Hilal BİLGİN

Arş.Gör. Hilal BİLGİN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
hilalbilgin91 artvin.edu.tr 2320
Ofis Eğitim Fakültesi No:109
Telefon 2320
E-Posta hilalbilgin91 artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres AÇÜ Eğitim Fakültesi Zemin Kat No:110 Şehir Yerleşkesi/Merkez-ARTVİN
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2013 -

Bildiriler

 1. Türkiye'de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET, BİLGİN HİLAL, KABARAN HASRET, Yayın Yeri : Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, 2013 Etkinlik Tarihi : 09.05.2013 - 11.05.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 2. İlkokul 1 Sınıf Öğrencilerinin 4+4+4 Uygulaması Sonucunda Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Muğla İli Örneği

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET, KABARAN HASRET, BİLGİN HİLAL, ATAR ERSİN, Yayın Yeri : 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 01.09.2013 Etkinlik Tarihi : 05.09.2013 - 07.09.2013
  Ulusal Özet bildiri
 3. Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının 4+4+4 Eğitim Sistemine İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET, BİLGİN HİLAL, KABARAN HASRET, Yayın Yeri : 1.Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi., 2014 Basım Tarihi : 01.04.2014 Etkinlik Tarihi : 24.04.2014 - 26.04.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Öğretmen Adaylarının Öğretme Öğrenme Anlayışları Ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği

  Yazarlar : BİLGİN HİLAL, AYKAÇ NECDET, SAYAR NAİL, Yayın Yeri : 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi., TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 01.05.2014 Etkinlik Tarihi : 07.05.2014 - 09.05.2014
  Ulusal Özet bildiri
 5. Pedagojik Formasyon Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET,BİLGİN HİLAL,TORAMAN ÇETİN, Yayın Yeri : 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, izmit, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 01.09.2014 Etkinlik Tarihi : 04.09.2014 - 06.09.2014
  Ulusal Özet bildiri
 6. Kelime İlişkilendirme Yoluyla Aday Öğretmenlerin Drama Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET,BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : 25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi: Ege Üniversitesi,, İzmir, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 02.04.2015 - 05.04.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 7. An Evaluation of Effective Teaching Characteristics of Instructors According to Students Opinions Muğla Sıtkı Koçman University Sample

  Yazarlar : BİLGİN HİLAL,AYKAÇ NECDET, Yayın Yeri : International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges-(ICEFIC 2015), Ankara, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 01.05.2015 Etkinlik Tarihi : 13.05.2015 - 15.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 8. The views of pre service teachers participating ın pedagogical formation certificate program concerning to critical pedagogy

  Yazarlar : YORULMAZ YILMAZ İLKER,BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : International Conference on the Changing World and Social Research, Viyana, AVUSTURYA, 2015 Basım Tarihi : 01.08.2015 Etkinlik Tarihi : 25.08.2015 - 28.08.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Teaching Profession Perceptions in the Drawings of Pre Service Teachers Attending Pedagogical Formation

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET,BİLGİN HİLAL,BACAKOĞLU GÖZDE, Yayın Yeri : The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education (ICCI-2015), Adana, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 01.10.2015 Etkinlik Tarihi : 22.10.2015 - 24.10.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Öğretmen adaylarının eğitim bilim ve felsefe kavramlarına ilişkin bilişsel yapılarının incelenmesi

  Yazarlar : BALKAYA ŞENGÜL,BİLGİN HİLAL,YORULMAZ YILMAZ İLKER, Yayın Yeri : Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 01.11.2015 Etkinlik Tarihi : 12.11.2015 - 14.11.2015
  Ulusal Özet bildiri
 11. A SAMPLE NEEDS ANALYSIS OF TEACHERS EFFECTIVE TEACHING SKILLS

  Yazarlar : BİLGİN HİLAL,KORKMAZ ZEHRA SEDEF, Yayın Yeri : The 7th International Congress onCurriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), Ankara, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 09.10.2019 Etkinlik Tarihi : 09.10.2019 - 12.10.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Orientation Requirements of Education Faculty Students for The Adaptation to University Life (Example of Artvin)

  Yazarlar : AYDIN GÜNGÖR TUBA,BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : 11th International Educational Management Forum (EYFOR-XI), 2020 Etkinlik Tarihi : 17.11.2020 - 21.11.2020
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. EVALUATION OF THE REVISED TEACHER TRAININGCURRICULUMS ACCORDING TO THE VIEWS OF INSTRUCTORS

  Yazarlar : KORKMAZ ZEHRA SEDEF,BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : The7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), Ankara, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 09.10.2019 Etkinlik Tarihi : 09.10.2019 - 12.10.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 14. What do schools teach students within 21st century skills?

  Yazarlar : BİLGİN HİLAL,DUMAN BİLAL, Yayın Yeri : Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Conference 2018, 2018 Basım Tarihi : 01.05.2018 Etkinlik Tarihi : 17.05.2018 - 19.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Dijital Platform ve Aygıt Kullanımının Öğrenme Öğretme Süreç ve Ortamlarına Yansıması

  Yazarlar : DUMAN BİLAL,BİLGİN HİLAL,GÖRAL GÜLDEHAN NEŞE, Yayın Yeri : 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu,, 2018 Basım Tarihi : 15.10.2018 Etkinlik Tarihi : 10.10.2018 - 13.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 16. Yabancı uzmanlarınTürk eğitim sistemi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi.

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET,ATİK SELÇUK,BİLGİN HİLAL,ÖZTÜRK YURTSEVEN GÜLŞEN, Yayın Yeri : II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanatve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2017 Basım Tarihi : 01.06.2017 Etkinlik Tarihi : 03.05.2017 - 07.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 17. Türkiye’de öğretmen yetiştirme sorunları üzerine yapılançalışmaların analizi: Bir meta sentez çalışması.

  Yazarlar : BİLGİN HİLAL,AYKAÇ NECDET, Yayın Yeri : II. Uluslararası Çağdaş Eğitim AraştırmalarıKongresi, 2017 Basım Tarihi : 01.11.2017 Etkinlik Tarihi : 28.09.2017 - 01.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Senaryo temelli öğretimle birlikte uygulanan yaratıcıdrama yönteminin öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarına, öz-düzenleyici öğrenmebecerilerine, akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi.

  Yazarlar : BİLGİN HİLAL,AYKAÇ NECDET, Yayın Yeri : II. Uluslararası ÇağdaşEğitim Araştırmaları Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 01.11.2017 Etkinlik Tarihi : 28.09.2017 - 01.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 19. Ortaöğretim Öğrencilerinin Meslek ve Alan Seçim Sürecine İlişkin Görüşleri

  Yazarlar : BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (International Contemporary Education Congress), 2016 Basım Tarihi : 01.10.2016 Etkinlik Tarihi : 29.09.2016 - 02.10.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 20. Öğretmen Adaylarının İnternetin Eğitsel Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Tutumları

  Yazarlar : UŞUN SALİH,BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016 Basım Tarihi : 25.12.2016 Etkinlik Tarihi : 29.09.2016 - 02.10.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. Pedagogical Analysis of the Role Models High Schools Students Choose and Their Characteristics

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET,BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : International Conference on New Horizons in Education (INTE-2015), Barselona, İSPANYA, 2015 Basım Tarihi : 01.06.2015 Etkinlik Tarihi : 10.06.2015 - 12.06.2015
  Uluslararası Özet bildiri

Kitaplar

 1. Eğitim Araştırmaları-2020
  AYDIN GÜNGÖR TUBA, BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : EYUDER YAYINLARI, Türkçe, 2020
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Talks on Education, Art, and Philosophy
  AYKAÇ NECDET,ATİK SELÇUK,BİLGİN HİLAL,ÖZTÜRK YURTSEVEN GÜLŞEN, Yayın Yeri : Vernon Press, İngilizce, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Yaratıcı Drama Sınıf İçinde ve Dışında
  BİLGİN HİLAL,AYKAÇ MURTAZA, Yayın Yeri : Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE, Türkçe, 2016
  Uluslararası Kitap Tercümesi Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Pedagogical Analysis of the Role Models Chosen by High School Students

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET,BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : Unibulletin, 2019
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 2. Üniversite Öğrencilerinin Sınıf Ortamında Yabancı Dil Konuşma Kaygısı Üzerine Nitel Bir Çalışma (A Qualitative Study on University Students’ Foreign Language Speaking Anxiety in the Classroom Environment)

  Yazarlar : DUMAN BİLAL,GÖRAL GÜLDEHAN NEŞE,BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : Adnan Menderes University Faculty of Education Journal of Education Sciences, 2017
  Uluslararası Hakemli SOBIAD
 3. Metaphoric Perceptions of Teachers and Pre Service Teachers about 4 4 4 Education System

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET,BİLGİN HİLAL,KABARAN HASRET, Yayın Yeri : International Journal of Environmental & Science Education, 2016
  Uluslararası Hakemli ERIC
 4. Pre Service Teachers Teaching Learning Conceptions and Their Attitudes towards Teaching Profession

  Yazarlar : BİLGİN HİLAL,AYKAÇ NECDET, Yayın Yeri : Educational Process: International Journal, 2016
  Uluslararası Hakemli DOAJ, ULRICH'S, SciLit, CABELL'S, DIALNET, CrossRe...
 5. Kelime İlişkilendirme Yoluyla Öğrencilerin Drama ile İlgili Kavramlaraİlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi Examination of Students Cognitive Structures Regarding the Concepts Related to Creative Drama through Word Association

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET,BİLGİN HİLAL,BACAKOĞLU GÖZDE, Yayın Yeri : Yaratıcı Drama Dergisi-Creative Drama Journal, 2016
  Ulusal Hakemli ..
 6. Pedagojik formasyon programının öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği Evaluation of pedagogical formation program based on the opinions of pre service teachers Muğla Sıtkı Koçman University Sample

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET,BİLGİN HİLAL,TORAMAN ÇETİN, Yayın Yeri : Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research (EBAD-JESR), 2015
  Uluslararası Hakemli DOAJ, Root Indexing, Araştırmax, Academic Journals...
 7. İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin 4+4+4 Uygulaması Sonucunda Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Görüşleri

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET, KABARAN HASRET, ATAR ERSİN, BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : Journal of Turkish Studies, 2014
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 8. Türkiye'de Ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırılmal

  Yazarlar : AYKAÇ NECDET, KABARAN HASRET, BİLGİN HİLAL, Yayın Yeri : Journal of Turkish Studies, 2014
  Uluslararası Hakemli APICE, SOCINDEX vb.

Öğrenim

 1. Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2008 - 2012
 2. Yüksek Lisans, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, 2013 - 2015
 3. Doktora, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI, 2015 -

Projeler

 1. Dijital Platform ve Aygıt Kullanımının Öğrenme Öğretme Süreç ve Ortamlarına Yansıması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 25.10.2017 - 28.02.2020
 2. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 05.05.2017 - 29.12.2017
 3. TÜBİTAK 4005 Drama Temelli Aktif Öğretim Yöntemleri Projesinde Rehber
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.09.2015 - 06.09.2015