Mustafa CANBEK

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı
mcanbek artvin.edu.tr 3104
Ofis Hopa MYO No: 16
Telefon 0 466 215 1000 (3104)
E-Posta mcanbek artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

İnsan Kaynakları Yönetimi

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00


10:00-11:00


11:00-12:00


12:00-13:00


13:00-14:00


Stratejik Yönetim
Zoom14:00-15:00 İş Etiği ve Yönetimi
Zoom


Stratejik Yönetim
Zoom15:00-16:00 İş Etiği ve Yönetimi
Zoom
Girişimcilik
Zoom

Stratejik Yönetim
Zoom16:00-17:00 İş Etiği ve Yönetimi
Zoom
Girişimcilik
Zoom


Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PR., DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2018 -

Bildiriler

 1. Liderlik Tarzı ve Bireysel Girişimcilik Algısı Arasındaki İlişki

  Yazarlar : SÖZBİLİR FİKRET,CANBEK MUSTAFA,AKYÜZ MÜSLÜME, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu-2018, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 18.10.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Yenilikçi İş Davranışının Öncüllerine İlişkin Bir İnceleme / A Research on the Antecedents of the Innovative Work Behaviors

  Yazarlar : İPEK Mehmet Ali,CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : 5. International EMI Entrepreneurship CommunicationSocial Sciences Congress, Gostivar, MAKEDONYA, 2020 Basım Tarihi : 30.06.2020 Etkinlik Tarihi : 29.06.2020 - 30.06.2020
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Polislerin Meslek Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin ve Mesleğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

  Yazarlar : CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Atlas International Congress on Social Sciences 4, Ankara, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 29.10.2019 Etkinlik Tarihi : 18.10.2019 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Yapay Zeka Liderliği: İş Dünyasında Roller Değişiyor mu? / Artificial Intelligence Leadership: Are the Roles Changing in Business Life?

  Yazarlar : CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 02.12.2018 Etkinlik Tarihi : 30.11.2018 - 02.12.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi:Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü

  Yazarlar : KANBUR ENGİN,CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Business and Organization Research (International Conference), 2018 Basım Tarihi : 12.09.2018 Etkinlik Tarihi : 12.09.2018 - 14.09.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Örgütsel Sinizmin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde YaşFaktörünün Moderatör Rolünün İncelenmesi

  Yazarlar : CANBEK MUSTAFA,KANBUR ENGİN, Yayın Yeri : Business and Organization Research (International Conference), 2018 Basım Tarihi : 12.09.2018 Etkinlik Tarihi : 12.09.2018 - 14.09.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Çalışanların İşe Bağlı Gerginlik Düzeylerinin Demografik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi

  Yazarlar : KANBUR ENGİN,CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 20.03.2018 Etkinlik Tarihi : 09.03.2018 - 11.03.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Algılanan Aşırı İş Yükünün İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi

  Yazarlar : CANBEK MUSTAFA,KANBUR ENGİN, Yayın Yeri : 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 20.03.2018 Etkinlik Tarihi : 09.03.2018 - 11.03.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Does cronyism trigger organizational cynicism? A case study of a manufacturing company

  Yazarlar : ÖZYER KUBİLAY,ÜNÜVAR HANDE,CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : 22nd International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), 2017 Basım Tarihi : 05.09.2017 Etkinlik Tarihi : 05.09.2017 - 06.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Çalışanların Sosyal Destek Düzeyleri İle Algıladıkları Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma

  Yazarlar : CANBEK MUSTAFA,KANBUR ENGİN,ÖZYER KUBİLAY, Yayın Yeri : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 20.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Örgütlerde Rol Belirsizliği Ve Rol Çatışmasının Çalışanların Öz-Yeterlilik Algıları Üzerindeki Etkisi

  Yazarlar : KANBUR ENGİN,CANBEK MUSTAFA,ÖZYER KUBİLAY, Yayın Yeri : 3. Örgütsel Davranış Kongresi, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 01.11.2015 Etkinlik Tarihi : 06.11.2015 - 07.11.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Çalışanların Ücret Tatmin Düzeyleri Örgütten Sapma Davranışlarını Etkiler mi?: Bir Alan Araştırması

  Yazarlar : ÖZYER KUBİLAY,GÜLTEKİN ZÜMRAL,CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : 2. Örgütsel Davranış Kongresi, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 01.11.2014 Etkinlik Tarihi : 07.11.2014 - 08.11.2014
  Ulusal Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Memuru, 2005 - 2018
 2. EULEX Rule of Law Mission in Kosovo, Programme Development Advisor, 2010 - 2013

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Girişimcilik Türkçe 2
2020-2021 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 3
2020-2021 Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 2
2019-2020 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 3
2019-2020 Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 2
2019-2020 Girişimcilik Türkçe 4
2018-2019 Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 2
2018-2019 Genel İşletme Türkçe 3
2018-2019 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 3
2018-2019 Çalışma Psikolojisi Türkçe 3
2018-2019 Örgütsel Davranış Türkçe 3
2018-2019 Girişimcilik Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Uuslararası İşletmecilik Türkçe 3
2020-2021 Stratejik Yönetim Türkçe 3
2019-2020 Uluslararası İşletmecilik Türkçe 3
2019-2020 Stratejik Yönetim Türkçe 3
2018-2019 Uluslararası İşletmecilik Türkçe 3
2018-2019 Stratejik Yönetim Türkçe 3
2018-2019 Yönetim Bilimi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 İş Etiği ve Yönetimi Türkçe 3
2020-2021 İnovasyon Yönetimi Türkçe 3
2020-2021 İnovasyon Yönetimi (Tezsiz YL) Türkçe 3
2019-2020 Uluslararası İşletmecilik Türkçe 3
2019-2020 Örgüt Teorileri Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 2. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 3. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,

Kitaplar

 1. Business Management and Communication Perspectives in Industry 4.0
  CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : IGI Global Publication, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Hershey PA, İngilizce, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları
  CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Akademisyen Kitabevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi
  CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Sosyal Bilimler Siyaset ve Yönetim
  CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Akademisyen Yayınevi, TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. 21. Yüzyılda Örgütsel Davranış
  CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Beta Basım Yayın, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Investigating How Ethical Leadership Moderates the Effect of Workplace Incivility on Work Alienation

  Yazarlar : CANBEK MUSTAFA, ÖZDEMİR BURAK, KANBUR ENGİN, Yayın Yeri : Asian Journal of Business Ethics, 2021
  Uluslararası Hakemli ESCI
 2. Assessing Covid-19 Threat Perceptions of Employees: A Generation Oriented Research in Turkey

  Yazarlar : YALAP OSMAN, CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Istanbul Business Research, 2021
  Uluslararası Hakemli ESCI
 3. Duygusal zekânın bireysel yaratıcılık üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü

  Yazarlar : SUNAR MUHAMMET ALI, CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2021
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 4. Örgütsel Sinizmin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Yaşın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi

  Yazarlar : CANBEK MUSTAFA,KANBUR ENGİN, Yayın Yeri : Journal of Business Research - Turk, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 5. Rol Stresi İle Başa Çıkmada Duygusal Zekanın Rolü (Role of Emotional Intelligence at Overcoming the Role Stress)

  Yazarlar : CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Journal of Business Research - Turk, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 6. Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü

  Yazarlar : KANBUR ENGİN,CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Business Management Studies: An International Journal, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 7. Examining Effects Of Role Stressors (Role Ambiguity And Role Conflict) On Intention To Leave, Organizational Identification And Perceived Individual Performance

  Yazarlar : KANBUR ENGİN,CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : International Journal Of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli ResearchBible, Index Copernicus, Scientific World...
 8. Çalışanların Sosyal Destek Düzeyleri İle Algıladıkları Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma

  Yazarlar : KANBUR ENGİN,CANBEK MUSTAFA,ÖZYER KUBİLAY, Yayın Yeri : The Journal Of Academic Social Science Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli Index copernicus, Academic Keys, Ulricsweb
 9. Duygusal Bağlılık Ve Çağdaş Örgüt Yapıları Arasındaki İlişki

  Yazarlar : CİNDİLOĞLU DEMİRER MİHRİBAN,ÖZYER KUBİLAY,CANBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Researcher: Social Science Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli Sobiad, Google Scholar, Giga, WZB, UBL, Academic K...
 10. Örgütlerde Rol Belirsizliğinin ve Rol Çatışmasının Çalışanların Öz-Yeterlilik Algıları Üzerindeki Etkisi

  Yazarlar : KANBUR ENGİN,CANBEK MUSTAFA,ÖZYER KUBİLAY, Yayın Yeri : Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli ESCI

Öğrenim

 1. Önlisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ, 2001 - 2003
 2. Önlisans, POLİS AKADEMİSİ, NİĞDE POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU, POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU PR., 2003 - 2005
 3. Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2007 - 2010
 4. Yüksek Lisans, HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZSİZ), 2011 - 2013
 5. Doktora, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR), 2013 - 2017
 6. Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2020 -

Tez Danışmanlıkları

 1. Duygusal zekânın bireysel yaratıcılık üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2020
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler