Sabina ABİD

Asst. Prof. Sabina ABİD

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri Ana Bilim Dalı
sabinaabid artvin.edu.tr 4440
Office 04662151000-4432
Telephone 4440
E-Mail sabinaabid artvin.edu.tr
Website
Facebook
Twitter
Adress Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=5E9A18F3CD319CB6

Scolar Task

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2015 -

Papers

 1. Artvin Ağzındaki Şimdiki Zaman Eklerinin Şeki Ağzındaki Görünümü

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Yuban Fiilinin Etimolojisi Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Kullanılan Biçimi ve Anlamları Üzerine

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu-II, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 28.11.2018 Etkinlik Tarihi : 21.10.2018 - 23.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Azerbaycan Türkçesinde Basit Cümlenin Yükleme Göre Şekillenen Yapısal Mantıksal Tipleri

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : I.ULUSLARARASI BAHTİYAR VAHAPZADE, AZERBAYCAN KÜLTÜRÜ, TARİHİ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU, Antalya, 2018 Basım Tarihi : 28.05.2018 Etkinlik Tarihi : 20.03.2018 - 23.03.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 4. AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEORTAK KULLANILAN FİİLLER ÜZERİNE

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 23.05.2018 Etkinlik Tarihi : 05.05.2018 - 07.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Dede Korkut Destanında Basit Yapılı Belirli ve Belirsiz Özneli Cümleler

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 31.10.2017 Etkinlik Tarihi : 26.10.2017 - 28.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Ahmet Harami Destanında Basit Cümlenin Yükleme Göre Şekillenen Yapısal Mantıksal Tipleri

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : ASEAD II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 10.11.2017 Etkinlik Tarihi : 21.10.2017 - 23.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Türkmen Türkçesinde Basit Cümlenin Yükleme Göre Şekillenen Yapısal Mantıksal Tipleri

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme V: Uluslararası Türkmence Araştırmaları Çalıştayı, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 20.11.2017 Etkinlik Tarihi : 19.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Azerbaycan Ağızlarında Kullanılan Yabani Bitki Adlarının Anlamsal ve Morfolojik İncelenmesİ

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Avrasya Zirvesi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Etkinlik Tarihi : 17.07.2017 - 21.07.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Bağımsızlık Öncesi ve Sonrasında Türk ve Azerbaycan Şairlerinin Şiirlerinde Türkiye-Azerbaycan Teması

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : I.Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 23.12.2016 Etkinlik Tarihi : 12.05.2016 - 14.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri

Lessons

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 SOB 606 Yüksek Lisans Danışmanlık Türkçe 1
2016-2017 SOB 604 Uzmanlık Alan Dersi-II Türkçe 4
2016-2017 SOB 603 Uzmanlık Alan Dersi-I Türkçe 4
2016-2017 SOB 601 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
2016-2017 TRD 5103 Türkiye Türkçesinde Anlam ve Görev Ögeleri Türkçe 3
2016-2017 TRD 5106 Dilbilimi Türkçe 3
2016-2017 TRD 5113 Uygurca Türkçe 3
2016-2017 SOB 606 Yüksek Lisans Danışmanlık Türkçe 1
2016-2017 SOB 605 Seminer Türkçe 1
2016-2017 SOB 604 Uzmanlık Alan Dersi-II Türkçe 4
2016-2017 TRD 5114 Türkiye Türkçesinde Kelime Yapıları Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 TDE 451 Tatar Türkçesi Türkçe 3
2016-2017 TDE 205 Eski Türkçe-I Türkçe 4
2016-2017 TDE 452 Dilbilimi Türkçe 3
2016-2017 TDE 453 Gramatikal Metin Tahlili Türkçe 3
2016-2017 TDE 401 Türk Dili ve Edebiyatı Çözümlemeleri Türkçe 4
2016-2017 TDE 202 Eski Türkçe-II Türkçe 4
2016-2017 TDE 402 Bitirme Tezi Türkçe 4
2016-2017 TDE 356 Türkmen Türkçesi Türkçe 3
2015-2016 TDE 451 Tatar Türkçesi Türkçe 3
2015-2016 TDE 401 Türk Dili ve Edebiyatı Çözümlemeleri Türkçe 4
2015-2016 TDE 205 Eski Türkçe-I Türkçe 4
2015-2016 TDE 459 Çağdaş Türk Edebiyatları Türkçe 3
2015-2016 TDB 101 Türk Dili-I Türkçe 2
2015-2016 TDE 301 Türkoloji Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 3
2015-2016 TDE 356 Türkmen Türkçesi Türkçe 3
2015-2016 TDB 102 Türk Dili-II Türkçe 3
2015-2016 TDE 404 Cümle Bilgisi-II Türkçe 3
2015-2016 TDE 462 Metin Bilgisi Türkçe 3
2015-2016 TDE 402 Bitirme Tezi Türkçe 4
2015-2016 TDE 202 Eski Türkçe-II Türkçe 4
2014-2015 TDB 102 Türk Dili- II Türkçe 2
2014-2015 TDE 356 Türkmen Türkçesi Türkçe 3
2014-2015 TRH 454 Rusça-II Türkçe 2
2014-2015 TDE 358 Özbek Türkçesi Türkçe 3

Administrative Duties

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Books

 1. Filoloji Araştırma Örnekleri Kitabı
  ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC.LTD.ŞTİ, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. OĞUZ GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE CÜMLELERİN MANTIKSAL YAPISI
  ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Kriter Yayınevi, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2017
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü

Articles

 1. AZERBAYCAN AĞIZLARINDA KULLANILAN YABANİ BİTKİ ADLARININ ANLAMSAL VE MORFOLOJİK İNCELENMESİ

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli ULAKBİM
 2. İmadeddin Nesimi'nin Söz Varlığında Arkaik Kelimeler

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ
 3. Cengiz Dağcı'nın Romanlarında Tatarlık ve Türklük Kimliğine Mensupluk Algısı

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli Avrasya Uluslararası Araştırmalar DergisiAkademia...
 4. Şeki Ağzının Söz Varlığında Arkaik Kelimeler

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : İnternational Journal of Language Academy, 2016
  Uluslararası Hakemli 1. The National Library of Finland2. Melinda3. Ind...
 5. İSMAİL GASPIRALI'NIN “GÜN DOĞDU” ROMANINDA VARLIĞINI MİLLETE FEDA ETMİŞ KAHRAMAN DANYAL BEY ÜZERİNE

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli Avrasya Uluslararası Araştırmalar DergisiAkademia...
 6. "Dede Korkut Destanında Basit Cümlenin Yapısı ve Yapısal Mantıksal Türleri ",

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Avrasya Uluslarası Araştırmalar Dergisi, 2014
  Uluslararası Hakemli Avrasya Uluslararası Araştırmalar DergisiAkademia...

Education

 1. Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK DİLİ ANABLİM DALI (YL) (TEZLİ), 2003 - 2006
 2. Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI (DR), 2006 - 2014