DENİZ SÜMEYYE YORULMAZ

Arş.Gör. DENİZ SÜMEYYE YORULMAZ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı
denizyorulmaz artvin.edu.tr 2152
Ofis
Telefon 0466 215 10 63
E-Posta denizyorulmaz artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2019 -

Bildiriler

 1. OPINIONS AND RECOMMENDATIONS OF HEALTH CARE PROFESSIONALS WORKING IN PRIMARY HEALTH CARE INSTITUTIONS FOR THE PREVENTION OF CHILDHOOD VACCINE REJECTION IN TURKEY: A QUALITATIVE RESEARCH

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : KARADENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 15.07.2022 Etkinlik Tarihi : 25.06.2022 - 26.06.2022
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. DETERMINATION OF CHANGES IN DIETARY HABITS AND PHYSICAL ACTIVITY OF ADULTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  Yazarlar : DURAN SEÇİL, KARADENİZ HAVVA, YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, Yayın Yeri : 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Ankara, TÜRKİYE, 2021 Etkinlik Tarihi : 17.08.2021 -
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Covid-19 hastalarına bakım veren hemşirelerin deneyimleri ve gereksinimleri: Fenomolojik Bir Araştırma

  Yazarlar : IŞIK ELİF, ÇINAR SEVİL, YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, Yayın Yeri : 2. Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Dergisi, TÜRKİYE, 2020 Basım Tarihi : 01.01.2021 Etkinlik Tarihi : 18.12.2020 -
  Ulusal Özet bildiri
 4. Toplum sağlığında büyüyen tehdit: aşı reddi

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE,KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : I. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu, TÜRKİYE, 2020 Etkinlik Tarihi : 26.11.2020 - 29.11.2020
  Ulusal

Kitaplar

 1. Olağan Dışı Durumlarda Halk Sağlığı
  DURMUŞ SARIKAHYA SELMA, YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, Yayın Yeri : Nobel, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Vaccination Refusal Debate on Social Media in Turkey: A Content Analysis of the Comments on Instagram Blogs

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Iran J Public Health, 2022
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 2. Toplum Sağlığında Büyüyen Tehdit: Aşı Reddi

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Sağlık ve Toplum, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 3. Evaluation of the Contents of the Disaster Training Courses Given in Nursing Undergraduate Programs in Turkey

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Journal of Education and Research in Nursing, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. The Effects of Peer Education on University Students' Knowledge of Breast Self-Examination and Health Beliefs

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : JOURNAL OF CANCER EDUCATION, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI
 5. Siber Şiddetin Önlenmesine Yönelik Tedbirler ve Hemşirelerin Rolü: Geleneksel Derleme

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. Determining the musculoskeletal problems of academicians who transitioned to distance education during the COVID-19 pandemic

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, DURAN SEÇİL, ÇELİK İSA, Yayın Yeri : Work, 2022
  Uluslararası Hakemli SSCI
 7. Evaluation of the effectiveness of a health literacy education program during the pandemic

  Yazarlar : KURT SEZER HİLAL, YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KÜÇÜKOĞLU SİBEL, Yayın Yeri : Marmara Medical Journal, 2022
  Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 8. Experiences and Needs of Nurses Caring for COVID-19 Patients: A Phenomenological Study

  Yazarlar : IŞIK DEMİRARSLAN ELİF, ÇINAR ÖZBAY SEVİL, YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, Yayın Yeri : Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 9. HEMŞİRELİK İLE İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KURT SEZER HİLAL, Yayın Yeri : İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 10. Afetlerin Mental Sağlığa Etkileri

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 11. Premenstrual Sendrom Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Yakınmalarını Azaltmaya Yönelik Kültürel Uygulamaları

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 12. Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorba ve Siber Mağdur Olma Durumunun Belirlenmesi

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli Türkiye Atıf Dizini
 13. Farklı Kültürel Uygulamaların Sağlığa Etkisi

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 14. Hemşirelerin Etik Duyarlılığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, Yayın Yeri : Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 15. Türkiye’de Ev Kazası Temalı 2000-2020 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, ÇINAR ÖZBAY SEVİL, Yayın Yeri : Türk Hemşireler Derneği Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)
 16. Türkiye'de Hemşirelik Lisans Programlarında Verilen Kültür Derslerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Tr Klinikleri Hemşirelik Bilimleri, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 17. Türkiye’de 2000-2020 Yılları Arasında Hemşirelik Alanında Afet Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 18. Epilepsi Tanısı Alan Çocukların ve Ailelerinin Deneyimleri ve Nöbet Yükleri: Fenomenolojik Bir Araştırma Experiences and Seizure Burdens of Children Diagnosed with Epilepsy and Their Families: A Phenomenological Research

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, ÇINAR ÖZBAY SEVİL, KANBAY YALÇIN, Yayın Yeri : Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 2021
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 19. Investigation of Death Anxiety and Affecting Factors of Nurses and Doctors' Working in a State Hospital: Artvin Example

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, KURT SEZER HİLAL, Yayın Yeri : Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, 2020
  Ulusal Hakemli EBSCO/Academic Search Ultimate Index Copernicus (2...
 20. Babanın Çocuk Bakımına Katılması The Father's Participation in Child Care

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE, Yayın Yeri : Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 21. Terminal Dönem ve İyi Ölüm Sürecinde Hemşirelik Bakımı

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE,KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 22. Gençlerin Mental Sağlığının Korunmasında Halk Sağlığı Hemşirelerinin Rolü

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE,KARADENİZ HAVVA, Yayın Yeri : Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 23. Kırsal Bölgede 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ev KazalarınaYönelik Aldıkları Güvenlik Önlemleri

  Yazarlar : YORULMAZ DENİZ SÜMEYYE,HİSAR FİLİZ, Yayın Yeri : Sağlık ve Toplum, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Öğrenim

 1. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2019 -
 2. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2013 - 2017
 3. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ), 2017 - 2019