TÜRKÇE
Serden BAŞAK

Asst. Prof. Serden BAŞAK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İş Sağlığı Ana Bilim Dalı
serdenbasak artvin.edu.tr 2153
Office Sağlık Bilimleri Fakültesi
Telephone 04662151000
E-Mail serdenbasak artvin.edu.tr
Website
Facebook
Twitter
Adress
http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=A879468040E8AA7B

Scolar Task

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ, İŞ SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ, YARDIMCI DOÇENT, 2015 -
 3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNŞAAT FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2005 - 2011

Papers

 1. Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

  Yazarlar : IŞIK ELİF,BAŞAK İSMAİL SERDEN,KANBAY YALÇIN, Yayın Yeri : Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.09.2018 Etkinlik Tarihi : 06.05.2018 - 09.05.2018
  Ulusal Özet bildiri
 2. İç hava kalitesinin toplu taşıma şoförü sağlığı ile ilişkisi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 2018 Etkinlik Tarihi : 06.05.2018 - 09.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Kentlerde gürültü modellemesinin önemi ve model programları arasındaki farklar - Importance of noise modeling in urbans and the differences between model programs

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 2018 Etkinlik Tarihi : 06.05.2018 - 09.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 4. FARKLI MARKA KOLONYALARDA FORMALDEHİT VE TVOC ÖLÇÜMLERİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : II. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 12.05.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. GELİŞEN TEKNOLOJİ ve OFİS GÜRÜLTÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : II. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 12.05.2015 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 6. AÇIK BÜRO MEKÂNLARINDA MEYDANA GELEN GÜRÜLTÜLERİN KAYNAKLARI VE ETKİLERİ

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN DENİZ, Yayın Yeri : 3. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 2018 Basım Tarihi : 05.05.2018 Etkinlik Tarihi : 04.05.2018 - 05.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Importance of Campus Settlement in Terms of Indoor Air Quality and Noise in Classrooms

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2018 Basım Tarihi : 27.04.2018 Etkinlik Tarihi : 24.04.2018 - 27.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 8. HAVA KİRLİLİĞİNİN KAR SULARINA ETKİSİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 01.04.2018 Etkinlik Tarihi : 22.03.2018 - 24.03.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Determination of occupational health and safety knowledge level of staff collecting medical waste

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,IŞIK ELİF,Dağ Mukaddes, Yayın Yeri : 8th International Conference on Occupational Safety and Health, 2016 Basım Tarihi : 15.09.2016 Etkinlik Tarihi : 08.05.2016 - 11.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Orman Bölge Müdürlüğü’nde Çalışan İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN, Yayın Yeri : 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON VACATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES CONGRESS, 2017 Basım Tarihi : 15.09.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Artvin Merkez-Borçka Arasındaki Serbest Akan Suların Yaşama Muhtemel Etkileri Ve Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonlarının Tespiti

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON VACATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES CONGRESS, 2017 Basım Tarihi : 15.09.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. The place of fume hoods using chemicals in terms of occupational health and safety

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : 8th International Conference on Occupational Safety and Health, 2016 Etkinlik Tarihi : 08.05.2016 - 11.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 13. Surveying Occupational Health and Safety Knowledge Level of Health Staff Case Study Ardanuç Artvin Turkey

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,IŞIK ELİF,DAĞ MUKADDES, Yayın Yeri : 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE’xx2016), 2016 Basım Tarihi : 15.11.2016 Etkinlik Tarihi : 14.10.2016 - 16.10.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. The Impact of Indoor Air Quality on Social Life

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : International Congress on Urban and Environmental Issues and Politics, 2016 Basım Tarihi : 24.10.2016 Etkinlik Tarihi : 20.10.2016 - 22.10.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. Short and Long Term Effect of Caffeine on Algae

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÖZGÜN DİLEK,ÇINAR ÖZER, Yayın Yeri : 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 2016 Etkinlik Tarihi : 31.08.2016 - 03.09.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 16. The Selection Criteria of Various Occupations for the Noise Exposure Level Determination

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 2016 Etkinlik Tarihi : 31.08.2016 - 03.09.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Eastern Black Sea Region in Terms of Urbanization and Environmental Problems: Artvin Example

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Ecology 2017 International Symposium, 2017 Basım Tarihi : 15.06.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. Determination of CO Emissions Emerging from Vehicles Passes from Artvin-Ardahan-Erzurum Highway. Case Study : Artvin Çoruh University City Campus

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017 Basım Tarihi : 10.06.2017 Etkinlik Tarihi : 08.05.2017 - 10.05.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. Farklı Yerleşkelerdeki Çevresel Gürültü Düzeyleri Belirlenmesi ve Olası Etkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : IV. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 03.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. Diş Hekimlerinin Kullandığı Tıbbi Cihazların El-Kol Titreşimine Olası Etkileri

  Yazarlar : BAŞAK SELVER SUNA,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : IV. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 03.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. Diş Hekimlerinin Kullandığı Tıbbi Cihazların Tüm Vücut Titreşimine Olası Etkileri

  Yazarlar : BAŞAK SELVER SUNA,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : IV. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 03.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 22. Çok Amaçlı Salonlardaki İç Hava Kalitesinin Çalışanlar ve Dinleyiciler Üzerine Etkisi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 13.11.2017 Etkinlik Tarihi : 08.11.2017 - 09.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 23. Textile Wastewater Treatment Potential of Algae

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÖZGÜN DİLEK,ÇINAR ÖZER, Yayın Yeri : The International Conference On Science, Ecology And Technology I (Iconsete’2015), 2015 Basım Tarihi : 25.08.2015 Etkinlik Tarihi : 25.08.2015 - 28.08.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 24. Aktif çamur sistemlerinin modellemesi

  Yazarlar : Abdullah Kızılet,BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÇINAR ÖZER, Yayın Yeri : 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bursa, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 15.10.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2015 - 17.10.2015
  Ulusal Poster

Experiences

Lessons

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II Türkçe 2
2017-2018 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 4
2017-2018 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2
2017-2018 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ Türkçe 2
2017-2018 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-II (UYG) Türkçe 4
2017-2018 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 2
2017-2018 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-I (UYG) Türkçe 4
2017-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I Türkçe 2
2016-2017 Gürültü Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 2
2016-2017 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2
2016-2017 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-I (UYG) Türkçe 4
2016-2017 İş Sağlığı ve Güvenliği-I Türkçe 2
2016-2017 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 4
2016-2017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II Türkçe 2
2016-2017 Çevre Ekolojisi Türkçe 2
2016-2017 Kalite ve Çevre Yönetimi Türkçe 2
2016-2017 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-II (UYG) Türkçe 4
2015-2016 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
2015-2016 Çevre Mikrobiyolojisi Türkçe 4
2015-2016 Besin Kimyası ve Analizleri-I (uyg) Türkçe 4
2015-2016 Besin Kimyası ve Analizleri-II (uyg) Türkçe 4
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Türkçe 2
2016-2017 Bina Yönetim Sistemleri Türkçe 2

Administrative Duties

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ,
 2. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ, İŞ SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Books

 1. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY
  DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Gece Kitaplığı, TÜRKİYE, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Tekstil Atıksularının Biyolojik Arıtımı
  ÇINAR ÖZER,ŞAHİNKAYA ERKAN,CIRIK KEVSER,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : İTO, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2011
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü

Articles

 1. Orman Bölge Müdürlüğü Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN, Yayın Yeri : Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 2. Hava Kirliliğinin Kar Sularına Etkisi: Artvin İli Örneği

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : klim Değişikliği ve Çevre, 2018
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 3. Diş Hekimlerini Etkileyebilecek Fiziksel Risk Etmenleri

  Yazarlar : BAŞAK SELVER SUNA,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. HASTA BİNA SENDROMU KAVRAMI LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN İÇ HAVA KALİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Determination of Noise Exposure Values at Three Different Offices in Artvin/Turkey

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 2018
  Uluslararası Hakemli Acacemia.edu, Scribd, Google Scholar, isi
 6. Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 7. Benzo[a]anthracene’nin aktif çamur üzerine kronik etkisinin respirometrik incelenmesi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÇOKGÖR EMİNE,ORHON DERIN, Yayın Yeri : itüdergisi/e, 2011
  Ulusal Hakemli EBSCO
 8. Complementary chemical and biological determination of dioxin like compounds in sediments of Istanbul Strait

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,OKAY OYA,KARACIK BURAK,HENKELMANN BERNARD,SCHRAMM KARL WERNER, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2010
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 9. Optimization of nitrogen removal for alternating intermittent aeration type activated sludge system A new process modification

  Yazarlar : İNSEL HAYRETTİN GÜÇLÜ,SÖZEN SEVAL,BAŞAK İSMAİL SERDEN,ORHON DERIN, Yayın Yeri : J. Environmental Sci. Health Part A, 2006
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 10. The inhibition effect of ozonation in textile wastewater

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÖZGÜN DİLEK,ÖZDEMIR ŞEBNEM,ÇINAR ÖZER, Yayın Yeri : World Journal of Environmental Research, 2015
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 11. Effects of some operational conditions on textile wastewater treatment Full scale studies

  Yazarlar : DILEK AKMAN,OZDEMIR SEBNEM,BAŞAK İSMAİL SERDEN,CIRIK KEVSER,ŞAHİNKAYA ERKAN, Yayın Yeri : International Refereed Journal of Engineering and Sciences, 2015
  Uluslararası Hakemli Copernicus, Ulrichsweb, Open J Gate, Google School...
 12. The Medical waste Inventory Analysis of the Eastern Black Sea Region: The Case of Artvin Province

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 2017
  Uluslararası Hakemli J-Gate, crossref
 13. DETERMINATION OF INDOOR AIR QUALITY OF DIFFERENT LOCATIONS

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch, 2017
  Uluslararası Hakemli Research Gate, Root indexing, I2OR
 14. Metals in the Surface Sediments of Istanbul Strait Turkey

  Yazarlar : OKAY OYA,MORKOÇ ENİS,PEKEY HAKAN,BAŞAK İSMAİL SERDEN,BERNA BAYKAL, Yayın Yeri : J. Environmental Sci. Health Part A, 2008
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 15. PCB and PCDD F in sediments and mussels of the Istanbul strait Turkey

  Yazarlar : OKAY OYA,KARACIK BURAK,BAŞAK İSMAİL SERDEN,HENKELMANN BERNDARD,BERNHÖFT SILKE,KARL WERNER SCHRAMM, Yayın Yeri : CHEMOSPHERE, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI
 16. The Detection of Potential Carcinogenic PAH Using HPLC Procedure in Two Different Smoked Fish Case Study Istanbul Turkey

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ŞENGÖR GÜLGÜN FATMA,TELLİ KARAKOÇ FATMA, Yayın Yeri : Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2010
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 17. Acute effect of benzo a anthracene on the biodegradation of peptone under aerobic conditions

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÇOKGÖR EMİNE,İNSEL HAYRETTİN GÜÇLÜ,ORHON DERIN, Yayın Yeri : Environ Sci Pollut Res Int, 2012
  Uluslararası Hakemli SCI
 18. Changes of the Iodine Content in Fish during Household Preparation and Smoking

  Yazarlar : KARL HORST,BAŞAK İSMAİL SERDEN,ZIEBELL SABINE,PE QUAST, Yayın Yeri : Deutsche Lebensmittel Rundschau, 2005
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded

Awards

 1. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2011,
 2. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2011,
 3. Güz Dönemi Onur Ödülü , TÜRKİYE, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2013,
 4. Bahar Dönemi Onur Ödülü, TÜRKİYE, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2014,
 5. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2012,
 6. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2010,
 7. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2011,
 8. Onur Öğrencisi, TÜRKİYE, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2015, Diğer
 9. Onur Öğrencisi, TÜRKİYE, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2018, Diğer

Education

 1. Önlisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ, 2018 -
 2. Önlisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ, 2013 - 2015
 3. Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 2016 -
 4. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YL) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM), 2015 - 2016
 5. Doktora, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ (DR), 2003 - 2011
 6. Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ, 2000 - 2003
 7. Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1996 - 2000

Projects

 1. İç Ortam Havasında Bulunan Formaldehit Konsantrasyonunun Tespiti ve Giderilmesi için Doğal Yöntemlerin Kullanımı
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Devam Ediyor
 2. Çöken Toz Ölçümü ile Hava Kalitesinin Belirlenmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi ve Borçka Acarlar MYO Yerleşkesi Örnekleri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Devam Ediyor
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerine Gelen Şebeke Sularının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 4. Çeşitli Mekanların İç Hava Kalitesinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 13.04.2016 - 23.08.2017
 5. Çeşitli Meslek Gruplarına Ait Gürültü Maruziyet Değerlerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 31.12.2015 - 23.08.2017
 6. Biyolojik Azot Giderimi için Değişken Aralıklı Havalandırmalı Aktif Çamur Sisteminin Tasarımı
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Araştırmacı
  Tamamlandı
 7. Autonomous Desalination System Concepts for Sea Water and Brackish Water in Rural Areas with Renewable Energies Potentials Technologies Field Experience Socio technical and Socio economic Impac
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Bursiyer
  Tamamlandı
 8. İstanbul Boğazı nda Öncelikli Kirleticiler ve Etkilerinin Belirlenmesi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı
 9. İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Bazı Füme Balık Ürünlerindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbon PAH Düzeylerinin Araştırılması
  ULUSAL BAP Yürütücü
  Tamamlandı
 10. Zenobiyotiklerin Biyodegradasyonunun Enzimatik Olarak İncelenmesi
  DİĞER Yürütücü
  Tamamlandı
 11. Enzymatic Evaluation of Xenobiotic Biodegradation
  ULUSAL BAP Yürütücü
  Tamamlandı
 12. Boyarmadde İçeren Atıksular için Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer
  Tamamlandı

Certifications

 1. Eğiticinin Eğitimi, Sertifika, Ulusal
 2. C-1 Tipi Bina Akustiği Sertifika Programı Sertifika Programı, Sertifika, Ulusal
 3. B-2 Tipi Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Sertifika Programı, Sertifika, Ulusal
 4. C-2 Tipi Eylem Planlarının Hazırlanması Sertifika Programı, Sertifika, Ulusal
 5. B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Sertifika, Ulusal
 6. HDR Laboratoire Géomatériaux et Environnement Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Çalışma, Uluslararası
 7. Advanced Course on Environmental Biotechnology, Sertifika, Uluslararası
 8. A-2 Tip Mühendislik Akustiği Sertifika Programı, Sertifika, Ulusal
 9. B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika Programı, Sertifika, Ulusal
 10. İş Yaşamı ve Hukuku Programı, Sertifika, Ulusal
 11. İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Sertifika, Ulusal
 12. İş Yerinde Sağlığın Geliştirilmesi, Kurs, Ulusal

Memberships

 1. International Commission on Occupational Health , Üye, 2016 -
 2. International Society for the Study of Xenobiotics , Üye, 2011 - 2014
 3. Su Kirliliği ve Kirlenmesi Komitesi, Üye, 2011 -