Etik Kurul


ETİK KURUL HAKKINDA
 
Kurul Üyeleri Rektör tarafından oluşturulur.


Toplanma Zamanı
Eğitim-Öğretim dönemi içinde her ay toplanır.
Gerektiğinde Rektörlük aracılığıyla uzman/bilirkişi görüşü alınır.


İtiraz
Üniversite adına karar verildiği için itiraz yolu üst makam olan YÖK veya Mahkemelerdir.
Kararlarda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınır.

 

Etik Kurul Başvuru Dilekçesi Örneği

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu

 

AÇÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
 

ETİK KURUL ÜYELERİ

Prof. Dr. Hüseyin PEKER (Başkan)

Prof. Dr. Murat KİBAR (Üye)

Prof. Dr. Zafer ÖLMEZ (Üye)

Prof. Dr. Ali ÜREN (Üye)

Prof. Dr. Nuri YAVUZ (Üye)

Prof. Dr. Enver TÖRE (Üye)

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU (Üye)        

Av. Elif IŞIK PAÇACIOĞLU (Raportör)