Hazan ALKAN AKINCI

Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı
hazan.akinci artvin.edu.tr 4126
Ofis 220-B
Telefon 4126
E-Posta hazan.akinci artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Seyitler Yerleşkesi 08000, Artvin
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2007 - 2018
 3. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 1999 - 2007
 4. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 1997 - 1999

Bildiriler

 1. DAMAGE STATUS OF DENDROCTONUS MICANS (KUGELANN) (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) AND EFFECTIVENESS OF RHIZOPHAGUS GRANDIS GYLLENHAL (COLEOPTERA: RHIZOPHAGIDAE) ON IT IN THE FIELD

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : The XII World Forestry Congress, Québec, KANADA, 2003 Basım Tarihi : 21.09.2003 Etkinlik Tarihi : 21.09.2003 - 28.09.2003
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Observations on the damage of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) and its threat for native box populations in Artvin, Turkey

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,KURDOĞLU OĞUZ, Yayın Yeri : International Symposium on “People, Forest, Science”, 2018 Basım Tarihi : 10.10.2018 Etkinlik Tarihi : 10.10.2018 - 12.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)’ın Konukçu Seçimini Etkileyen Bazı Özellikler: Artvin Ladin Ormanlarından Deneysel Sonuçlar

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,ERŞEN BAK FUNDA,ÇALIŞKAN BAHTİYAR ALİ, Yayın Yeri : III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 10.05.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Ulusal Özet bildiri
 4. Duration of the Development Stages of Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera, Monotomidae) in Laboratory Rearings on Picea orientalis logs in Turkey

  Yazarlar : Özyılmaz Hava Aynur,ÖZCAN GONCA ECE,EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : International Conference on Environmental and Forest Conservation, Dapitan City, 2018 Basım Tarihi : 09.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.11.2018 - 21.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Milli Park Ormanları ve Ölü Ağaçlar

  Yazarlar : GÜMÜŞ CANTÜRK,EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 10.05.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Ulusal Özet bildiri
 6. Managing Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae) in Turkey: Historical background and observations on present population

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), ROMA, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 19.12.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. A preliminary study on some tree parameters in Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae) attacked and unattacked oriental spruce trees in Artvin, Turkey

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,ERŞEN BAK FUNDA, Yayın Yeri : International Symposium on New Horizons in Forestry, ISPARTA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 28.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Preliminary results of the observations on oviposition and predation impact of Rhizophagus grandis (Gyll.) (Coleoptera: Monotomidae) on Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) in Turkey

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,GREGOIRE JEAN CLAUDE, Yayın Yeri : International Forestry Symposium, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 07.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Ulusal Özet bildiri
 9. Results of the mechanical control studies in the recently infested areas by Great European Spruce Bark Beetle Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : The 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, Trabzon, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 04.11.2010 Etkinlik Tarihi : 04.11.2010 - 06.11.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Entomopathogenic efficacy of fungi isolated from Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,OZMAN SULLIVAN SEBAHAT K,DİLER HEVAL,ÇELİK NURAY,AKSOY HASAN MURAT,SULLIVAN GREGORY THOMAS,KARACA GÜRSEL, Yayın Yeri : 5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 09.09.2015 Etkinlik Tarihi : 09.09.2015 - 11.09.2015
  Ulusal Özet bildiri
 11. Kabukböceği salgınlarında ormancılık faaliyetlerinin rolü

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Kastamonu, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 04.06.2015 Etkinlik Tarihi : 04.06.2015 - 06.06.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Doğu Ladini Picea orientalis (L.) Link., Ormanlarında Kabuk Böceklerinin Popülasyon Dinamikleri ve Tehdit Boyutları

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : Ulusal Botanik Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 25.10.2014 Etkinlik Tarihi : 25.10.2014 - 28.10.2014
  Ulusal Özet bildiri
 13. Doğu Ladini Ormanlarında Meydana Gelen Dendroctonus micans (Coleoptera, Curculionidae) Salgınlarının Bazı Meşcere ve Ağaç Özellikleri Bakımından İrdelenmesi

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : Ulusal Botanik Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 25.10.2014 Etkinlik Tarihi : 25.10.2014 - 28.10.2014
  Ulusal Özet bildiri
 14. Dendroctonus micans (Kugelann) ile Rhizophagus grandis (Gyllenhal)’in populasyon ilişkileri ve predasyon etkisi

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 07.04.2014 Etkinlik Tarihi : 07.04.2014 - 09.04.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in kitle-üretimi: Belçika’da uygulanan kutuda üretim yönteminin Türkiye’deki ilk deneyimi

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,AKSU YAŞAR, Yayın Yeri : Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 07.04.2014 Etkinlik Tarihi : 07.04.2014 - 09.04.2014
  Ulusal Özet bildiri
 16. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera Curculionidae)'ın Konukçu İşgalinde Belirli Zarar Şekilleri

  Yazarlar : EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 28.06.2011 Etkinlik Tarihi : 28.06.2011 - 30.06.2011
  Ulusal Özet bildiri
 17. Doğu Ladininde Zarar Yapan Kabuk Böceklerinin Mücadelesinde Doğal Düşmanlarının Rolü

  Yazarlar : EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : Türkiye I. Orman Entomlojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 23.11.2011 Etkinlik Tarihi : 23.11.2011 - 25.11.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 18. Ips typographus (Linnaeus) (Coleoptera: Curculionidae)’un Zarar Düzeyi, Saldırı Yoğunluğu ve Feromon Tuzaklarına Yakalanma Oranı

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 23.11.2011 Etkinlik Tarihi : 23.11.2011 - 25.11.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 19. Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)’in Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın biyolojik mücadelesinde toplam etkinliği ve üretim sorunları

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : Ladin Sempozyumu, Trabzon, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 20.10.2005 Etkinlik Tarihi : 20.10.2005 - 22.10.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 20. Ladin ormanlarımızda kabukböceği yıkımlarına karşı izlenebilecek kısa ve uzun dönemli mücadele ve iyileştirme çalışmaları

  Yazarlar : EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : Ladin Sempozyumu, Trabzon, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 20.10.2005 Etkinlik Tarihi : 20.10.2005 - 22.10.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 21. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)'ın zarar durumu, populasyon düzeyi ve mortalite etkenleri

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : Ladin Sempozyumu, Trabzon, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 20.10.2005 Etkinlik Tarihi : 20.10.2005 - 22.10.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 22. Hatila Vadisi Milli Parkında kabukböceklerinin zarar düzeylerine bağlı mücadele yöntem ve stratejileri

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 08.09.2005 Etkinlik Tarihi : 08.09.2005 - 10.09.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 23. Doğu ladini ormanlarında Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Scolytidae)'ın zarar durumu ve mücadelesi

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 21.03.2005 Etkinlik Tarihi : 21.03.2005 - 24.03.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 24. Ağaçkakan türlerinin Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Scolytidae) üzerindeki etkililiği

  Yazarlar : EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 21.03.2005 Etkinlik Tarihi : 21.03.2005 - 24.03.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 25. Doğu ladini ormanlarımızda Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae)'un zarar durumu ve mücadelesi

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 21.03.2005 Etkinlik Tarihi : 21.03.2005 - 24.03.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 26. Doğu ladini ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kug.) ve Ips typographus (L.) (Coleoptera: Scolytidae)'un populasyon düzeylerine ve doğal düşmanlarının etkinliğine dayalı mücadele stratejileri

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, Samsun, TÜRKİYE, 2004 Basım Tarihi : 08.09.2004 Etkinlik Tarihi : 08.09.2004 - 10.09.2004
  Ulusal Özet bildiri
 27. Evaluating of four-year laboratory rearings of Rhizophagus grandis (Gyllenhal) in oriental spruce fresh logs

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : IUFRO Conference "Population Dynamics and Integrated Control of Forest Defoliating and Other Pests", Sopot, POLONYA, 2015 Basım Tarihi : 28.09.2015 Etkinlik Tarihi : 28.09.2015 - 02.10.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 28. The Control Effectiveness of Woodpecker Species On The Great European Spruce Bark Beetle in Turkey

  Yazarlar : EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : 1st International Eurasian Ornithology Congress, Antalya, TÜRKİYE, 2004 Basım Tarihi : 08.04.2004 Etkinlik Tarihi : 08.04.2004 - 11.04.2004
  Uluslararası Tam metin bildiri
 29. Attack density and progeny production of Ips typographus (L.) in healthy oriental spruce stands of Turkey

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : The 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, Trabzon, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 04.11.2010 Etkinlik Tarihi : 04.11.2010 - 06.11.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri
 30. The effects of entomopathogenic bacteria on Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)

  Yazarlar : OZMAN SULLIVAN SEBAHAT K,ALKAN AKINCI HAZAN,AKSOY HASAN MURAT,ÖCAL HEVAL,ÇELİK NURAY, Yayın Yeri : 43th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, Trabzon, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 11.07.2010 Etkinlik Tarihi : 11.07.2010 - 15.07.2010
  Uluslararası Özet bildiri
 31. Biological control research offers hope for bark beetle management in Turkey

  Yazarlar : EROĞLU MAHMUT,ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : VIIIth European Congress of Entomology, Kuşadası, TÜRKİYE, 2006 Basım Tarihi : 17.09.2006 Etkinlik Tarihi : 17.09.2006 - 22.09.2006
  Uluslararası Özet bildiri
 32. THE EFFECTS OF INSECT PESTS ON THE ORIENTAL SPRUCEFORESTS UNDER TRADITIONAL UTILITY IN THE EASTERNBLACK SEA REGION OF TURKEY

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : 31st International Forestry Students Symposium, İstanbul, TÜRKİYE, 2003 Basım Tarihi : 01.09.2003 Etkinlik Tarihi : 01.09.2003 - 15.09.2003
  Uluslararası Tam metin bildiri
 33. LONGHORN BEETLES OF EASTERN BLACK SEA REGION OFTURKEY AND THEIR ENVIRONMENTAL EFFECTS

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : 31st International Forestry Students Symposium, İstanbul, TÜRKİYE, 2003 Basım Tarihi : 01.09.2003 Etkinlik Tarihi : 01.09.2003 - 15.09.2003
  Uluslararası Tam metin bildiri
 34. Host partitioning of some bark beetles in oriental spruce stands in Artvin Turkey

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 35. Doğu Ladini Ormanlarında Kınkanatlı Böcek Türlerinin (Insecta: Coleoptera) Ekolojisi ve Ekonomik Önemleri

  Yazarlar : EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN,YALÇIN BAHAR,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 23.11.2011 Etkinlik Tarihi : 23.11.2011 - 25.11.2011
  Ulusal Tam metin bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Zooloji Türkçe 2
2015-2016 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2014-2015 Zooloji Türkçe 2
2013-2014 Zooloji Türkçe 2
2013-2014 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2012-2013 Zooloji Türkçe 2
2012-2013 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2011-2012 Zooloji Türkçe 2
2011-2012 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2010-2011 Zooloji Türkçe 2
2009-2010 ZOOLOJİ Türkçe 1
2007-2008 ZOOLOJİ Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Böceklerde Davranış Türkçe 3
2016-2017 Böcek Biyolojisi Türkçe 3
2016-2017 Orman Zararlılarıyla Entegre Savaş Türkçe 3
2016-2017 Böcek Salgınlarında Konukçu Bitki Dayanıklılığı Türkçe 3
2015-2016 Böcek Salgınlarında Konukçu Bitki Dayanıklılığı Türkçe 3
2015-2016 ORMAN ZARARLILARIYLA ENTEGRE SAVAŞ Türkçe 3
2015-2016 BÖCEKLERDE DAVRANIŞ Türkçe 3
2015-2016 BÖCEK BİYOLOJİSİ Türkçe 3
2014-2015 Böcek Salgınlarında Konukçu Bitki Dayanıklılığı Türkçe 3
2014-2015 Böcek Biyolojisi Türkçe 3
2014-2015 Böceklerde Davranış Türkçe 3
2014-2015 Orman Zararlılarıyla Entegre Savaş Türkçe 3
2013-2014 Böcek Biyolojisi Türkçe 3
2013-2014 Böcek Salgınlarında Konukçuy Bitki Dayanıklılığı Türkçe 3
2012-2013 Böcek Biyolojisi Türkçe 3
2012-2013 Böcek Salgınlarında Konukçu Bitki Dayanıklılığı Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 Zooloji Türkçe 3
2014-2015 Zooloji Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Fakülte Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 2. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 3. Erasmus Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2016 - 2020
 4. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2013 - 2014
 5. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2012 - 2012
 6. Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2011 - 2013

Kitaplar

 1. Zooloji Ders Notu
  EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : KTÜ Basımevi, Ders Notları Yayın No: 74, TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 2003
  Ulusal Ders Kitabı Tümü

Makaleler

 1. Assessing the laboratory mass rearing of Predator Beetle Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera: Monotomidae)

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE, EROĞLU MAHMUT, ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : International Journal of Tropical Insect Science, 2021
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 2. Damage Level of Cydalima perspectails(Lepidoptera: Crambidae) on Naturally Growing an Ornamental :Box Populations in Artvin

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,KURDOĞLU OĞUZ, Yayın Yeri : Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 3. Duration of Development Stages of Rhizophagus grandis Gyll. (Coleoptera, Rhizophagidae) in Laboratory Rearing. International Conference on Environmental and Forest Conservation.

  Yazarlar : ÖZYILMAZ HAVVA AYNUR,ÖZCAN GONCA ECE,EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : ASEAN Journal of Science Technology, 2019
  Uluslararası Hakemli Scholor
 4. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)’ın konukçu seçimini etkileyen bazı özellikler: Artvin ladin ormanlarından deneysel sonuçlar

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,ERŞEN BAK FUNDA,ÇALIŞKAN BAHTİYAR ALİ, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 5. Analyzing the Local Spread of Ips typographus (L.)(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)by Pheromone Catches in Turkey’s Hatila ValleyNational Park

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,AKSU YAŞAR, Yayın Yeri : Pol. J. Environ. Stud., 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 6. Artvin Hatila Vadisi Milli Parkı’nda Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae)’a Duyarlı Meşcerelerin FrekansOranı Yöntemi ile Araştırılması

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 7. Entomopathogenic fungi isolated from Thaumetopoea pityocampa and their efficacies against its larvae

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,KEÇECİ OZMAN SULLIVAN SEBAHAT,DİLER HEVAL,ÇELİK NURAY,SULLIVAN GREGORY THOMAS,KARACA GÜRSEL, Yayın Yeri : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 8. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae)’ın Artvin ladin ormanlarındaki güncel populasyonunun ve Rhizophagus grandis Gyllenhal (Coleoptera: Monotomidae)’in istila oranın araştırılması

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 9. Effect of Phloem Moisture on Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) (Coleoptera: Curculionidae) for Successful Establishment to Mechanically Wounded Oriental Spruce Trees in Turkey

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : Journal of Entomological Research Society, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 10. Attack Density and Distribution of Dendroctonus micans (Kugelann) in Standing and Felled Oriental Spruce Trees

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 11. Assessment of Tree Vigor Parameters in Successful Establishment of Dendroctonus micans on Picea orientalis in Turkey

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,ERŞEN BAK FUNDA, Yayın Yeri : Journal of Entomological Research Society, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 12. Attack strategy and development of Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae) on oriental spruce in Turkey

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : Turkish Journal of Entomology, 2014
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 13. Ladin ormanlarında yaralı ağaçların kabukböceği zararına duyarlılığı

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : Orman Mühendisliği Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemsiz
 14. Use of pheromone baited traps for monitoring Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Curculionidae) in oriental spruce stands

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : African Journal of Biotechnology, 2011
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 15. Ladin ormanlarımızda Dendroctonus micans (Kugelann)'ın biyolojik mücadelesinde doğal denge

  Yazarlar : EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN,KESKİN SUAVİ, Yayın Yeri : Tabiat ve İnsan, 2010
  Ulusal Hakemsiz
 16. Ladin Ormanlarımızda Rhizophagus grandis (Gyllenhal)’in Dendroctonus micans (Kugelann) Popülasyonlarına Yerleşmesi ve Predatörün Kolonizasyon Düzeyleri

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 17. Impacts of site effects on losses of oriental spruce during Dendroctonus micans (Kug.) outbreaks in Turkey

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : African Journal of Biotechnology, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 18. Ladin ormanlarında Dendroctonus micans(Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)’ın zarar durumu ve Rhizophagus grandis (Gyllenhal)(Coleoptera: Rhizophagidae)’in zararlının populasyonuna etkisi

  Yazarlar : ÖZCAN GONCA ECE,EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN, Yayın Yeri : Turkish Journal of Entomology, 2006
  Uluslararası Hakemli Zoological Record
 19. Kabuk Böceği salgınlarının nedenleri ve boyutları

  Yazarlar : EROĞLU MAHMUT,ALKAN AKINCI HAZAN,ÖZCAN GONCA ECE, Yayın Yeri : Orman ve Av, 2005
  Ulusal Hakemsiz
 20. A contribution to the knowledge of Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) species of the Eastern Black Sea Region in Turkey

  Yazarlar : ALKAN AKINCI HAZAN,EROĞLU MAHMUT, Yayın Yeri : Turkish Journal of Entomology, 2001
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor

Ödüller

 1. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 3. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1993 - 1997
 2. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1997 - 2000
 3. Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2000 - 2006

Projeler

 1. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ormanlarda Kabukböceklerinin Zararlarında Karşılıklı Etkileşimlerin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 28.05.2001 - 16.11.2006
 2. Doğu Ladini Ormanlarında Dendroctonus micans (Kug.), Ips typographus (L.) ve Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Scolytidae)'un Tam Savaş Olanaklarının Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 23.01.2004 - 16.04.2009
 3. Konukçu Ağacın Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curcilionidea, Scolytinae)’xxın Populasyon Dinamiğindeki Rolü
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 20.06.2012 - 16.12.2015
 4. Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)’ın bazı konukçu ağaç özelliklerine bağlı gelişiminin araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 10.02.2016 - 22.12.2017

Tez Danışmanlıkları

 1. Hatila Vadisi Milli Parkı ve Artvin Orman İşletme Müdürlüğü, Taşlıca Orman İşletme Şefliği ormanlarında Ips typographus (L.) (Coleoptera: curculıonıdae)'un lokal yayılışının frekans oranı yöntemi ile araştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler

 1. Orman Mühendisleri Odası, Üye, 2013 -