Nurullah YELBOĞA

Öğr.Gör. Nurullah YELBOĞA

Artvin Çoruh Üniversitesi, Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler
nurullah_yel06 artvin.edu.tr 3219
Ofis 202
Telefon
E-Posta nurullah_yel06 artvin.edu.tr
Websitesi https://www.artvin.edu.tr/tr/profil/goster/784/nurullah-yelboga
Facebook
Twitter
Adres Borçka Acarlar MYO
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, BORÇKA ACARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU, SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ, SOSYAL HİZMETLER PR., ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2015 -

Bildiriler

 1. Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılık Algısı: Borçka Acarlar MYO Örneği

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : ARTVİN ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 - 19.04.2019
  Uluslararası
 2. Borçka İlçesinde Taziye Kültürü Üzerine Nitel Bir Çalışma

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : ARTVİN ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (AICOSS 19), 2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 - 19.04.2019
  Uluslararası
 3. Zorbalığın Borçka Lise Öğrencilerinde Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası
 4. REFAKATSİZ SURİYELİ ÇOCUKLAR

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : II. ULUSLARARASI GERÇEK VE UMUT ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER SEMPOZYUMU, 2017 Basım Tarihi : 20.10.2017 Etkinlik Tarihi : 20.10.2017 - 22.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 5. YAŞLILIKTA ÖLÜM ANKSİYETESİ VE SOSYAL HİZMETTE GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : ULUSLARARASI SOSYAL HİZMET KONGRESİ, ANKARA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 31.05.2017 Etkinlik Tarihi : 29.05.2017 - 31.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, Sosyal Çalışmacı, 2013 - 2015

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 SOSYAL HİZMET GÖRÜŞME VE TEKNİKLERİ Türkçe 3
2017-2018 SOSYAL HİZMET ETİĞİ Türkçe 2
2017-2018 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Türkçe 3
2017-2018 SOSYAL HİZMETLERİN YAPISI VE YÖNETİMİ Türkçe 2
2017-2018 YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET Türkçe 2
2017-2018 YARATICI DRAMA Türkçe 2
2017-2018 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI II Türkçe 5
2017-2018 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI I Türkçe 5
2014-2015 YOK Türkçe 1

Makaleler

 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILIK ALGISI: BORÇKA ACARLAR MYO ÖRNEĞİ

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : Journal of International Social Research, 2020
  Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 2. Sosyal Sorun Olarak Salgın Hastalıklar ve Sosyal Çalışmanın Halk Sağlığını Koruma/GeliştirmeGörevi

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH,BAYIR ASLAN ŞENİZ, Yayın Yeri : Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli ASOS indeks, Cite Factor, DRJI
 3. Sosyal Hizmet Perspektifinden Kovid-19: Psikososyal Etkiler ve Sosyal Dönüşümler

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH,AÇIKGÖZ NESRİN, Yayın Yeri : Turkish Studies - Social Sciences, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 4. Ergenlerde Akran Zorbalığını Yordayan Bazı Faktörlerin Zorba ve Mağdur Bireyler Açısından Değerlendirilmesi

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH,KOÇAK ORHAN, Yayın Yeri : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 5. LİSE ÖĞRENCİLERİNİ AKRAN ZORBALIĞINA İTEN NEDENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ARTVİN ÖRNEĞİ

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH,KOÇAK ORHAN, Yayın Yeri : İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 6. Çocuk Hakları Bağlamında Cinsel İstismarın İncelenmesi

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : SOSYAL ÇALIŞMA DERGİSİ, 2019
  Ulusal Hakemli SOSYAL HİZMET
 7. Yaşlı Kadın Ayrımcılığı ve Kadının Dışlanması

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH,VAROL BEDRETTİN, Yayın Yeri : Turkish journal of Social Work, 2018
  Ulusal Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 8. Maden İşçilerinin Psikolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gündelik Yaşamlarının İncelenmesi: Murgul Bakır Madeni Örneği

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli Acarindeks, ASOS Indeks, SOBIAD, Google Scholar
 9. Yaşlılıkta Ölüm Anksiyetesi

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : Journal of Current Researches on Health Sector, 2017
  Uluslararası Hakemli Index Islamicus
 10. Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği

  Yazarlar : YELBOĞA NURULLAH, Yayın Yeri : Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017
  Uluslararası Hakemli Index Islamicus

Ödüller

 1. Yök Akademik Teşvik, TÜRKİYE, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, 2018, Teşvik Ödülleri

Öğrenim

 1. Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ, 2007 - 2012
 2. Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL HİZMET (YL) (TEZLİ), 2016 - 2018
 3. Doktora, YALOVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL HİZMET (DR), 2018 -