Evren ERZEN

Dr. Öğr. Üyesi Evren ERZEN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı
evrenerzen artvin.edu.tr 2356
Ofis
Telefon 2347
E-Posta evrenerzen artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00

Öğretmenlik uygulaması
MEB okulu
09:00-10:00
rehberlik
D-112
Öğretmenlik uygulaması
MEB okulu


Eğitim kurumlarında iletişim ve vizyon
D-110

10:00-11:00
rehberlik
D-112
Eğitimde araştırma yöntemleri
D-110


Eğitim kurumlarında iletişim ve vizyon
D-110

11:00-12:00
rehberlik
D-112
Eğitimde araştırma yöntemleri
D-110
12:00-13:00


13:00-14:00
Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma
D-114
Eğitimde araştırma yöntemleri
A-08
14:00-15:00
Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma
D-114
Eğitimde araştırma yöntemleri
A-08


Rehberlik
Nihat Gökyiğit Kültür Merkezi
Rehberlik
Nihat Gökyiğit Kültür Merkezi
15:00-16:00
Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma
D-114
Çocuk psikolojisi
A-07


Rehberlik
Nihat Gökyiğit Kültür Merkezi
Rehberlik
Nihat Gökyiğit Kültür Merkezi
16:00-17:00
Okul deneyimi
D-401
Çocuk psikolojisi
A-07

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2019 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2012 - 2019

Bildiriler

 1. Phubbing kişilerarası ilişki tarzları aile ilişkileri ve demografik özellikler açısından bir değerlendirme

  Yazarlar : ODACI HATİCE,ERZEN EVREN,AKİSTANBULLU YENİÇERİ İLKNUR, Yayın Yeri : ICITS 2016, 2016 Etkinlik Tarihi : 16.05.2016 - 18.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Üniversiteli gençlerde kişilik özelliklerinin phubbing üzerindeki etkisi

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ODACI HATİCE,AKİSTANBULLU YENİÇERİ İLKNUR, Yayın Yeri : ICITS 2016, 2016 Etkinlik Tarihi : 16.10.2016 - 18.10.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Teacher trends about school and teacher professional development

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ALTUN TANER, Yayın Yeri : New trends on global education congress, 2012 Basım Tarihi : 10.03.2013 Etkinlik Tarihi : 24.09.2012 - 26.09.2012
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Ergenler ve Yetişkinler için Yaşam Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

  Yazarlar : ERZEN EVREN, Bağrıyanık Elif Kübra, Yayın Yeri : Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Uluslararası E-Kongresi - II, Artvin, TÜRKİYE, 2021 Etkinlik Tarihi : 21.06.2021 -
  Uluslararası Özet bildiri
 5. An exploration of the mediation role of problem fields and D Type Personality in the association between Three Dimensioned Attachment and Phubbing

  Yazarlar : ÇIKRIKÇI ÖZKAN,ERZEN EVREN, Yayın Yeri : 3th International Congress of Human Studies, 2020 Etkinlik Tarihi : 13.11.2020 - 15.11.2020
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Investigation of prospective teachers self compassion levels in terms of some variables

  Yazarlar : ERZEN EVREN,YURTÇU MELTEM, Yayın Yeri : New Trends on Global Education Conference, 2012 Basım Tarihi : 30.09.2012 Etkinlik Tarihi : 24.09.2012 - 26.09.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Araştırma öz yeterliğinin yordayıcıları olarak bilgisayara yönelik tutum ve eleştirel düşünme

  Yazarlar : ODACI HATİCE,ERZEN EVREN, Yayın Yeri : Ejer Congress 2014, İstanbul, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 30.04.2014 Etkinlik Tarihi : 24.04.2014 - 26.04.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Bir meslek örgütü olarak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin Hayata Etkin Katılımı Yılın empati ödülü

  Yazarlar : ÇİKRIKCİ ÖZKAN,GÜNDÜZ YÜKSEL,ERZEN EVREN, Yayın Yeri : Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, 2013 Basım Tarihi : 30.05.2013 Etkinlik Tarihi : 09.05.2013 - 11.05.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Akademik başarının gelişmesinde öğrenci kişilik hizmetlerinin rolü Finlandiya Örneği

  Yazarlar : ERZEN EVREN,GÜNDÜZ YÜKSEL,ÇİKRIKCİ ÖZKAN, Yayın Yeri : Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, 2013 Basım Tarihi : 30.05.2013 Etkinlik Tarihi : 09.05.2013 - 11.05.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Sınav kaygısı ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide benlik saygısı ve iyimserliğin aracı rolü

  Yazarlar : ÇİKRIKCİ ÖZKAN,ERZEN EVREN,AKİSTANBULLU YENİÇERİ İLKNUR, Yayın Yeri : ULEAD 2016, 2016 Etkinlik Tarihi : 13.10.2016 - 15.10.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği

  Yazarlar : ERZEN EVREN, Yayın Yeri : 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 07.10.2015 - 09.10.2015
  Ulusal Özet bildiri
 12. Üç boyutlu bağlanma ve internet bağımlılığı: D tipi kişiliğin aracı rolü

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ÇIKRIKÇI ÖZKAN, Yayın Yeri : 5th International Scientific Research Congress, 2020 Etkinlik Tarihi : 01.09.2020 - 02.09.2020
  Uluslararası Özet bildiri
 13. Bir tabunun göstergebilimsel incelemesi: Morris Micklewhite ve turuncu elbise

  Yazarlar : ÖZTÜRK HÜSEYİN,ERZEN EVREN, Yayın Yeri : II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, TÜRKİYE, 2019 Etkinlik Tarihi : 21.06.2019 - 23.07.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Üç Boyutlu Bağlanma ve Psikolojik Kırılganlık: Mental İyi Oluşun Aracı Rolü

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ÇIKRIKÇI ÖZKAN, Yayın Yeri : 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2020 Basım Tarihi : 23.08.2020 Etkinlik Tarihi : 22.08.2020 - 23.08.2020
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime ilişkin öğrenci görüşleri

  Yazarlar : ERZEN EVREN,CEYLAN MUSTAFA, Yayın Yeri : Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Uluslararası E-Kongresi, Artvin, 2020 Etkinlik Tarihi : 24.06.2020 - 26.07.2020
  Uluslararası Özet bildiri
 16. Bağlanma stilleri, akademik güdülenme ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ÇIKRIKÇI ÖZKAN, Yayın Yeri : 21. Uluslararası psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, 2019 Basım Tarihi : 21.11.2019 Etkinlik Tarihi : 23.10.2019 - 27.10.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 17. Üniversite Uyum Ölçeği

  Yazarlar : ERZEN EVREN, Yayın Yeri : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 14.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 -
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Nevrotizm ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide sosyotelizmin aracı rolü

  Yazarlar : ÇİKRIKCİ ÖZKAN,ERZEN EVREN, Yayın Yeri : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 14.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 19. Kişilik özellikleri, psikolojik ihtiyaçlar ve üniversite yaşamına uyum arasındaki ilişkiler.

  Yazarlar : ÇİKRIKCİ ÖZKAN,ERZEN EVREN, Yayın Yeri : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 14.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. Rize Merkez Anaokulu, Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği, 2007 - 2012

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Anne baba eğitimi Türkçe 2
2020-2021 Öğretmenlik uygulaması Türkçe 2
2020-2021 Çocuk psikolojisi Türkçe 2
2020-2021 Rehberlik Türkçe 2
2020-2021 Topluma Hizmet uygulamaları Türkçe 2
2020-2021 Rehberlik Türkçe 3
2020-2021 Eleştirel ve analitik düşünme Türkçe 2
2020-2021 Aile içi ilişkiler ve iletişim Türkçe 2
2020-2021 Topluma Hizmet uygulamaları Türkçe 4
2020-2021 Öğrenme psikolojisi Türkçe 3
2020-2021 Eğitimde araştırma yöntemleri Türkçe 2
2020-2021 Rehberlik Türkçe 3
2020-2021 Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma Türkçe 2
2019-2020 Rehberlik Türkçe 3
2019-2020 Öğretmenlik deneyimi Türkçe 2
2019-2020 Eğitimde Ölçme ve değerlendirme Türkçe 3
2019-2020 Öğretmenlik uygulaması Türkçe 2
2019-2020 Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma Türkçe 2
2019-2020 Eğitimde araştırma yöntemleri Türkçe 2
2019-2020 Çocuk psikolojisi Türkçe 2
2019-2020 Rehberlik Türkçe 3
2018-2019 Topluma Hizmet uygulamaları Türkçe 2
2018-2019 Öğretmenlik uygulaması Türkçe 2
2018-2019 Gelişim psikolojisi Türkçe 3
2018-2019 Rehberlik Türkçe 3
2018-2019 Öğretmenlik deneyimi Türkçe 2
2017-2018 Öğretmenlik uygulaması Türkçe 3
2017-2018 Rehberlik Türkçe 3
2017-2018 Rehberlik Türkçe 3
2017-2018 Erken Çocukluk Eğitimi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Öğretimde motivasyon ve iletişim Türkçe 3
2020-2021 Eğitim kurumlarında iletişim ve vizyon Türkçe 3
2019-2020 Öğretimde motivasyon ve iletişim Türkçe 2
2019-2020 Eğitim kurumlarında iletişim ve vizyon Türkçe 3

Kitaplar

 1. The factors effecting student achievement: Meta-analysisof empirical studies
  ERZEN EVREN, Yayın Yeri : Springer International Publishing AG, Cham, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Psikolojik danışma beceri ve teknikleri
  ERZEN EVREN, Yayın Yeri : Vize Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Leadership and organizational outcomes meta analysis of empirical studies
  ERZEN EVREN,ARMAĞAN YASİR, Yayın Yeri : Springer, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New York, İngilizce, 2015
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Leadership and organizational outcomes meta analysis of empirical studies
  ARMAĞAN YASİR,ERZEN EVREN, Yayın Yeri : Springer, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, New York, İngilizce, 2015
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Sosyal Beğenirlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Yazarlar : ERZEN EVREN, YURTÇU MELTEM, ULU KALIN ÖZLEM, KOÇOĞLU EROL, Yayın Yeri : Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. Hangi öğrenciler daha uyumlu? Üniversiteye uyumun bazı demografik faktörlere göre incelenmesi

  Yazarlar : ERZEN EVREN, ÖZABACI NILÜFER, Yayın Yeri : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2021
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 3. Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması

  Yazarlar : ERZEN EVREN, ODACI HATİCE, Yayın Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. Phubbing: Which personality traits are prone to phubbing?

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ODACI HATİCE,YENİÇERİ İLKNUR, Yayın Yeri : Social Science Computer Review, 2021
  Uluslararası Hakemli SSCI
 5. Attitude toward computers and critical thinking of postgraduate students as predictors of research self-efficacy

  Yazarlar : ODACI HATİCE, ERZEN EVREN, Yayın Yeri : Computers in the Schools, 2021
  Uluslararası Hakemli ERIC
 6. Academic procrastination, school attachment, and life satisfaction: A mediation model

  Yazarlar : ÇIKRIKÇI ÖZKAN,ERZEN EVREN, Yayın Yeri : Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2020
  Uluslararası Hakemli SSCI
 7. Covid-19 salgını ve uzaktan eğitim: Uygulamadaki sorunlar

  Yazarlar : ERZEN EVREN,CEYLAN MUSTAFA, Yayın Yeri : Ekev Akademi Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 8. Testing the mediating role of phubbing in the relationship between the big five personality traits and satisfaction with life

  Yazarlar : ÇIKRIKÇI ÖZKAN,GRIFFITHS MARK D,ERZEN EVREN, Yayın Yeri : International Journal of Mental Health and Addiction, 2019
  Uluslararası Hakemli SSCI
 9. Self-esteem and optimism as mediators in the relationship between test anxiety and life satisfaction among a school-based sample of adolescents

  Yazarlar : ÇIKRIKÇI ÖZKAN,ERZEN EVREN,YENİÇERİ İLKNUR, Yayın Yeri : Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 2019
  Uluslararası Hakemli SSCI
 10. Self-Esteem and optimism as mediators in the relationship between test anxiety and life satisfaction among a school-based sample of adolescents.

  Yazarlar : ÇİKRIKCİ ÖZKAN,ERZEN EVREN,AKİSTANBULLU YENİÇERİ İLKNUR, Yayın Yeri : Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 2018
  Uluslararası Hakemli SSCI
 11. Teacher opinions about school and teacher professional development

  Yazarlar : ERZEN EVREN, Yayın Yeri : Studies in Educational Research and Development, 2018
  Ulusal Hakemli Google Scholar
 12. The effect of loneliness on depression: A meta-analysis

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ÇIKRIKÇI ÖZKAN, Yayın Yeri : International Journal of Social Psychiatry, 2018
  Uluslararası Hakemli SSCI
 13. Akademik ertelemede okula bağlanma ve aileden algılanan sosyal desteğin rolü

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ÇİKRIKCİ ÖZKAN, Yayın Yeri : Turkish Journal of Teacher Education, 2018
  Uluslararası Hakemli Scientific Indexing Services
 14. Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği

  Yazarlar : ERZEN EVREN, Yayın Yeri : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 15. The effect of the attachment styles and self efficacy of adolescents preparing for university entrance tests in Turkey on predicting test anxiety

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ODACI HATİCE, Yayın Yeri : Educational Psychology, 2016
  Uluslararası Hakemli SSCI
 16. The virtual world’s current addiction: Phubbing

  Yazarlar : KARADAĞ ENGİN,TOSUNTAŞ ŞULE BETÜL,ERZEN EVREN,DURU PINAR,BOSTAN AKMEŞE NALAN,MIZRAK ŞAHİN BERRAK,ÇULHA İLKAY,BABADAĞ BURCU, Yayın Yeri : Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2016
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 17. Cinsiyetin akademik erteleme üzerindeki etkisi: Meta analiz

  Yazarlar : ÇİKRIKCİ ÖZKAN,ERZEN EVREN, Yayın Yeri : Hacettepe University Journal of Education, 2016
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 18. Determinants of phubbing which is the sum of many virtual addictions A structural equation model

  Yazarlar : KARADAĞ ENGİN,TOSUNTAŞ ŞULE BETÜL,ERZEN EVREN,DURU PINAR,BOSTAN AKMEŞE NALAN,MIZRAK ŞAHİN BERRAK,ÇULHA İLKAY,BABADAĞ BURCU, Yayın Yeri : Journal of Behavioral Addictions, 2015
  Uluslararası Hakemli SSCI
 19. The Turkish Positive Perception Scale: A contribution to its validity and reliability

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ÇİKRIKCİ ÖZKAN, Yayın Yeri : Journal of Education and Human Development, 2014
  Uluslararası Hakemli Google Scholar
 20. Who feels more test anxiety A research based on personal academic and family variables

  Yazarlar : ERZEN EVREN,ODACI HATİCE, Yayın Yeri : International Journal of Human Sciences, 2014
  Uluslararası Hakemli Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Index Coper...
 21. Investigation of prospective teacher s self compassion levels in terms of age gender perception of success family income level and branch variables

  Yazarlar : ERZEN EVREN,YURTÇU MELTEM, Yayın Yeri : International Journal of New Trends in Arts, Sport Science Education, 2013
  Uluslararası Hakemli Google Scholar

Ödüller

 1. Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2020, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 3. Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 4. Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2016, Yayın Teşvik Ödülü
 5. Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015, Yayın Teşvik Ödülü
 6. Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2014, Yayın Teşvik Ödülü
 7. Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2013, Yayın Teşvik Ödülü
 8. Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2021, Yayın Teşvik Ödülü
 9. Ali Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2019, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ), 2003 - 2007
 2. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ), 2009 - 2013
 3. Doktora, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR), 2013 - 2018

Projeler

 1. Kişilik Özellikleri İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Bir Aracı Değişken Olarak Phubbing
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 10.06.2016 - 12.07.2017

Üyelikler

 1. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Üye, 2019 -