Halil ARSLAN

Arş. Gör. Dr. Halil ARSLAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kelam ve İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı
halil.arslan artvin.edu.tr 6237
Ofis 3. Kat No: 12
Telefon +90 466 215 10 00
E-Posta halil.arslan artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Ünv. İlahiyat Fak. Hopa Yerleşkesi Hopa ARTVİN
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2014 -

Bildiriler

 1. Osman Hopevî’nin Dürretü’l-Vâizîn Adlı Eserinde Kelâmî Konular

  Yazarlar : ARSLAN HALİL, Yayın Yeri : ARTVİN VE ÇEVRESİ MANEVİ REHBERLERİ SEMPOZYUMU, Artvin, TÜRKİYE, 2023 Basım Tarihi : 16.03.2023 Etkinlik Tarihi : 15.03.2023 - 16.03.2023
  Ulusal Özet bildiri

Deneyimler

 1. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İmam Hatip, 2001 - 2014

Kitaplar

 1. Artvin'de Dini Hayat
  BAYER İSMAİL, Yayın Yeri : Fecr Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Mihne Sonrası Teopolitik Durumun Sünni Kelama Etkisi
  ARSLAN HALİL, Yayın Yeri : Fecr Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2023
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü

Makaleler

 1. Kitap Tanıtımı: Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller İbn Hanbel Mihnesi İbn Rüşd Çilesi

  Yazarlar : ARSLAN HALİL, Yayın Yeri : Bilimname, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. Kitap İncelemesi: Kur’an’da Savaş Olgusu

  Yazarlar : ARSLAN HALİL, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli DRJI
 3. Mihne sonrası Sünni Düşüncede Kırılma

  Yazarlar : ARSLAN HALİL, YAVUZ SALİH SABRİ, Yayın Yeri : Recep Tayyip Erdogan Universitesi, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. Kitap Değerlendirmesi: Hikmet Yağlı Mavil'in İmam Eş’ari’nin Kelâm Düşüncesi

  Yazarlar : ARSLAN HALİL, Yayın Yeri : Akademik-Us, 2021
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 5. ÜÇ DÖNEM, ÜÇ TAKVİM: 2002, 2007 VE 2011 YILLARI TAKVİMLERİ ÖRNEĞİNDE DİYANET SÖYLEMİNİN ANALİZİ

  Yazarlar : ATAY RIFAT,ARSLAN HALİL, Yayın Yeri : Dini Araştırmalar, 2017
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 6. İslam Araştırmaları Merkezi (İsam) 2017 Yaz Araştırma Destek Programı (YADEP) Değerlendirmesi

  Yazarlar : ARSLAN HALİL, Yayın Yeri : Akademik-Us İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 7. Taşa Kazınmış Sözler: İslam Öncesi Fars Öğüt Edebiyatı

  Yazarlar : ARSLAN HALİL, Yayın Yeri : Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemsiz

Öğrenim

 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR), 2016 - 2023
 2. HARRAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2010 -
 3. HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 1999 - 2003

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. İsam Yaz Eğitim ve Destek Programı (YADEP), Ulusal
  Sertifika İsam İstanbul 17.07.2017 - 31.08.2017
 2. Klasik Düşünce Okulu Lisansüstü Programı, Ulusal
  Sertifika İstanbul 06.07.2018 - 15.07.2018