Etik Kurul


ETİK  KURUL HAKKINDA
 
Kurul Üyeleri Rektör tarafından oluşturulur.
Toplanma Zamanı
Eğitim-Öğretim dönemi içinde her ay toplanır.
Gerektiğinde Rektörlük aracılığıyla uzman/bilirkişi görüşü alınır.
İtiraz
Üniversite adına karar verildiği için itiraz yolu üst makam olan  YÖK veya Mahkemelerdir.
Kararlarda YÖK ve AÇÜ  Bilimsel Araştırma ve Yayın yönergeleri dikkate alınır

 

Etik Kurul Başvuru Formu

AÇÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
 

ETİK KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Hüseyin PEKER (Başkan)

Prof. Dr. Murat KİBAR (Üye)

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ (Üye)

Prof. Dr. Ali ÜREN (Üye)

Prof. Dr. Nuri YAVUZ (Üye)

Prof. Dr. Enver TÖRE (Üye)

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU (Üye)        

Av. Elif IŞIK (Raportör)