TÜRKÇE
Sabina ABİD

Asst. Prof. Sabina ABİD

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri Ana Bilim Dalı
sabinaabid artvin.edu.tr 4440
Office 04662151000-4432
Telephone 4440
E-Mail sabinaabid artvin.edu.tr
Website
Facebook
Twitter
Adress Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=5E9A18F3CD319CB6

Scolar Task

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2015 -

Papers

 1. Azerbaycan Türkçesinde Basit Cümlenin Yükleme Göre Şekillenen Yapısal Mantıksal Tipleri

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : I.ULUSLARARASI BAHTİYAR VAHAPZADE, AZERBAYCAN KÜLTÜRÜ, TARİHİ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU, Antalya, 2018 Basım Tarihi : 28.05.2018 Etkinlik Tarihi : 20.03.2018 - 23.03.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEORTAK KULLANILAN FİİLLER ÜZERİNE

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 23.05.2018 Etkinlik Tarihi : 05.05.2018 - 07.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Dede Korkut Destanında Basit Yapılı Belirli ve Belirsiz Özneli Cümleler

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 31.10.2017 Etkinlik Tarihi : 26.10.2017 - 28.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Ahmet Harami Destanında Basit Cümlenin Yükleme Göre Şekillenen Yapısal Mantıksal Tipleri

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : ASEAD II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 10.11.2017 Etkinlik Tarihi : 21.10.2017 - 23.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Türkmen Türkçesinde Basit Cümlenin Yükleme Göre Şekillenen Yapısal Mantıksal Tipleri

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme V: Uluslararası Türkmence Araştırmaları Çalıştayı, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 20.11.2017 Etkinlik Tarihi : 19.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Azerbaycan Ağızlarında Kullanılan Yabani Bitki Adlarının Anlamsal ve Morfolojik İncelenmesİ

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Avrasya Zirvesi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Etkinlik Tarihi : 17.07.2017 - 21.07.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Bağımsızlık Öncesi ve Sonrasında Türk ve Azerbaycan Şairlerinin Şiirlerinde Türkiye-Azerbaycan Teması

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : I.Uluslararası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 23.12.2016 Etkinlik Tarihi : 12.05.2016 - 14.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri

Lessons

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 SOB 606 Yüksek Lisans Danışmanlık Türkçe 1
2016-2017 SOB 604 Uzmanlık Alan Dersi-II Türkçe 4
2016-2017 SOB 603 Uzmanlık Alan Dersi-I Türkçe 4
2016-2017 SOB 601 Yüksek Lisans Tezi Türkçe 1
2016-2017 TRD 5103 Türkiye Türkçesinde Anlam ve Görev Ögeleri Türkçe 3
2016-2017 TRD 5106 Dilbilimi Türkçe 3
2016-2017 TRD 5113 Uygurca Türkçe 3
2016-2017 SOB 606 Yüksek Lisans Danışmanlık Türkçe 1
2016-2017 SOB 605 Seminer Türkçe 1
2016-2017 SOB 604 Uzmanlık Alan Dersi-II Türkçe 4
2016-2017 TRD 5114 Türkiye Türkçesinde Kelime Yapıları Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 TDE 451 Tatar Türkçesi Türkçe 3
2016-2017 TDE 205 Eski Türkçe-I Türkçe 4
2016-2017 TDE 452 Dilbilimi Türkçe 3
2016-2017 TDE 453 Gramatikal Metin Tahlili Türkçe 3
2016-2017 TDE 401 Türk Dili ve Edebiyatı Çözümlemeleri Türkçe 4
2016-2017 TDE 202 Eski Türkçe-II Türkçe 4
2016-2017 TDE 402 Bitirme Tezi Türkçe 4
2016-2017 TDE 356 Türkmen Türkçesi Türkçe 3
2015-2016 TDE 451 Tatar Türkçesi Türkçe 3
2015-2016 TDE 401 Türk Dili ve Edebiyatı Çözümlemeleri Türkçe 4
2015-2016 TDE 205 Eski Türkçe-I Türkçe 4
2015-2016 TDE 459 Çağdaş Türk Edebiyatları Türkçe 3
2015-2016 TDB 101 Türk Dili-I Türkçe 2
2015-2016 TDE 301 Türkoloji Araştırma Yöntem ve Teknikleri Türkçe 3
2015-2016 TDE 356 Türkmen Türkçesi Türkçe 3
2015-2016 TDB 102 Türk Dili-II Türkçe 3
2015-2016 TDE 404 Cümle Bilgisi-II Türkçe 3
2015-2016 TDE 462 Metin Bilgisi Türkçe 3
2015-2016 TDE 402 Bitirme Tezi Türkçe 4
2015-2016 TDE 202 Eski Türkçe-II Türkçe 4
2014-2015 TDB 102 Türk Dili- II Türkçe 2
2014-2015 TDE 356 Türkmen Türkçesi Türkçe 3
2014-2015 TRH 454 Rusça-II Türkçe 2
2014-2015 TDE 358 Özbek Türkçesi Türkçe 3

Administrative Duties

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Books

 1. OĞUZ GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE CÜMLELERİN MANTIKSAL YAPISI
  ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Kriter Yayınevi, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2017
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü

Articles

 1. AZERBAYCAN AĞIZLARINDA KULLANILAN YABANİ BİTKİ ADLARININ ANLAMSAL VE MORFOLOJİK İNCELENMESİ

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli ULAKBİM
 2. İmadeddin Nesimi'nin Söz Varlığında Arkaik Kelimeler

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ
 3. Şeki Ağzının Söz Varlığında Arkaik Kelimeler

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : İnternational Journal of Language Academy, 2016
  Uluslararası Hakemli 1. The National Library of Finland2. Melinda3. Ind...
 4. Cengiz Dağcı'nın Romanlarında Tatarlık ve Türklük Kimliğine Mensupluk Algısı

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli Avrasya Uluslararası Araştırmalar DergisiAkademia...
 5. İSMAİL GASPIRALI'NIN “GÜN DOĞDU” ROMANINDA VARLIĞINI MİLLETE FEDA ETMİŞ KAHRAMAN DANYAL BEY ÜZERİNE

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli Avrasya Uluslararası Araştırmalar DergisiAkademia...
 6. "Dede Korkut Destanında Basit Cümlenin Yapısı ve Yapısal Mantıksal Türleri ",

  Yazarlar : ABİD SABİNA, Yayın Yeri : Avrasya Uluslarası Araştırmalar Dergisi, 2014
  Uluslararası Hakemli Avrasya Uluslararası Araştırmalar DergisiAkademia...

Education

 1. Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI (DR), 2006 - 2014
 2. Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK DİLİ ANABLİM DALI (YL) (TEZLİ), 2003 - 2006