Ferhat ÇİFÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ÇİFÇİ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
fcifci artvin.edu.tr 4703
Ofis REKTÖRLÜK BİNASI ZEMİN KATI BESYO MÜD. OFİS NO: Z03/B
Telefon
E-Posta fcifci artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2020 -

Bildiriler

 1. Investigation of The Effects on Students of The Project Carried Out under Nature Education and Science School, and Named “Hello Nature with Its Green and Blue Colour”

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT,SU ÖZENİR ÖZGÜL,ŞAŞTIMDUR HÜSNİYE, Yayın Yeri : Internatıonal Conference on Best Practices and Innovations in Education, İZMİR, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 28.10.2015 Etkinlik Tarihi : 26.10.2015 - 28.10.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Planına İlişkin Tutum Ölçeği (BEDPİTÖ)

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT, Yayın Yeri : 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, BURDUR, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 26.06.2009 Etkinlik Tarihi : 24.06.2009 - 26.06.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 3. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Planına İlişkin Tutumları: Mersin İli Örneği

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT,ÇINAR OSMAN,GÜRBÜZ BEHÇET,TATAR CELAL, Yayın Yeri : 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, MERSİN, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 27.04.2013 Etkinlik Tarihi : 25.04.2013 - 27.04.2013
  Ulusal Özet bildiri
 4. Examining The Relationship Between Self-Efficacy and Life Satisfaction in Cycling and Trekking Individuals

  Yazarlar : BALLIKAYA ERSİN,BARUT ALİ İLHAN,ÇİFÇİ FERHAT,TOROS TURHAN,YILDIZ RABİA, Yayın Yeri : 3rd International Sports Science Tourism and Recreation Student Congress, GAZİANTEP, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 29.05.2016 Etkinlik Tarihi : 27.05.2016 - 29.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Investigation on Sports Participation Motivations of Students Participating in SportsHigh School SpecialTalent Test

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT, Yayın Yeri : 4. International Mediterranean Symposium, MERSİN, TÜRKİYE, 2020 Basım Tarihi : 25.10.2020 Etkinlik Tarihi : 22.10.2020 - 24.10.2020
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Exercise self-efficacy and habitual physical actıvıty levels at work, sport and leisure in adults

  Yazarlar : ZİYAGİL MEHMET AKİF,ÇİFÇİ FERHAT,BALLIKAYA ERSİN, Yayın Yeri : The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 20.11.2016 Etkinlik Tarihi : 18.11.2016 - 20.11.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Relatıonshıps between exercıse self - effıcacy and habıtual physıcal actıvıty levels at sport, school and leısure-tıme ın secondary school students

  Yazarlar : ZİYAGİL MEHMET AKİF,BALLIKAYA ERSİN,ÇİFÇİ FERHAT, Yayın Yeri : The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 20.11.2016 Etkinlik Tarihi : 18.11.2016 - 20.11.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Basketbolda yüksek top sürme dereceleme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT, Yayın Yeri : 5th International Scientific Research Congress, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2020 Basım Tarihi : 15.09.2020 Etkinlik Tarihi : 01.09.2020 - 02.09.2020
  Uluslararası Özet bildiri
 9. The effects of dıfferent revıew strategıes in physıcal educatıon course on the cognıtıve and psychomotor behavıors of students

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT,PEHLEVAN ZEKAİ, Yayın Yeri : The 9th International Physical Education and Sports Instructors Congress, ANTALYA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 22.10.2017 Etkinlik Tarihi : 19.10.2017 - 22.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Role of achievement goals, perfectionism and win-loss perception in determining the moral disengagement in athletes

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT,ÇEPİKKURT FATMA,PEHLEVAN ZEKAİ,BALLIKAYA ERSİN, Yayın Yeri : The 15th International Sport Sciences Congress, ANTALYA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.11.2017 Etkinlik Tarihi : 15.11.2017 - 18.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Exercise dependence and social appearance anxiety in exercise participants

  Yazarlar : BALLIKAYA ERSİN,ÇEPİKKURT FATMA,ÇİFÇİ FERHAT, Yayın Yeri : The 15th International Sport Sciences Congress, ANTALYA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.11.2017 Etkinlik Tarihi : 15.11.2017 - 18.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Öğretmen, 2002 - 2020

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Bilimsel Araştırma Teknikleri Türkçe 2
2020-2021 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Türkçe 2
2020-2021 Beden Eğitimi Bilimine Giriş Türkçe 3

Makaleler

 1. COVID-19 Pandemi Sürecinde Egzersizin Lise Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : DEMİR ABDURRAHMAN,ÇİFÇİ FERHAT, Yayın Yeri : SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. COVID-19 Pandemisinde Türk Profesyonel Futbolcuların COVID-19 Korkusu ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT,DEMİR ABDURRAHMAN, Yayın Yeri : Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli ASOS indeks
 3. The effect of home-based exercise on anxiety and mental well-being levels of teachers and pre-service teachers in COVID-19 pandemic

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT,DEMİR ABDURRAHMAN, Yayın Yeri : African Educational Research Journal, 2020
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 4. Doğa Yürüyüşü ve Yamaç Paraşütü Yapan Bireylerin Yaşam Doyumu ve Özyeterliklerinin İncelenmesi

  Yazarlar : BARUT ALİ İLHAN,DEMİR ABDURRAHMAN,BALLIKAYA ERSİN,ÇİFÇİ FERHAT, Yayın Yeri : Spor Eğitim Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin yeterliklerine İlişkin Görüşleri Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması (FÖBÖYGÖ)

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT, Yayın Yeri : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. Öğrencilerin Öğretmenlerinden Şiddet Görme Durumlarının İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi

  Yazarlar : ÇİFÇİ FERHAT, Yayın Yeri : Çağdaş Eğitim Dergisi, 2008
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Öğrenim

 1. Lisans, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1998 - 2002
 2. Yüksek Lisans, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ), 2002 - 2006
 3. Doktora, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR), 2016 - 2019

Projeler

 1. YEŞİLİYLE MAVİSİYLE MERHABA DOĞA-2
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü
  Tamamlandı , 15.04.2015 - 15.08.2015
 2. YEŞİLİYLE MAVİSİYLE MERHABA DOĞA
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü
  Tamamlandı , 15.04.2014 - 29.08.2014