Mustafa ZEYBEK

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ZEYBEK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Ana Bilim Dalı
mzeybek artvin.edu.tr 4668
Ofis 401
Telefon 0466 215 10 00 / 4668
E-Posta mzeybek artvin.edu.tr
Websitesi https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Zeybek
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Seyitler Yerleşkesi Merkez/ARTVİN
Yöksis Profil Sayfam https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=382FC2D37D30EC48

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2017 - 2017
 3. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2011 - 2017
 4. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2010 - 2011

Bildiriler

 1. Mobil LiDAR Nokta Bulutu Verilerinden Asfalt Yol Yüzeyinin Otomatik Çıkarımı

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : 17. türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, 2019 Etkinlik Tarihi : 25.04.2019 - 27.04.2019
  Ulusal Tam metin bildiri
 2. Kaya Kabartmalarının 3B Dökümantasyonunda Yersel Fotogrametrik Ölçme Tekniklerinin Kullanılması: İvriz Kaya Anıtı Örneği

  Yazarlar : ŞANLIOĞLU İSMAİL,ZEYBEK MUSTAFA,KARAUĞUZ GÜNGÖR, Yayın Yeri : Ereğli International Science and Academic Congress, 2019 Basım Tarihi : 10.03.2019 Etkinlik Tarihi : 09.03.2019 - 10.03.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Ormancılık Uygulamalarında LiDAR Ölçmeleri ve Haritalama Üzerine İncelemeler

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : International Science and Academic Congress (INSAC 2018), 2018 Etkinlik Tarihi : 08.12.2018 - 09.12.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Taşkent Heyelanının Jeodezik ve Jeofizik Yöntemlerle İzlenmesi

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL,ÖZDEMİR ADNAN, Yayın Yeri : Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2018, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 01.11.2018 - 02.11.2018
  Ulusal Tam metin bildiri
 5. Estimation of powerline route from airborne LiDAR

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : International Conference on Engineering Technologies, 2018 Etkinlik Tarihi : 26.10.2018 - 28.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. İHAlardan Elde edilen Nokta Bulutlarının Sınıflandırılması

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ODABAŞ TOLGA, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 19.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Kampüs Alanı Halihazır ve Ortomozaik Üretiminde İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Kullanılması

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ODABAŞ TOLGA, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 19.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 8. The Investigation of Halabjah / Iraq Earthquakes Effects from Turkish National Permanent GNSS Network Data

  Yazarlar : Başkan Gökhan,ŞANLIOĞLU İSMAİL,ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : FIG 2018, 2018 Etkinlik Tarihi : 06.05.2018 - 11.05.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Landslide Monitoring and Assessment for Highway Retaining Wall: The Caser Study of Taşkent (Turkey) Landslide

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : Geoinformation for Disaster Management (Gi4DM), 2018 Basım Tarihi : 06.03.2018 Etkinlik Tarihi : 18.03.2018 - 21.03.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Interpolation of UAV Based Point Cloud with Radial Basis Functions

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,BİLDİRİCİ İBRAHİM ÖZTUĞ,ŞANLIOĞLU İSMAİL,ABBAK RAMAZAN ALPAY, Yayın Yeri : INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 2017 Basım Tarihi : 18.10.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 21.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Geometric shapes fitting to 3D Terrestrial laser scanner point clouds

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : 3rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, 2017 Basım Tarihi : 24.05.2017 Etkinlik Tarihi : 24.05.2017 - 26.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 12. High resolution topographical point cloud data processing with R Programming

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : 3rd INTERNATIONAL RESEARCHERS,STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, 2017 Basım Tarihi : 26.05.2017 Etkinlik Tarihi : 24.05.2017 - 26.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 13. İnsansız Hava Araçları İHA ve CBS ile Heyelan Bölgelerinde Haritalama Çalışmaları Taşkent Konya Örneği

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : Dünya CBS Günü 2016, TÜRKİYE, 2016 Etkinlik Tarihi : 24.11.2016 - 25.11.2016
  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Bare ground Surface Extraction from Fused UAV and Terrestrial Laser Scanner

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : Earsel 3rd Workshop SIG on Forestry/YSD, 2016 Basım Tarihi : 16.09.2016 Etkinlik Tarihi : 15.09.2016 - 16.09.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Generation of Digital Terrain Model from Unmanned Aerial Vehicle Image Data

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : International Conference on Advanced Technology Science, 2016 Basım Tarihi : 31.10.2016 Etkinlik Tarihi : 01.09.2016 - 03.09.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. Landslide Monitoring with GNSS PPP on Steep Slope and Forestry Area Taşkent Landslide

  Yazarlar : ŞANLIOĞLU İSMAİL,ZEYBEK MUSTAFA,YİĞİT CEMAL ÖZER, Yayın Yeri : International Conference on Engineering and Natural Science, 2016 Basım Tarihi : 28.05.2016 Etkinlik Tarihi : 24.05.2016 - 28.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Modern Jeodezik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi Konya Taşkent Heyelanı

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL,ÖZDEMİR ADNAN, Yayın Yeri : Ulusal heyelan Sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 27.04.2016 Etkinlik Tarihi : 27.04.2016 - 29.04.2016
  Ulusal Tam metin bildiri
 18. Investigations of Using the High Resulution Data Derived from the Un-manned Aerial Vehicle for Landslide Monitoring

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL,ÖZDEMİR ADNAN,JAMES MICHAEL R, Yayın Yeri : Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, 2016 Basım Tarihi : 09.05.2016 Etkinlik Tarihi : 02.03.2016 - 04.03.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. Hızlı Oluşan Heyelanların İzlenmesinde GNSS Yöntemlerinin Kullanılması ve Taşkent Heyelanı Uygulaması Çorum Bildiri

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL,ÖZDEMİR ADNAN,BAYRAK TEMEL, Yayın Yeri : 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 17.10.2014 Etkinlik Tarihi : 15.10.2014 - 17.10.2014
  Ulusal Özet bildiri
 20. The Monitoring of Fast Progressive Landslide Movements in Taskent Konya via Rapid Static GNSS Techniques

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL,ÖZDEMİR ADNAN,BAYRAK TEMEL, Yayın Yeri : The XXV FIG International Congress 2014, Kuala Lumpur, MALEZYA, 2014 Etkinlik Tarihi : 16.06.2014 - 21.06.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. Landslide Monitoring with GNSS Measurementsand Prediction with Linear Regression Model a Case Study Taskent Konya TURKEY

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL,GENÇ AŞIR, Yayın Yeri : 9th International Statistic Days Symposium, Antalya, TÜRKİYE, 2014 Etkinlik Tarihi : 10.05.2014 - 14.05.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 22. Heyelanların İzlenmesinde Yersel Lazer Tarama Tekniklerinin Kullanılması Üzerine Araştırmalar

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : Tufuab VII Teknik Sempozyumu, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 23.05.2013 - 25.05.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 23. Investigation on GPS Heighting Accuracy with Use of Tropospheric Models in Commercial GPS Software for Different Heights

  Yazarlar : ŞANLIOĞLU İSMAİL,ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Fig Working Week, 2012 Etkinlik Tarihi : 06.05.2012 - 10.05.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 24. Photogrammetric Modeling of Monuments Eflatunpınar Lilac Coloured Spring

  Yazarlar : YAKAR MURAT,YILDIZ FERRUH,ZEYBEK MUSTAFA,KOCAMAN ENGİN,YOLCU MELİSA,TUBA FİLİZ, Yayın Yeri : FIG Working Week, 2011 Etkinlik Tarihi : 18.05.2011 - 22.05.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 25. Photogrammetric Modeling of Fasillar Monuments The Storm God Of Hittite

  Yazarlar : YILDIZ FERRUH,YAKAR MURAT,ZEYBEK MUSTAFA,KOCAMAN ENGİN,YOLCU MELİSA,TANIDIK CAKAN OSMAN, Yayın Yeri : FIG Working Week, 2011 Etkinlik Tarihi : 18.05.2011 - 22.05.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 26. Diş Hekimliğinde Uygulanan İki Farklı İnsizyon Çeşidinin Postoperatif Ağrı ve Şişlik Üzerine Etkisinin Fotogrametrik Yöntemlerle İncelenmesi

  Yazarlar : YAKAR MURAT,YILDIZ FERRUH,ZEYBEK MUSTAFA,KOCAMAN ENGİN,DOLANMAZ DOĞAN,BÖGE SEVGİ,ARICIOĞLU CEYHUN,ÖZDEMİR BUĞRA, Yayın Yeri : 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 18.04.2011 - 22.04.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 27. Dağpazarı Kilisesi Mersin Mut Rölöve Örneği

  Yazarlar : YILDIZ FERRUH,YAKAR MURAT,ZEYBEK MUSTAFA,KOCAMAN ENGİN,PINAR KASIM,TELCİ AHMET,YILMAZ HACI MURAT, Yayın Yeri : 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 18.04.2011 - 22.04.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 28. Kızıl Minare Fotogrametrik 3 Boyutlu Modelleme Örneği

  Yazarlar : YILDIZ FERRUH,YAKAR MURAT,KOCAMAN ENGİN,ZEYBEK MUSTAFA,PINAR KASIM,TELCİ AHMET, Yayın Yeri : Tufuab VI. Teknik Sempozyumu, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 23.02.2011 - 26.02.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 29. Photogrammetric Rolove Surveying Of Cambazli Church

  Yazarlar : YAKAR MURAT,YILDIZ FERRUH,YILMAZ HACI MURAT,ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : The Sıxth Internatıonal Conference, on Science and Technology in Archaeology and Conservation, 2008 Etkinlik Tarihi : 08.12.2008 - 14.12.2008
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Yılmaz Beton A.Ş. , Harita Mühendisi, Ticari (Özel), 2009 - 2010
 2. Etik Harita ve Kaynak Gayrimenkul Değerleme A.Ş, Harita Mühendisi, Ticari (Özel), 2010 - 2010
 3. Lancaster University Environmental Center, Erasmus Traineeship, Yurtdışı Üniversite, 2015 - 2015

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 Uygulamalı İstatistik ve R Programlama Türkçe 3
2019-2020 Yersel Lazer Tarama ve Deformasyon Analizi Türkçe 1
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 Yükseklik Ölçmeleri Türkçe 4
2019-2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri Türkçe 4
2019-2020 Ölçme Bilgisi-I Türkçe 3
2019-2020 Sayısal Çözümleme Türkçe 3
2018-2019 Ölçme Bilgisi-I Türkçe 3
2018-2019 Ölçme Bilgisi-II Türkçe 4
2018-2019 Ölçme Bilgisi Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Kariyer Merkezi Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK,
 2. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖLÇME TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

Kitaplar

 1. Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram
  ŞANLIOĞLU İSMAİL,ZEYBEK MUSTAFA,YOLCU MELİSA, Yayın Yeri : MEBKAM Meram Belediyesi araştırma Merkezi, TÜRKİYE, Konya, Türkçe, 2014
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Classification of UAV point clouds by random forest machine learning algorithm

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Turkish Journal of Engineering, 2021
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 2. Road Distress Measurements Using UAV

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,BİÇİCİ SERKAN, Yayın Yeri : Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, 2020
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 3. Application of handheld laser scanning technology for forest inventory purposes in the NE Turkey

  Yazarlar : VATANDAŞLAR CAN,ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2020
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 4. Investigation of landslide detection using radial basis functions: a case study of the Taşkent landslide, Turkey

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 2020
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 5. Tarihi Yığma Kiliselerde Hasarların Fotogrametrik Ölçme Tekniğiyle İncelenmesi: Artvin Tbeti Kilisesi Örneği

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,KAYA ALİ, Yayın Yeri : Geomatik, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. Elazığ-Karakoçan depreminin TUSAGA-Aktif istasyonlarına etkisi

  Yazarlar : ŞANLIOĞLU İSMAİL,BAŞKAN GÖKHAN,ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Journal of Selcuk-Technic, 2019
  Ulusal Hakemli Index-Copernicus
 7. Point cloud filtering on UAV based point cloud

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : Measurement, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 8. Assessment of changes in masseter muscle by three-dimensional close-range photogrammetry after BTX-A injection

  Yazarlar : BAYRAK NAGEHAN BURCU,ZEYBEK MUSTAFA,DOLANMAZ DOĞAN,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 9. El-tipi LiDAR ölçme sistemleri ve 3B veri işleme

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Türkiye LiDAR Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli Academic Resource Index
 10. Topoğrafik Yüzey Değişimlerinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 11. Monitoring landslides with geophysical and geodetic observations

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL,ÖZDEMİR ADNAN, Yayın Yeri : Environmental Earth Sciences, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 12. Yüksek çözünürlüklü yersel lazer tarama verilerinin filtrelenmesi ve filtrelemelerin heyelan izlemeye etkisi

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL,GENÇ AŞIR, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. Accurate determination of the Taşkent (Konya, Turkey) landslide using a long-range terrestrial laser scanner

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA,ŞANLIOĞLU İSMAİL, Yayın Yeri : Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 14. Photogrammetric survey and 3D modeling of Ivriz rock relief in late Hittite era

  Yazarlar : ŞANLIOĞLU İSMAİL,ZEYBEK MUSTAFA,KARAUĞUZ GÜNGÖR, Yayın Yeri : MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY ARCHAEOMETRY, 2013
  Uluslararası Hakemli AHCI
 15. Silifke Mersin Bölgesinde Roma Dönemi Eserlerinin 3 Boyutlu Modelleme Çalışması ve Animasyonu

  Yazarlar : YAKAR MURAT,YILMAZ HACI MURAT,YILDIZ FERRUH,ZEYBEK MUSTAFA,ŞENTÜRK HALİL,ÇELİK HARUN, Yayın Yeri : hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2010
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 16. El-Tipi LiDAR Nokta Bulutundan Tek Ağaç Gövdesinin Otomatik Çıkarımında İstatistiksel Sınıflandırma Algoritmalarının Performans Analizi

  Yazarlar : ZEYBEK MUSTAFA, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Öğrenim

 1. Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2005 - 2009
 2. Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 2010 - 2013
 3. Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2013 - 2017

Projeler

 1. Trafik Kazalarında Fotogrametrik Yöntemlerin Kullanılması
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü
  Tamamlandı , 21.03.2008 - 22.03.2009
 2. İnsansız Hava Araçlarından Üretilen Haritalarda Direkt ve Endirekt Koordinatlandırma Sistemlerinin Doğruluk Araştırmaları
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Devam Ediyor
 3. Heyelanların İzlenmesinde GNSS ve Yersel Lazer Tarama Tekniklerinin Birlikte KullanılmasıTUBİTAK 1002 111Y307
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer
  Tamamlandı , 15.02.2012 - 15.02.2013
 4. Heyelanların İzlenmesinde Yersel Lazer Tarama ve GNSS Tekniklerinin Birlikte Kullanılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Bursiyer
  Tamamlandı , 13.09.2012 - 13.09.2013
 5. Yüksek Çözünürlüklü Topoğrafik Veriler Yardımıyla Heyelanların İzlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Bursiyer
  Tamamlandı , 01.04.2015 - 29.12.2016
 6. Makine Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Artvin İli Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinin Heyelan ve Taşkın Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor

Sertifikalar

 1. İHA 0 Pilot Sertifikası, Sertifika, Ulusal
 2. Bernese GNSS Yazılımı, Sertifika, Uluslararası
 3. Understanding Earth-Surface Processes in the Alpine Environment from High Resolution Topography, Kurs, Uluslararası

Tez Danışmanlıkları

 1. GNSS verileriyle heyelanların CBS ortamında analizi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor

Üyelikler

 1. TMMOB/hkmo (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Üye, 2009 -
 2. ISPRS Student Consortium, Üye, 2009 -