Ela OĞAN

Öğr.Gör. Ela OĞAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
elaadiguzel artvin.edu.tr 3416
Ofis 0 466 312 72 89
Telefon 3419
E-Posta elaadiguzel artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULU, BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ, BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR., ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2011 -
 2. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2004 - 2007

Bildiriler

 1. Bireylerin Çay Tüketiminde Şeker Kullanım Düzeyinin İncelenmesi / An Examinatıon Of The Level Of Sugar Use By Individuals In Tea Consumption

  Yazarlar : OĞAN ELA,OĞAN YENER,KIVILCIM BURCU, Yayın Yeri : II. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Batum, GÜRCİSTAN, 2018, Batum, GÜRCİSTAN, 2018 Basım Tarihi : 20.05.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 13.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Bireylerin Kahve Tüketim Düzeyleri ve Kahve Tercihleri Üzerine Bir Alan Araştırması / A Field Research On Individual Coffee Consumption Levels And Coffee Preferences

  Yazarlar : OĞAN YENER,OĞAN ELA,KIVILCIM BURCU, Yayın Yeri : II. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Batum, GÜRCİSTAN, 2018, Batum, GÜRCİSTAN, 2018 Basım Tarihi : 20.05.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 13.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. AN EVALUATION OF TURKEY’S GLOBAL COMPETITIVE STRATEGIES IN RELATION TO OTHER INTERNATIONAL STRATEGIES

  Yazarlar : OĞAN ELA,WOLFF REYHAN AYŞEN, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sosyal Bilimler Kongresi, 2019 Basım Tarihi : 10.10.2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 - 19.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. THE RELATION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND CORPORATE DNA.

  Yazarlar : OĞAN ELA,CİNEL MEHMET OZAN, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sosyal Bilimler Kongresi, 2019 Basım Tarihi : 10.10.2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 - 19.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. İŞ HAYATINDA DUYGUSAL ZEKÂ VE KARİYER UYUM YETENEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Yazarlar : CİNEL MEHMET OZAN,OĞAN ELA, Yayın Yeri : 2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, SAMSUN, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 28.12.2019 Etkinlik Tarihi : 27.12.2019 - 29.12.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. İlköğretim Okulunda Görev Yapan Öğretmenlerin Stres Kaynakları Kırşehir Örneği

  Yazarlar : OĞAN ELA,GÜLCAN MURAT GÜRKAN, Yayın Yeri : Kongre, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 20.05.2012 Etkinlik Tarihi : 24.05.2011 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 7. Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği

  Yazarlar : OĞAN ELA,YÜCEL TOY BANU, Yayın Yeri : Kongre, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 10.05.2012 Etkinlik Tarihi : 15.03.2011 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 8. Turizm Eğitimi Alan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profili ve Mesleki Beklentileri

  Yazarlar : OĞAN ELA,AKYOL CEYHUN,OĞAN YENER, Yayın Yeri : UMTEB, BATUMİ, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 01.12.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Örnek Bir Ekoturizm Bilgilendirme Eğitimi Projesinin Bölge Halkı Üzerindeki etkisinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : OĞAN YENER,AKYOL CEYHUN,OĞAN ELA, Yayın Yeri : UMTEB, BATUMİ, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 01.12.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu, Öğretim Elemanı, Diğer, 2004 - 2007
 2. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Kamu, 2005 - 2011
 3. UTP University of Science and Technology (Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy – the UTP), Lecturer, Yurtdışı Üniversite, 2018 - 2018

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 KLAVYE TEKNİKLERİ Türkçe 4
2019-2020 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Türkçe 3
2019-2020 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 2
2019-2020 BİLGİ YÖNETİMİ Türkçe 2
2019-2020 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe 4
2019-2020 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 2
2018-2019 BİLGİ YÖNETİMİ Türkçe 2
2018-2019 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Türkçe 4
2018-2019 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Türkçe 3
2018-2019 TEKNOLOJİ KULLANIMI Türkçe 2
2017-2018 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Türkçe 4
2017-2018 BİLGİ YÖNETİMİ Türkçe 2
2017-2018 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 2
2017-2018 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Türkçe 3
2017-2018 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe 4
2017-2018 TEKNOLOJİ KULLANIMI Türkçe 2
2016-2017 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Türkçe 4
2016-2017 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Türkçe 3
2016-2017 TEKNOLOJİ KULLANIMI Türkçe 2
2016-2017 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe 4
2015-2016 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Türkçe 3
2015-2016 TEKNOLOJİ KULLANIMI Türkçe 2
2015-2016 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe 4
2015-2016 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Türkçe 4
2014-2015 TEKNOLOJİ KULLANIMI Türkçe 2
2014-2015 BİLGİ YÖNETİMİ Türkçe 2
2014-2015 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe 4
2014-2015 KLAVYE TEKNİKLERİ Türkçe 4
2014-2015 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Türkçe 2
2013-2014 KLAVYE TEKNİKLERİ Türkçe 4
2013-2014 TEKNOLOJİ KULLANIMI Türkçe 2
2013-2014 KLAVYE TEKNİKLERİ Türkçe 4
2013-2014 BİLGİ YÖNETİMİ Türkçe 2
2013-2014 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Türkçe 2
2013-2014 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe 4
2013-2014 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Türkçe 4
2012-2013 BİLGİ YÖNETİMİ Türkçe 2
2012-2013 KLAVYE TEKNİKLERİ Türkçe 4
2012-2013 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Türkçe 4
2012-2013 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Türkçe 2
2012-2013 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Türkçe 3
2011-2012 BİLGİ YÖNETİMİ Türkçe 2
2011-2012 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Türkçe 4
2011-2012 BİLGİ YÖNETİMİ Türkçe 2
2011-2012 KLAVYE TEKNİKLERİ Türkçe 4
2010-2011 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Türkçe 4
2010-2011 BİLGİSAYAR IV Türkçe 4

İdari Görevler

 1. Program Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULU, BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ,
  2012 - 2015

Kitaplar

 1. Örgütsel Yaklaşımlar II
  WOLFF REYHAN AYŞEN,OĞAN ELA, Yayın Yeri : Nisan Kitabevi, TÜRKİYE, Eskişehir, Türkçe, 2020
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Reel Döviz Kuru ile Turizm Sektörü Arasındaki NedenselliğinDeğerlendirilmesi: Türkiye Örneği. / Evaluation of Causality between Tourism Sector with The Real Exchange: Sample of Turkey

  Yazarlar : OĞAN ELA,SEVİM UĞUR, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eletronik Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. Discrimination Against Women in The Public Sphere / Kamusal Alanda Kadın Ayrımcılığı

  Yazarlar : OĞAN ELA,WOLFF REYHAN AYŞEN, Yayın Yeri : Social Sciences Research Journal (SSRJ), 2020
  Uluslararası Hakemli Academic Resource Index, Scientific Indexing Servi...
 3. Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri ve Sosyo-Ekonomik Profilleri Üzerine Bir Araştırma / A Research on Occupational Expectations and Socio-Economic Profiles of University Students Graduate Tourism Education

  Yazarlar : AKYOL CEYHUN,OĞAN ELA,OĞAN YENER, Yayın Yeri : Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2018
  Uluslararası Hakemli TR Dizin, Asos Index, Sobiad, Doaj,
 4. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : OĞAN ELA,YÜCEL TOY BANU, Yayın Yeri : ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli Asos index, Sobiad
 5. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Otel İşletmeleri Yöneticilerinin KaliteMaliyet Sistemi Hakkındaki Görüşleri

  Yazarlar : OĞAN YENER,OĞAN ELA, Yayın Yeri : Researcher:Social Science Studies (RSSS), 2017
  Uluslararası Hakemli The German National Library, SOBIAD, GIGA, DRJI, A...
 6. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Hayatına Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : OĞAN ELA,OĞAN YENER,KAMACI AHMET, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 7. Sarp Sınır Kapısında Gerçekleştirilen Sınır Ticareti ve Artvin Ekonomisine Etkileri

  Yazarlar : KATKAT ÖZÇELİK MÜNEVVER,OĞAN ELA,AKTAŞ GÜZEL SONNUR, Yayın Yeri : ODÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015
  Uluslararası Hakemli asos

Ödüller

 1. Akademik Teşvik, TÜRKİYE, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Bilimsel Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 3. Akademik Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, 2017, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2000 - 2004
 2. Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2009 - 2011
 3. Doktora, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR), 2018 -

Projeler

 1. Artvin ili Sınır Ticareti
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 15.05.2011 - 28.06.2013
 2. İnternet ve Mobil Bankacılığı Gelişiminin Banka Performansı Üzerine Etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.06.2016 - 28.12.2016
 3. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.06.2016 - 28.12.2016
 4. Artvin Batum Arasındaki Sınır Ticaretinin Boyutları ve Artvin İli Ekonomisine Etkileri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.06.2011 - 30.06.2013
 5. Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin İş Hayatına Hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.05.2014 - 30.12.2014