İnci Zeynep AYDIN

Arş.Gör. İnci Zeynep AYDIN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Ana Bilim Dalı
iza artvin.edu.tr 4168
Ofis
Telefon 4168
E-Posta iza artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfam https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=3738785F49FAC031

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN EKONOMİSİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2014 - 2018

Bildiriler

 1. Sustainable Tourism in Protected Areas in Turkey

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : 2017 MAB Youth Forum, 2017 Etkinlik Tarihi : 17.09.2017 - 23.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Ekoturizm Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Ülkemiz Açısından İrdelenmesi

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 28.04.2016 Etkinlik Tarihi : 28.04.2016 - 30.04.2016
  Ulusal Tam metin bildiri
 3. PES Mechanisms as Financing Source for Forest Resource Management and Their Applicability in Turkey

  Yazarlar : DEMİRCİ UFUK,ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : International Forestry Symposium (IFS 2016), 2016 Basım Tarihi : 07.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Examination of Protected Areas in Turkey in the Context of National Forestry Program

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : International Forestry Symposium (IFS 2016), 2016 Basım Tarihi : 07.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Korunan Alanlarda Yürütülen Ekoturizm Etkinliklerinin Sürdürülebilirlik Açısından İrdelenmesi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 01.09.2015 Etkinlik Tarihi : 14.09.2015 - 17.09.2015
  Ulusal Özet bildiri
 6. Conceptual Framework of Environmental Values Importance in Sustainable Tourism and Ecotourism Case of Camili Biosphere Reserve Area

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Advances in Hospitaly and Tourism Marketing and Management, istanbul, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 19.06.2011 - 24.06.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Ecotourism Activities For Sustainability and Management of Forest Protected Areas Case of Camili Biosphere Reserve Area in Turkey

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,AYDIN İNCİ ZEYNEP,BAŞARAN AYDIN TÜRKAN, Yayın Yeri : 8 Th IALE World Congress, Beijing-China, JAPONYA, 2011 Etkinlik Tarihi : 18.08.2011 - 22.08.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Sustainable Ecotourism Mangement in Protected Areas

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : Internatıonal Caucasıan Forestry Symposıum, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. The Usability of Voluntary Carbon Markets as a Financial Instrument in Turkish Forestry Sector

  Yazarlar : DEMİRCİ UFUK,ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : Internatıonal Caucasıan Forestry Symposıum, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. The Place and Importance of Ecotourism in Accomplishing of Living Trouble in to be Developed of Forest Villagers in Turkey Forestrry Sector Case of Camili Biosphere Reserve Area in Turkey

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : 1st International Symposium on Turkish&Japanese Environment and Forestry,, Trabzon, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 04.11.2010 Etkinlik Tarihi : 04.11.2010 - 06.11.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Orman Köylülerinin Kalkındırılması İçin Yapılan Çalışmalar ve Yapılan Çalışmalara Bir Çözüm Olarak Ekoturizm Etkinliklerinin İrdelenmesi

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 22.11.2011 Etkinlik Tarihi : 22.11.2011 - 25.11.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Ekoturizmin Türkiye Orman Köyleri Kalkınmaları Üzerindeki Etkilerinin Ölçümü Camili Biyosfer Rezerv Alanı Örneği

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 13. Artvin Camili Biyosfer Rezerv Alanında Ekoturizm

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 31.05.2010 Etkinlik Tarihi : 27.05.2010 - 30.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES , Kısa dönemli eğitim alma, Yurtdışı Üniversite, 2013 - 2013
 2. UNESCO- MAB YOUTH FORUM, Participant, Sivil Toplum Kuruluşu, 2017 - 2017

Kitaplar

 1. Designing Low Carbon Socieities in Landscapes
  TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,AYDIN İNCİ ZEYNEP,BAŞARAN AYDIN TÜRKAN, Yayın Yeri : Springer, JAPONYA, İngilizce, 2014
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Ülkemizin Korunan Alanları İçin Sürdürülebilir Ekoturizm Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : Turizm Araştırma Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Akademia Sosyal Bilimler İndeksi
 2. İki Farklı Yönteme Göre Karbon Birikiminin Tahmin Edilmesi Artvin Orman İşletme Şefliği Örneği

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,DEMİRCİ UFUK,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : Turkish Journal of Forestry, 2016
  Uluslararası Hakemli CAB Abstracts, OAJI, Zoological Records,TÜBİTAK-UL...
 3. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü nde Orman İşletme Şeflerinin Orman Amenajman Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Süreçlerine İlişkin Görüşleri

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,YILMAZ RAHMİ,DEMİRCİ UFUK,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli CAB Direct, ULAKBİM TR
 4. Artvin Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanındaki Ekoturizm Potansiyeli ile Orman Köyleri Üzerindeki Sosyo Ekonomik Etkilerinin İrdelenmesi

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2010
  Uluslararası Hakemli CAB Direct, ULAKBİM TR

Öğrenim

 1. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2007 - 2010
 2. Doktora, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011 -

Projeler

 1. Kaçkar Dağları Milli Parkı nın Korunan Alanlar Ağı Panparks Sertifikası Açısından Değerlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 02.07.2012 - 16.11.2016

Sertifikalar

 1. 2017 MAB Youth Forum, Sertifika, Uluslararası
 2. Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Konya Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Sertifika, Ulusal

Üyelikler

 1. doğa derneği, Üye, 2010 -