MUSTAFA SITKI BİLGİN

Prof. Dr. MUSTAFA SITKI BİLGİN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Rektörlük
msbilgin artvin.edu.tr
Office
Telephone
E-Mail msbilgin artvin.edu.tr
Website
Facebook
Twitter
Adress
YÖKSİS Profile

Scholar Tasks

 1. PROFESÖR, 2011 -
 2. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI, PROFESÖR, 2011 -
 3. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI, PROFESÖR, 2010 - 2014
 4. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2006 - 2011

Papers

 1. Johnson Mektubu Öncesi ve Sonrası Dönemde Kıbrıs'ta Türk-İngiliz İlişkileri

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve geleceği sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 30.12.2014 Etkinlik Tarihi : 11.09.2014 - 13.09.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Osmanlı devletini I. Dünya Savaşına Girişi

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : I. Dünya savaşının 100üncü yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 30.10.2015 Etkinlik Tarihi : 07.11.2014 - 09.11.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Hatay Meselesinin Ortaya Çıkmasında Suriye Ermenileri’nin Oynadığı Rol (1939-1946)

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Ermeni Araştırmaları 2.Türkiye Kongresi, 2007 Basım Tarihi : 30.11.2007 Etkinlik Tarihi : 14.05.2007 - 17.05.2007
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Ermeni Meselesi Üzerinde Osmanlı-İngiliz Diplomatik Mücadelesi

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Uluslararası Sempozyum, 2008 Basım Tarihi : 20.10.2009 Etkinlik Tarihi : 22.05.2008 - 24.05.2008
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Osmanlı da Birlikte Yaşama Kültürü Maraş ta Türkler ve Ermeniler

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : ESAM Uluslararası Sempozyum, Ankara, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 25.12.2015 Etkinlik Tarihi : 18.04.2016 - 19.04.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Osmanlı ve İngiliz belgelerinde Tehcir Hadisesi

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Azerbaycan ve Şarki Anadoluda Türk-Müslüman Ahaliye Karşı Soykırımları (1914-1920), Bakü, AZERBAYCAN, 2015 Basım Tarihi : 01.05.2015 Etkinlik Tarihi : 09.04.2015 - 11.04.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Bolşevik İhtilali’nin Milli Mücadeleye Etkileri: Sovyet Mali Yardımları

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : 100. Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri, 2017 Basım Tarihi : 20.12.2019 Etkinlik Tarihi : 25.10.2017 - 27.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. 12 Eylül Askeri Darbesi’nin Türk Dış politikasına Etkisi (1980-83)

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’xxde İktidara Müdahaleler ve Darbeler, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 16.12.2019 Etkinlik Tarihi : 21.03.2018 - 23.03.2018
  Ulusal Tam metin bildiri
 9. Montrö Boğazlar Konferansı Esnasında Romanya’xxnın Tutumu ve Türk-Romanya İlişkileri

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 22.12.2019 Etkinlik Tarihi : 04.10.2017 - 06.10.2017
  Ulusal Tam metin bildiri
 10. Sykes-Picot’tan BOP’xxA Ortadoğu’xxda Hegemonya Arayışları

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 10.12.2019 Etkinlik Tarihi : 01.12.2016 - 02.12.2016
  Ulusal Tam metin bildiri
 11. Tarihsel Süreçte Avrupaya Yönelik Türk Göç Hareketlerinin Analizi: Tarihsel Bellek ve İletişim Sorunları

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Uluslararası Sempozyum, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 27.12.2019 Etkinlik Tarihi : 16.11.2018 - 18.11.2018
  Ulusal Tam metin bildiri
 12. XIX. Yüzyılın İkinci yarısında Antep’teki Vakıflar Ve Gelirleri

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI,ALPASLAN ERHAN, Yayın Yeri : Uluslararası Antep-Halep Sempozyumu, GAZİANTEP, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 01.09.2014 Etkinlik Tarihi : 21.12.2009 - 22.12.2009
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına Ait Vakıf Muhasebe Kayıtlarında Yer Alan Maraş Vakıfları

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI,ALPASLAN ERHAN, Yayın Yeri : Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 01.06.2012 Etkinlik Tarihi : 29.04.2011 - 01.05.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. Ankaranın Tarihteki Yer ve Önemi Hakkında Genel Bir Değerlendirme

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Etmesgut Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 20.11.2018 Etkinlik Tarihi : 29.03.2018 - 30.03.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. Ermenistan ve Diyasporanın Türkiyeye Yönelik Siyasi ve Diplomatik Faaliyetleri

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Uluslararası Sempozyum, 2017 Basım Tarihi : 06.11.2017 Etkinlik Tarihi : 12.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. İngiliz Arşiv Belgelerinde Atatürk Dönemi Türkiyesi ile İlgili Genel Bir Değerlendirme

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Uluslararası Seöpozyum, 2018 Basım Tarihi : 05.05.2017 Etkinlik Tarihi : 07.04.2018 - 09.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. VIII Uluslararası Atatürk Kongresi

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Uluslararası Sempozyum, 2015 Basım Tarihi : 01.05.2017 Etkinlik Tarihi : 13.10.2015 - 15.10.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. Milli Mücadele Döneminde Maraşta İngiliz Siyasi ve Askeri Faaliyetleri

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Uluslararası Sempozyum, K Maraş, 2017 Basım Tarihi : 01.11.2017 Etkinlik Tarihi : 03.02.2017 - 04.02.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 19. İngiliz Arşiv Belgelerinde Atatürk Dönemi Türkiyesiyle İlgili genel bir değerlendirme

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu, 2016 Etkinlik Tarihi : 07.04.2016 - 09.04.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. Belgelere Göre Tehcire Giden Süreç

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : II. Uluslararası Türk-Ermeni ilişkileri ve Büyük Güçler, 2016 Basım Tarihi : 12.12.2016 Etkinlik Tarihi : 06.05.2016 - 08.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. Genel Olarak Misyonerlik veFaaliyetleri

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : 25inci Müslüman Topluluklar Kongresi, 2016 Basım Tarihi : 01.12.2016 Etkinlik Tarihi : 26.05.2016 - 28.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 22. Sykes Picottan BOP a Ortadoğuda hegemonya Arayışları

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : uluslararası sempozyum, 2016 Etkinlik Tarihi : 01.12.2016 - 02.12.2016
  Uluslararası Özet bildiri

Experiences

 1. MEB, öğretmen-idareci , 1990 - 1993
 2. KSÜ, Yurtdışı Ar Gör, 1993 - 2002
 3. KSÜ, Yrd Doç, 2002 - 2006
 4. ASAM Ortadoğu ve Ermeni Araştırmaları Enst, Kıdemli Araştırmacı, 2003 - 2004
 5. KSÜ, Doçent, 2006 - 2011
 6. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi-Bölüm Başkanı, 2011 -
 7. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, Enstitü Müdürü,

Administrative Duties

 1. Enstitü Müdürü
  YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
  2013 - Devam Ediyor
 2. Bölüm Başkanı
  YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
  2011 - Devam Ediyor
 3. Anabilim Dalı Başkanı
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
  2004 - 2011

Books

 1. Disiplinlerarası Politika Vizyonu ve Stratejiler 2020
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : ULISA12-Iksad Publishing House, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Suriye: Tarih, Siyaset, Dış Politika
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Irak Krizi
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Türkçe, 2003
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Britain and Turkey in the Middle East Politics and Influence in the Early Cold War Era London
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Tauris Academic Studies, İNGİLTERE, Londra, İngilizce, 2007
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü
 5. Türkiye’nin Jeopolitiği ve Karadeniz’in Güvenliği Ekseninde Rusya-Ukrayna Savaşı
  ÇELİK KADİR ERTAÇ, BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Akçağ Yayınları, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 6. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II: Yeni Türkiye- Türkiye Cumhuriyeti
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II: Yeni Türkiye- Türkiye Cumhuriyeti
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 8. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-III 1960 Sonrası Türkiye (1960-2000)
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 9. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II: Yeni Türkiye- Türkiye Cumhuriyeti
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 10. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II: Yeni Türkiye- Türkiye Cumhuriyeti
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 11. 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Hayat
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, TÜRKMAN SAYİM, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 12. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-III 1960 Sonrası Türkiye (1960-2000)
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 13. Şehircilik Şurası 2017
  ORÇAN MUSTAFA,BAĞLI MAZHAR,BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2017
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 14. Contemporary Analysis On Syrian Immigration Issue in Europe and Turkey:Educational, Political and legal Practices
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Akçağ, Ankara, İngilizce, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 15. Hocalı Katliamı
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Tarihdaş Milletler Topluluğu, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 16. Tarihte Müslümanlar
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Otto Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 17. Tarihte Müslümanlar
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Otto Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 18. Disiplinler arası Politika Vizyonu ve Stratejiler 2020
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : İktisad Yayınevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 19. Uluslararası Türk Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Etimesgut Belediyesi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Ulusal Ansiklopedi Maddesi Bölüm(ler)
 20. Atatürk Ansiklopedisi
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Bölüm(ler)
 21. Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Seçkin Yayıncılık, TÜRKİYE, Türkçe, 2005
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 22. 1000. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 23. 1000. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 24. Uluslararası Değişimler ve Türkiye
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : AYBÜ, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 25. Uluslararası Değişimler ve Türkiye
  EROL MEHMET SEYFETTİN,BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : AYBÜ, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 26. Uluslararası Değişimler ve Türkiye
  EROL MEHMET SEYFETTİN,BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-ULİSA, TÜRKİYE, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 27. Şehircilik Şurası 2017
  BİLGİN MUSTAFA SITKI,ORÇAN MUSTAFA, Yayın Yeri : Çevre ve Şehircilik bakanlığı, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2017
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 28. Prof Dr Nejat Göyünç Armağanı
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Cumhuriyet Üniversitesi, TÜRKİYE, Sivas, Türkçe, 2016
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 29. Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs meselesi ve Geleceği
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : ATAM, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2016
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 30. Maraş Tarihi ve sanatı Üzerine
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : KSÜ, TÜRKİYE, Türkçe, 2008
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 31. 21 Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : ASAM, Türkçe, 2003
  Ulusal Bölüm(ler)
 32. Irak Dosyası
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : TATAV, Türkçe, 2003
  Ulusal Bölüm(ler)
 33. Orta Doğu Kuşatması Yeni Dünya Düzeni nin Orta Doğu Ayağı
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : TİMAŞ, Türkçe, 2004
  Ulusal Bölüm(ler)
 34. Emperyalizm ve İslam Dünyası
  BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : ESAM, TÜRKİYE, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Articles

 1. Karabağ Zaferine Giden Süreç ve Jeopolitik Sonuçları

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : ULISA12, 2020
  Uluslararası Hakemli DRJI, ASOS
 2. Lozan Konferansında Ermeni Meselesi: İtilaf Devletlerinin Diplomatik Manevraları ve Türkiyenin Karşı Siyaseti

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Belleten: Türk Tarih Kurumu, 2005
  Uluslararası Hakemli AHCI
 3. Turkey’s Foreign Policy towards the Middle East in the 1950’s and Its Impact On Turco-Arab Relations

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Gazi Akademik Bakış, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI
 4. Turkeys reliance on Britain: British political and diplomatic support for Turkey against Soviet demands, 1943–47

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Middle Eastern Studies, 2004
  Uluslararası Hakemli SSCI
 5. Atatürk Döneminde Türkiye'nin Balkan Diplomasisi (1923-1930)

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2004
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. The Historical Direction of Turkeys Foreign Policy towards the Middle East

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Adam Akademi, 2011
  Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM TR Index (Social Sciences and Huma...
 7. British Attitude Towards Turkey’s Policies in the Middle East (1945-47

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : urkish Yearbookof International Relations, 2002
  Uluslararası Hakemli ProQuest IBSS International Bibliography of the So...
 8. Apartheid Sonrası Güney Afrika Cumhuriyeti Dış Politikasında Güney Afrika-Türkiye İlişkileri

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI,KAHRAMAN GÖKHAN, Yayın Yeri : Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index Copern...
 9. THE EMERGENCE OF PALESTINE QUESTION IN ANGLOTURKISHRELATIONS AND ITS IMPACT ON THE MIDDLEEAST (1945-50)

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index Copern...
 10. Gregoryen Ermeni Kiliseisnde Patrik seçiminin krize dönüşmesi ve Bunun Türk Basını ile Amerikan Belgelerine Yansıması 1944 50

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Akademik Bakış, 2015
  Uluslararası Hakemli SSCI
 11. Atitutdes of the Great Powers Towards the Ottoman Armenians up to the Outbreak of the First World War

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Review of Armenian Studies, 2003
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 12. 1950’li Yıllarda Türkiye’nin Ortadoğu Politikası ve Bu Politikanın Türk-Arap Münasebetlerine Etkisi

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Gazi Akademik Bakış, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI
 13. İki Savaş Arası Dönemde Türkiye nin Ortadoğu Politikası

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Gazi Akademik Bakış, 2016
  Uluslararası Hakemli Asos, Ebsco, Ulak Bilim, Proquest
 14. Türk ve İngiliz Belgelerine Göre Osmanlı Devleti nin I Dünya Savaşı Sırasında Ermenilere Karşı Takip Ettiği Siyaset 1914 1918

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Ermeni Araştırmaları, 2003
  Ulusal Hakemli EBSCO
 15. The Construction of the Bagdad Railway and Its Impact on Anglo Turkish Relations 1902 1913

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : OTAM, 2004
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 16. Ak Parti Döneminde Türkiye nin Ortadoğu Politikalarında Yön Arayışları

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Yeni Türkiye, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 17. İngiltere nin Çanakkale savaşlarında takip Ettiği Siyaset ve Bunun İngiltere ye etkisi

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : Yeni Türkiye, 2015
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 18. Kıbrıs Barış Harekatında Necmettin Erbakan ın rolü

  Yazarlar : BİLGİN MUSTAFA SITKI, Yayın Yeri : anadolu gençlik derneği, 2015
  Ulusal Hakemsiz

Awards

 1. Tübitak yurtdışı yayın ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2004,
 2. KSÜ başarı ödülü., TÜRKİYE, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, 2004,
 3. TÜBA yayın ödülü, TÜRKİYE, TÜBA, 2006,
 4. Genç Kalemler Yılın Bilimadamı Ödülü, TÜRKİYE, Genç Kalemler gazetesi, 2007,
 5. Genç Kalemler Yılın Bilimadamı Ödülü, TÜRKİYE, Genç Kalemler Gazetesi, 2009,
 6. Tübitak yayın ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2008,
 7. Tşekkür belgesi, TÜRKİYE, ESAM, 2015, Hizmet Ödülleri
 8. Teşekkür belgesi, TÜRKİYE, ETPASAD, 2015, Hizmet Ödülleri
 9. Bilime Hizmet Ödülü, TÜRKİYE, MAHALLİ İDARELER, 2018, Bilim - Sanat Ödülleri

Education

 1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, 1985 - 1989
 2. University of Connecticut, Tarih, 1994 - 1996
 3. University of Birmingham, 1997 - 2001

Projects

 1. Uluslararası Anadolu Kültür ve Sanatı Bilimsel Araştırma Projesi
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü
  Tamamlandı , 02.02.2020 - 30.12.2020
 2. Tarihte Müslümanlar Çok Ciltli Kitap Çalışması
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Tamamlandı , 03.06.2018 - 10.11.2020
 3. Uluslararası Anadolu Kültür ve Sanatı Bilimsel Araştırma Projesi
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü
  Tamamlandı , 02.02.2020 - 30.12.2020
 4. Türk Kültürü ve Sanatı
  ULUSAL Diğer (Ulusal) Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.06.2019 - 30.12.2020
 5. Uluslararası Anadolu Kültür ve Sanatı Bilimsel Araştırma Projesi
  ULUSAL Diğer (Ulusal) Araştırmacı
  Tamamlandı , 02.02.2020 - 30.12.2020
 6. KA205-041102 Let’s Science: Development of Social-Science Training Program for Young Refugees
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Yürütücü
  Tamamlandı , 01.06.2017 - 31.08.2019
 7. Uluslararası Ekonomi-Politik: Türk Sermayesine Küresel Vizyon Kazandırılması
  ULUSAL Diğer (Ulusal) Yürütücü
  Tamamlandı , 04.03.2019 - 09.12.2019
 8. Developing and implementation of social - science training program for young refugees
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği
  Tamamlandı , 03.05.2017 - 01.11.2019
 9. Tarihte Müslümanlar Çok Ciltli Kitap Çalışması
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
  Tamamlandı , 31.05.2020 - 04.11.2021
 10. Şehircilik Şurası 2017
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.02.2017 - 15.10.2017
 11. 2017-1-TR01-KA205-041102 Development and Implementation of Social - Science Training Program for Young Refugees
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Proje Koordinatörü
  Tamamlandı , 01.10.2017 - 01.10.2019
 12. Türkiye Ermenistan İlişkileri
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü
  Tamamlandı , 01.04.2016 - 14.11.2016
 13. Mesleki Yeterlilik Sınavı nın
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Danışman
  Tamamlandı , 29.01.2016 - 12.02.2016
 14. Gençlik Kılavuzu
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü
  Tamamlandı , 02.05.2016 - 31.10.2016
 15. Kıbrıs Projesi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı
 16. Kahrammanmaraşta Yöresel El sanatları Üzerine Kapsamlı Bir Araştırma
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Proje Koordinatörü
  Devam Ediyor

Artistic Activities

 1. Suriyeli Sığınmacıların Uyum ve Eğitimi Ftoğraf Sergisi

  TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, SERGİ,
  Uluslararası Karma 03.12.2018 - 07.12.2018
 2. Köle Ticareti Mağdurlarını Anma Sergisi

  TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, SERGİ,
  Uluslararası Karma 25.03.2015 - 03.04.2015

Thesis Consultancy

 1. Milli Mücadele Döneminde Türk-Ermeni ilişkileri(1919-1923)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2010
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 2. Arap milliyetciliğinin doğuşu: İttihat ve Terakki döneminde Türk Arap ilişkileri (1908-1916)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2010
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. Türkiye'nin Filistin politikası (1945-1974)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2012
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 4. Arşiv belgelerine göre Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışları ve I. Dünya savaşına girişi (1911-1914)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2014
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 5. Forced migration policy of britain and the united states in the first half of the twentieth century

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2014
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 6. Turkish conservatives and Cyprus in foreign policy in the context of constructivist theory and identity; 1960-1980 era

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2014
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 7. II. Abdülhamit Han döneminde Ermeni meselesi üzerinde Osmanlı-İngiliz siyasi mücadelesi

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2014
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 8. IRAQI-Turkish relations 1990-2014

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2017
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 9. Türkiye-Afrika ilişkilerinin politik ekonomisi: Sudan örneği

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2017
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 10. İkinci Körfez Savaşı'nda Türk dış politikasının analizi

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2017
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 11. Fundamental dynamics of Turkish foreign policy towards Ukraine (2002-2016)

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 12. Diversification of Ethiopia's foreign policy and post-cold war Ethio-Turkish relations

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 13. Bir baskı grubu olarak TÜSİAD'ın iç ve dış politikada etkisi

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 14. Knowledge and technology transfer between Turkey and Germany in the interwar period and its impact on the political, military and cultural relations

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 15. A comparison of Egytian revolutions: 1952 and 2011

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 16. Afrika devletlerinde ulusal entegrasyon sorunu; Güney Sudan örneği

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 17. Uluslararası toplumun deniz haydutluğu ile mücadele sürecinin analizi (1993-2016)

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 18. The soft power strategy and instruments in foreign policy of Turkey (2002 – 2017)

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 19. Kafkasya'da büyük güçlerin enerji rekabeti: Gürcistan örneği (2002-2016)

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kafkasya Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 20. The role of AFAD in Turkey's humanitarian diplomacy

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 21. Türkiye'de güvenlik kurumları arasındaki istihbarat paylaşımı

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 22. Ankara ve İstanbul'da yaşayan insanların terör korkusu üzerine analitik bir çalışma (2002-2018)

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2020
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 23. NATO ortaklık programının bölgesel ve küresel güvenliğe etkileri ve geleceği

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı, 2020
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 24. South Africa-Turkey relations in the context of post-apartheid South African foreign policy (1994-2019)

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2021
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 25. Energy diplomacy and interdependency: A case study on Turkey's position in the Eastern Mediterranean

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2021
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 26. The change of Türkiye's relations with Syria and Israel (2002-2014)

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Memberships

 1. Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Başkan, 2014 - 2014
 2. TESAM, Onursal Başkan, 2008 - 2011
 3. KSÜ Fen-Edeb Fak Sokrates Koordinatörü, Onursal Başkan, 2007 - 2009
 4. KSÜ Fen-Edeb Fak Erasmus koordinatörü, Onursal Başkan, 2005 - 2007
 5. Türk tarihçiler, Üye, 2005 - 2011
 6. H-Mediterranean, Üye, 1997 - 2011
 7. H-Türk, Üye, 1997 - 2011
 8. KSÜ SAM, Yönetim Kurulu Üyesi, 2004 - 2011