Meziyet TAŞÇI

Dr. Öğr. Üyesi Meziyet TAŞÇI

Artvin Çoruh Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
mtasci artvin.edu.tr 4705
Ofis
Telefon
E-Posta mtasci artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00


10:00-11:00


11:00-12:00


12:00-13:00


13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00


16:00-17:00Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2020 -

Bildiriler

 1. The Effect of Fear of Caught Coronavirus (Covıd-19) on Individuals' Perspective of Exercise During The Pandemic Process: The Sample of Kahramanmaraş Province

  Yazarlar : KARADEMİR TAMER, PAKYARDIM Cengizhan, KARADEMİR MERT, TAŞÇI MEZİYET, Yayın Yeri : 5. International Paris Conference On Social Sciences, PARİS, FRANSA, 2021 Basım Tarihi : 24.02.2021 Etkinlik Tarihi : 07.02.2021 -
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Violent Tendency and Digital Game Addiction in University Students

  Yazarlar : KARADEMİR TAMER, PAKYARDIM Cengizhan, TAŞÇI MEZİYET, DÖŞYILMAZ Alper Enes, Yayın Yeri : 5. International Paris Conference On Social Sciences, PARİS, FRANSA, 2021 Basım Tarihi : 24.02.2021 Etkinlik Tarihi : 07.02.2021 -
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. ORTAÖĞRETİMDE SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMIN BİREYİN YAŞAM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : TAŞÇI MEZİYET,AÇAK MAHMUT,SUNAY HAKAN,BÜYÜKÇELEBİ HAKAN, Yayın Yeri : X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Nakhchivan, AZERBAYCAN, 2020 Basım Tarihi : 30.10.2020 Etkinlik Tarihi : 16.10.2020 - 18.10.2020
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Voleybol Antrenörlerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

  Yazarlar : KARADEMİR TAMER,TAŞÇI MEZİYET, Yayın Yeri : I.Uluslararası Spor Bilimlerı Turızm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2014 Basım Tarihi : 23.05.2014 Etkinlik Tarihi : 21.05.2014 - 23.05.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik İyimserlik ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

  Yazarlar : KARADEMİR TAMER,TAŞÇI MEZİYET,ÖZCAN ÖZLEM,KÖKLÜ OSMAN ENES,SUN ÖZLEM GÜLTEKİN, Yayın Yeri : 15th International Sport Sciences Congress, 2017 Basım Tarihi : 18.11.2017 Etkinlik Tarihi : 15.11.2017 - 18.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Voleybol Antrenörlerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : KARADEMİR TAMER,TAŞÇI MEZİYET, Yayın Yeri : 7. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 17.05.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2014 - 17.05.2017
  Ulusal Özet bildiri
 7. Halı Saha Futbol Oyuncularının Yarışma Benlik Sunumlarının Bazı Değişkenlere göre İncelenmesi

  Yazarlar : TAŞÇI MEZİYET,KARADEMİR TAMER,DÖŞYILMAZ ENVER, Yayın Yeri : 6. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 19.05.2013 Etkinlik Tarihi : 17.05.2013 - 19.05.2013
  Ulusal Özet bildiri
 8. Sedanter Kadinlarda Yüzme Egzersizlerinin Vücut Komposizyonu Ve Esneklik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : TAŞÇI MEZİYET,KARADEMİR TAMER,AÇAK MAHMUT, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 23.04.2017 Etkinlik Tarihi : 21.04.2017 - 23.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 9. ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE YÜZME EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yazarlar : TAŞÇI MEZİYET,KARADEMİR TAMER,AÇAK MAHMUT, Yayın Yeri : . Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 23.04.2017 Etkinlik Tarihi : 21.04.2017 - 23.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 10. REVIEW OF TRAIT ANXIETY LEVELS AND FORMS OF ANGER EXPRESSION INTRAP SKEET SHOOTER

  Yazarlar : KARADEMİR TAMER,GÜNEŞ CİHAN,TAŞÇI MEZİYET, Yayın Yeri : 13th International Sports Sciences Congress, 2014 Basım Tarihi : 09.11.2014 Etkinlik Tarihi : 07.11.2014 - 09.11.2014
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. Özel Bahçeşehir Koleji, Beden Eğitimi Öğretmeni, 2017 - 2020

İdari Görevler

 1. MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,

Makaleler

 1. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : AÇAK MAHMUT,TAŞÇI MEZİYET, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli google scholer
 2. THE EFFECT OF SPORT ON BALANCE AND WALKİNG DİSTANCE WİTH VİSUALLY IMPAİRED PEOPLE12

  Yazarlar : AKYOL BETÜL,KONAR NURETTİN,TAŞÇI MEZİYET, Yayın Yeri : Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli google scholar
 3. Examination of Problem Solving Skills of Volleyball Trainers

  Yazarlar : KARADEMİR TAMER,TAŞÇI MEZİYET, Yayın Yeri : Journal of Sport and Social Sciences, 2015
  Uluslararası Hakemli Index Copernicus
 4. Examination of Competitive Self-Presentation of Artificial Turf Footballers According to Some Variables

  Yazarlar : TAŞÇI MEZİYET,KARADEMİR TAMER,DÖŞYILMAZ ENVER, Yayın Yeri : Journal of Sport and Social Sciences, 2014
  Uluslararası Hakemli ındex copernicus

Öğrenim

 1. Lisans, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2008 - 2012
 2. Yüksek Lisans, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ), 2012 - 2014
 3. Doktora, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR) (ANKARA ÜNİV. ORTAK), 2015 - 2020
 4. Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR), 2017 -