Emrah YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Emrah YÜKSEL

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Botaniği Ana Bilim Dalı
emrahyuksel artvin.edu.tr 4135
Ofis 119-A
Telefon 0466 215 1000
E-Posta emrahyuksel artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN BOTANİĞİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2017 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN BOTANİĞİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2009 - 2017

Bildiriler

 1. Stem and Leaf Anatomy of Some Natural Hypericum species (Hypericaceae) in Artvin

  Yazarlar : ERŞEN BAK FUNDA,ÖZCAN MELAHAT,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,YÜKSEL EMRAH,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Morphological Differentiation of Rhamnus depressa Grub., R.microcarpa Boiss. Distributed in Artvin

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,YÜKSEL EMRAH,ÖZCAN MELAHAT,ERŞEN BAK FUNDA, Yayın Yeri : International Artvin Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. An Anatomical and Micromorphological Study on Colchic Relict Hypericum xylosteifolium (Hypericaceae) from Artvin

  Yazarlar : ÖZCAN MELAHAT,ERŞEN BAK FUNDA,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : International Symposium Ecology 2018, 2018 Etkinlik Tarihi : 19.06.2018 - 23.06.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Comparative Anatomical and Micromorphological Investigations on Rhamnus depressa and R. microcarpa (Rhamnaceae)

  Yazarlar : ÖZCAN MELAHAT,ERŞEN BAK FUNDA,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,YÜKSEL EMRAH,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Yayın Yeri : 1st International Congress on Plant Biology, (IConPB), 2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Morphological and Micromorphological Characterizations of Two Hypericum (Hypericaceae) Species from NE Anatolia

  Yazarlar : YÜKSEL EMRAH,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ÖZCAN MELAHAT,ERŞEN BAK FUNDA, Yayın Yeri : International Symposium Ecology 2018, 2018 Etkinlik Tarihi : 19.06.2018 - 23.06.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Major Threats to the Plant Diversity of Artvin Turkey

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ÖZALP MEHMET,GÖKTÜRK TEMEL,ERŞEN BAK FUNDA,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Modernization of Agriculture in the Conditions of Globalization,, Batum, GÜRCİSTAN, 2010 Basım Tarihi : 30.06.2010 Etkinlik Tarihi : 29.06.2010 - 30.06.2010
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Some Important Folk Medicines in Artvin

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,GÖKTÜRK TEMEL,ÖZKAYA MİMAR SİNAN,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : II.International Non-Wood Forest Products Symposium., ISPARTA, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 11.09.2011 Etkinlik Tarihi : 08.09.2011 - 10.09.2011
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Artvin İli’nin Ballı Bitkileri

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,YÜKSEL EMRAH,AKSU GÜVEN, Yayın Yeri : II. Ulusal Botanik (Bitki Bilimi) Kongresi, Afyonkarahisar, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 25.08.2015 Etkinlik Tarihi : 25.08.2015 - 28.08.2015
  Ulusal Özet bildiri
 9. Fungal Diseases That May Threaten Health of Plants in The Botanical Garden in Future

  Yazarlar : AKSU GÜVEN,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Proceedings of the International Scientific Practical Conference titled as ”The role of Botanical Gardens in Conservation of Plant Diversity ”, Batumi, GÜRCİSTAN, 2013 Basım Tarihi : 08.05.2013 Etkinlik Tarihi : 08.05.2013 - 10.05.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Geophytes of Camili (Borçka) Biosphere Reserve

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,YÜKSEL EMRAH,AKSU GÜVEN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Yayın Yeri : Proceedings of the International Scientific Practical Conference titled as ”The role of Botanical Gardens in Conservation of Plant Diversity”, Batumi, GÜRCİSTAN, 2013 Basım Tarihi : 08.05.2013 Etkinlik Tarihi : 08.05.2013 - 10.05.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Şavşat İlçesindeki (Artvin, Türkiye) Bazı Önemli Halk İlaçları

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,GÖKTÜRK TEMEL,AKSU GÜVEN,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Ulusal Botanik (Bitki Bilimi) Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 25.10.2014 Etkinlik Tarihi : 25.10.2014 - 28.10.2014
  Ulusal Özet bildiri
 12. Plant Diversity and Threats in Artvin (Turkey)

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Proceedings of International Conference on the ”Earth-Natural Disasters and Forest”, Batumi, GÜRCİSTAN, 2012 Basım Tarihi : 20.04.2012 Etkinlik Tarihi : 20.04.2012 - 22.04.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. Artvin İli Bitkisel Tür Çeşitliliği

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 22.05.2012 Etkinlik Tarihi : 22.05.2012 - 23.05.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Finike Ardıcı (Juniperus phoenicea L.)’xxnın Kozalak ve Tohum Özellikleri Üzerine Araştırmalar

  Yazarlar : DUTKUNER İSMAİL,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Türkiye ve Kanada’nın İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite Düzeyindeki Öğretim Programlarında Çevre ve Ormancılık Eğitimiyle İlgili İçeriğin Karşılaştırılması

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,YÜKSEL EMRAH,METİN MUSTAFA, Yayın Yeri : Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 31.05.2012 Etkinlik Tarihi : 31.05.2012 - 02.06.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Food preferences of red deer (Cervus elaphus) in Kastamonu Ilgaz Mountains National Park

  Yazarlar : EVCİN ÖZKAN,YÜKSEL EMRAH,UGIŞ ABDULLAH, Yayın Yeri : International Symposium on New Horizons in Forestry ISPARTA 2017, 2017 Basım Tarihi : 17.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 FLORA VE VEJETASYON Türkçe 3
2019-2020 SEMİNER Türkçe 2
2019-2020 UZMANLIK ALAN DERSİ I Türkçe 4
2019-2020 ETNOBOTANİK Türkçe 3
2019-2020 UZMANLIK ALAN DERSİ II Türkçe 4
2019-2020 YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIK Türkçe 3
2019-2020 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 2
2018-2019 YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIK Türkçe 5
2018-2019 UZMANLIK ALAN DERSİ I Türkçe 4
2018-2019 YÜKSEK LİSANS TEZİ Türkçe 2
2018-2019 UZMANLIK ALAN DERSİ II Türkçe 4
2018-2019 ETNOBOTANİK Türkçe 3
2018-2019 SEMİNER Türkçe 2
2018-2019 TIBBİ, AROMATİK VE KEYF BİTKİLERİ Türkçe 3
2018-2019 BİTKİSEL TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ Türkçe 3
2018-2019 FLORA VE VEJETASYON Türkçe 3
2017-2018 Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri Türkçe 3
2017-2018 Bitkisel Tür Çeşitliliği Türkçe 3
2017-2018 Yüksek Lisans Danışmanlık Türkçe 4
2017-2018 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 2
2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi II Türkçe 4
2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi I Türkçe 4
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 BİTKİSEL BİYOÇEŞİTLİLİK Türkçe 2
2018-2019 BİTKİ SOSYOLOJİSİ Türkçe 2
2017-2018 Bitki Sosyolojisi Türkçe 2
2017-2018 ORMANCILIK UYGULAMALARI Türkçe 4
2017-2018 Bitkisel Biyoçeşitlilik Türkçe 2
2016-2017 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 ODUNSU BİTKİLER Türkçe 3
2018-2019 OTSU BİTKİLER Türkçe 3
2017-2018 Otsu Bitkiler Türkçe 3
2017-2018 Odunsu Bitkiler Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 2. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,

Kitaplar

 1. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları
  EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,OK TOLGA,AKSU GÜVEN,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Orman Genel Müdürlüğü, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları
  EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,YÜKSEL EMRAH,AKSU GÜVEN, Yayın Yeri : Orman Genel Müdürlüğü, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Türkiye nin Doğal Egzotik Ağaç ve Çalıları I
  EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,YÜKSEL EMRAH,AKSU GÜVEN, Yayın Yeri : Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2014
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Türkiye nin Doğal Egzotik Ağaç ve Çalıları II
  EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,OK TOLGA,AKSU GÜVEN,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2014
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Morphological, anatomical and micromorphological characterization of Rhamnus microcarpa (Rhamnaceae)

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ÖZCAN MELAHAT,ERŞEN BAK FUNDA,YÜKSEL EMRAH,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Yayın Yeri : Turkish journal of Biodiversity, 2020
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 2. Morphological and anatomical studies on a rare species Rhamnus depressa Grub. (Rhamnaceae): its differences from R. microcarpa Boiss.

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ÖZCAN MELAHAT,ERŞEN BAK FUNDA,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Biological Diversity and Conservation, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 3. The flora of Alanbaşı and Bakırtepe villages (Yusufeli, Artvin, Turkey) and its surroundings

  Yazarlar : AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Turkish Journal of Biodiversity, 2018
  Uluslararası Hakemli scopus
 4. Neuroprotective potential of Viburnum orientale Pallas through enzyme inhibition and antioxidant activity assays

  Yazarlar : ERDOĞAN ORHAN İLKAY,ŞENOL DENİZ FATMA SEZER,SEVER YILMAZ BETÜL,ALTUN MEHMET LEVENT,ÖZBİLGİN SERKAN,YAZGAN AYŞE NUR,YÜKSEL EMRAH,SALTAN HAYRİYE GÜLÇİN, Yayın Yeri : SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI
 5. Flora of the Hod Valley (Artvin, Turkey)

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,YÜKSEL EMRAH,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Yayın Yeri : International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI
 6. The flora of Dereiçi village (Yusufeli, Artvin, Turkey) and its surroundings

  Yazarlar : YÜKSEL EMRAH,AKYILDIRIM BEĞEN HAYAL, Yayın Yeri : Turkish Journal of Biodiversity, 2018
  Uluslararası Hakemli scopus
 7. Flora Of The Kamilet Valley (Arhavi, Artvin, Turkey)

  Yazarlar : YÜKSEL EMRAH,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR, Yayın Yeri : International Journal Of Ecosystems And Ecology Science, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 8. HPLC method for the analysis of chlorogenic acid of Viburnum tinus L. and Viburnum orientale Pallas.

  Yazarlar : ÖZBİLGİN SERKAN,ERGENE ÖZ BURÇİN,ALTUN MEHMET LEVENT,SEVER YILMAZ BETÜL,SALTAN HAYRİYE GÜLÇİN,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2015
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index

Ödüller

 1. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Akademik Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, 2018, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2002 - 2006
 2. Yüksek Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 2006 - 2009
 3. Doktora, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2009 - 2016

Projeler

 1. Rhamnus depressa ve R. microcarpa üzerindeTaksonomik Araştırmalar
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 22.12.2017
 2. Kamilet Vadisi Arhavi Flora ve Vejetasyonu
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.06.2011 - 16.11.2016
 3. Artvin İli nin Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Tamamlandı , 17.10.2014 - 06.10.2016
 4. Bazı Odunsu Hypericum L. Türlerinin Anatomik ve Mikromorfolojik Özellikleri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 15.12.2017 - 04.03.2020
 5. Artvin İli Odunsu Bitki Tohumlarının Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesine Kazandırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 6. Borçka (Artvin)’nın Tıbbi ve Aromatik Bitkileri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 7. Ardanuç ve Çevresinin Tıbbi ve Aromatik Bitki Envanterinin Oluşturulması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 8. Finike Ardıcı Juniperus phoenicea L Ülkemizdeki Doğal Yayılış Ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 02.01.2008 - 02.01.2009

Sertifikalar

 1. Scientific and Technological Cooperation in the Field of Plant Biodiversity and Biotechnology Between Turkey and Germany, Çalıştay, Uluslararası
 2. Altıparmak Tabiat Parkı Gelişme Planı, Araştırma, Ulusal

Tez Danışmanlıkları

 1. Ağrı İlinde Yetişen ve Halk Arasında Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitki Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

  Tamamlandı
 2. Kars İlinde Yetişen ve Halk Arasında Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitki Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

  Tamamlandı
 3. Salarha vadisi (Rize) tıbbi ve aromatik bitkileri

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler

 1. Orman Mühendisleri Odası, Üye, 2018 -