi : 23.10.2017 - 25.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Okul yönetiminde mizah kavramına ilişkin öğretmen algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi

  Yazarlar : BAYRAK ÇOŞKUN,AYDUĞ DAMLA,HİMMETOĞLU BEYZA, Yayın Yeri : International Conference on New Horizons in Education-INTE 2016, 2016 Basım Tarihi : 13.07.2016 Etkinlik Tarihi : 13.07.2016 - 15.07.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 6. INVESTIGATING THE ROLES OF SCHOOL PRINCIPALS ON SCHOOL SUCCESS ACCORDING TO PERCEPTIONS OF PARENTS

  Yazarlar : AYDUĞ DAMLA,AĞAOĞLU ESMAHAN, Yayın Yeri : 2016 3rd International Conference on Education and Psychological Sciences, FLORANSA, İTALYA, 2016 Basım Tarihi : 03.02.2016 Etkinlik Tarihi : 03.02.2016 - 04.02.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 7. The Role of School Environment Relations in Successful Schools

  Yazarlar : AYDUĞ DAMLA,AĞAOĞLU ESMAHAN, Yayın Yeri : 40th Atee Annual Conference, GLASGOW, İNGİLTERE, 2015 Basım Tarihi : 20.05.2015 Etkinlik Tarihi : 24.08.2015 - 26.08.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 8. THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY SCHOOL TEACHERS PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL IDENTITY AND THEIR LEVELS OF ORGANIZATIONAL TRUST

  Yazarlar : AYDUĞ DAMLA,AĞAOĞLU ESMAHAN, Yayın Yeri : 39th Atee Annual Conference, BRAGA, PORTEKİZ, 2014 Basım Tarihi : 20.04.2014 Etkinlik Tarihi : 25.08.2014 - 27.08.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 9. THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS OPINIONS ABOUT SCHOOL ORGANIZATIONAL HEALTH AND THEIR PERCEPTION OF PROFESSIONAL IDENTITY

  Yazarlar : AĞAOĞLU ESMAHAN,AYDUĞ DAMLA, Yayın Yeri : 39th Atee Annual Conference, BRAGA, PORTEKİZ, 2014 Basım Tarihi : 20.04.2014 Etkinlik Tarihi : 25.08.2014 - 27.08.2014
  Uluslararası Özet bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 tjuhkjb Türkçe 1

Kitaplar

 1. Prof Dr Mustafa Aydın a armağan Eğitim bilimleri yazıları
  HİMMETOĞLU BEYZA,AYDUĞ DAMLA,BAYRAK ÇOŞKUN, Yayın Yeri : Gazi Kitabevi, TÜRKİYE, Türkçe, 2016
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Denetim ve Öğretimsel Liderlik Gelişimsel Bir Yaklaşım
  BAYRAK ÇOŞKUN,AYDUĞ DAMLA, Yayın Yeri : Anı Yayıncılık, TÜRKİYE, Türkçe, 2014
  Uluslararası Kitap Tercümesi Bölüm(ler)

Makaleler

 1. EDUCATION 4.0: DEFINING THE TEACHER, THE STUDENT, AND THE SCHOOL MANAGER ASPECTS OF THE REVOLUTION

  Yazarlar : HİMMETOĞLU BEYZA,AYDUĞ DAMLA,BAYRAK ÇOŞKUN, Yayın Yeri : Turkish Online Journal of Distance Education, 2020
  Uluslararası Hakemli ERIC
 2. Opinions of School Administrators on Appointment and Evaluation of School Principals Within the Scope of 19. Education Council Decisions and No.29026

  Yazarlar : BAYRAK ÇOŞKUN,HİMMETOĞLU BEYZA,AYDUĞ DAMLA, Yayın Yeri : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli SOBIAD, Google Scholar
 3. Usage of Benchmarking as Organizational Development Technique in Educational Organizations

  Yazarlar : AYDUĞ DAMLA,HİMMETOĞLU BEYZA,AĞAOĞLU ESMAHAN, Yayın Yeri : International Journal of Academic Research in Education, 2020
  Uluslararası Hakemli SOBIAD, İndex copernicus
 4. School Administrators’ Opinions on Rumor and Gossip Network as anInformal Communication Type in Schools

  Yazarlar : HİMMETOĞLU BEYZA,AYDUĞ DAMLA,BAYRAK ÇOŞKUN, Yayın Yeri : Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 5. Okul Müdürlerinin Mizah Tarzlarına İlişkin Öğretmenlerin Metaforik Algıları

  Yazarlar : AYDUĞ DAMLA,HİMMETOĞLU BEYZA,BAYRAK ÇOŞKUN, Yayın Yeri : Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 6. Eğitim Örgütlerinde İnformal İletişim Araçları Olarak Söylenti veDedikodunun Yönetimi

  Yazarlar : HİMMETOĞLU BEYZA,AYDUĞ DAMLA,BAYRAK ÇOŞKUN, Yayın Yeri : Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 7. Relationships between Political Behaviors of School Principals and Perceived Coworkers’ Social Loafing among Teachers

  Yazarlar : HİMMETOĞLU BEYZA,AYDUĞ DAMLA,TERZİ ÇETİN, Yayın Yeri : EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2018
  Uluslararası Hakemli ERIC
 8. İlkokullarda Örgüt Sağlığı İle Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki

  Yazarlar : AYDUĞ DAMLA,AĞAOĞLU ESMAHAN, Yayın Yeri : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 9. Öğretmenlerin Örgütsel Sessizliğe İlişkin Görüşlerinin Nitel Bir Araştırma İle İncelenmesi

  Yazarlar : AYDUĞ DAMLA,HİMMETOĞLU BEYZA,TURHAN ESRA, Yayın Yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli ULAKBİM, DOAJ, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi
 10. Eğitim Örgütlerinde Hesap Verebilirliğe İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

  Yazarlar : HİMMETOĞLU BEYZA,AYDUĞ DAMLA,BAYRAK ÇOŞKUN, Yayın Yeri : Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2017
  Uluslararası Hakemli DOAJ, EBSCO, ULAKBİM, ASOS İndex, İndex Copernicus...

Öğrenim

 1. Lisans, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2005 - 2010
 2. Yüksek Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ), 2011 - 2014
 3. Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR), 2014 -

Projeler

 1. OKUL YÖNETİCİLERİNİN POLİTİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN SOSYAL KAYTARMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 26.06.2015 - 29.12.2017
 2. ”Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi (ISSPP)
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 09.01.2014 - 29.12.2017
 3. ULUSLARARASI BAŞARILI OKUL MÜDÜRLERİ PROJESİ TEKRAR ARAŞTIRMASI ISSPP
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.08.2013 - 01.08.2015