Özgür ASLAN

Öğr.Gör. Özgür ASLAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
ozguraslan artvin.edu.tr 1328
Ofis 1328
Telefon 04662151000
E-Posta ozguraslan artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfam https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=D0919DC2F836C7B7

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2004 -

Bildiriler

 1. Sağlık Branşı öğrencilerinin klinik uygulama tutumlarının incelenmesi

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,AKÇAM AYSUN, Yayın Yeri : Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 05.05.2019 Etkinlik Tarihi : 26.04.2019 - 28.04.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Hemşirelik öğrencilerinin mesleki tutumlarının incelenmesi

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,AKÇAM AYSUN, Yayın Yeri : Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 05.05.2019 Etkinlik Tarihi : 26.04.2019 - 28.04.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Ebeveynlerin 3-6 Yaş ArasıÇocuklarını BeslemeÖzellikleri

  Yazarlar : özel esra,sümer sebiha,kılınç derya,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,İSKENDER HATİCE, Yayın Yeri : UMTEB- INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES, 2017 Basım Tarihi : 08.04.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 12.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Determination of the attitudes of individuals towards violence against women: The sample of Artvin

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR,TEKTAŞ Pınar, Yayın Yeri : I. International Women Research Symposium, Eskişehir, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 31.12.2017 Etkinlik Tarihi : 13.10.2017 - 14.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Ebeveynlerin 3-6 yaş arası çocuklarını besleme özellikleri

  Yazarlar : özel esra,Sümer S,Kılınç D,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,İSKENDER HATİCE, Yayın Yeri : International Congres on Vocational and Technical Sciences, Batumi, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 31.12.2017 Etkinlik Tarihi : 08.12.2017 - 12.12.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Examination of the factors related to violence against women in university students. The sample of Artvin

  Yazarlar : YILDIZ NESİBE,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,TEKTAŞ Pınar, Yayın Yeri : I. International women research symposium., Eskişehir, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 30.12.2017 Etkinlik Tarihi : 13.10.2017 - 14.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİNSAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Eğitim fakültesi öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Uluslararası artvin Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Kolorta hemşirelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR,TEKTAŞ Pınar,AKÇAM AYSUN, Yayın Yeri : International Congress on Multidisciplinary Studies, IĞDIR, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 06.11.2018 - 07.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Türkiye iş kazası göstergeleri: Artvin Örneği

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Hemşirelerin mesleki tutumlarının incelenmesi

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,TEKTAŞ Pınar,AKÇAM AYSUN, Yayın Yeri : International Helath Sciences Conference (IHSC 2018), Diyarbakır, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 14.11.2018 - 17.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Sağlık personelinde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : International Health Sciences Conference (IHSC 2018), Diyarbakır, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 14.11.2018 - 17.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. KOLORTA HEMŞİRELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİKÇALIŞMASI

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR,TEKTAŞ PINAR,AKÇAM Aysun, Yayın Yeri : I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, ığdır, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 08.11.2018 Etkinlik Tarihi : 06.11.2018 - 08.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. EVALUATION OF HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS IN HEALTHCARE PERSONNEL

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : International Health Sciences Conference (IENSC 2018), 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 14.11.2018 - 17.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. A STUDY ON THE OCCUPATIONAL ATTITUDES OF NURSES

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,TEKTAŞ PINAR,AKÇAM Aysun, Yayın Yeri : International Health Sciences Conference (IENSC 2018), 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 14.11.2018 - 17.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. Türkiye İş Kazası Göstergeleri: Artvin Örneği

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Leptospirozis Yönünden Risk Taşıyan Grupların Serolojik Araştırılması: Artvin/Türkiye Örneği

  Yazarlar : ASLAN ÖZGÜR,ŞAHİN MİTAT, Yayın Yeri : 1st International Congress on Vocational and technical Sciences, 2017 Basım Tarihi : 15.09.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. Ebeveynlerin 3-6 Yaş Arası Çocuklarını Besleme Özellikleri

  Yazarlar : ÖZEL ESRA,SÜMER SEBİHA,KILINÇ DERYA,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,İSKENDER HATİCE, Yayın Yeri : 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONVACATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES, 2017 Basım Tarihi : 15.09.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. Leptospirozis Yönünden Risk Taşıyan Grupların Serolojik Araştırılması: Artvin/Türkiye Örneği

  Yazarlar : ASLAN ÖZGÜR,ŞAHİN MİTAT, Yayın Yeri : 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONVACATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES, 2017 Basım Tarihi : 15.09.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. Determine of the attitudes of individuals tovwards violence Against Women: The Sample of Artvin

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR,Tektaş Pınar, Yayın Yeri : 1. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 2017 Basım Tarihi : 01.11.2017 Etkinlik Tarihi : 13.10.2017 - 14.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 21. Examination of the factors related to violence against women in universıty students

  Yazarlar : YILDIZ NESİBE,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,Tektaş Pınar, Yayın Yeri : 1. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 2017 Basım Tarihi : 01.11.2017 Etkinlik Tarihi : 13.10.2017 - 14.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 22. kadına yönelik şiddet tutumları ölçeği

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : 2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 08.12.2016 Etkinlik Tarihi : 08.12.2016 - 10.12.2016
  Ulusal Özet bildiri
 23. Hemşirelik öğrencilerinin akılcı ilaç düzeyleri

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,dağ mukaddes,şekercioğlu ömer, Yayın Yeri : VI.Ulaslararasısağlıkta performans ve kalite kongresi, 2016 Basım Tarihi : 01.03.2016 Etkinlik Tarihi : 01.03.2016 - 04.03.2016
  Uluslararası Poster
 24. Hemşirelerde Mobbing Algısı ve İlişkili Etmenler

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,DAĞ Mukaddes,ASLAN ÖZGÜR,Tahtalı Fatma,İspirli Nil, Yayın Yeri : VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 2016 Basım Tarihi : 01.03.2016 Etkinlik Tarihi : 01.03.2016 - 04.03.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 25. Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu

  Yazarlar : ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Bir Üniversitede Çalışan Akademik Personelin Eleştirel Düşünme Eğiliminin Belirlenmesi, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 31.05.2012 - 02.06.2012
  Ulusal Poster
 26. 11 Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : IŞIK Elif, KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, ÇELİK İnciDUMAN Recep, Yayın Yeri : Halk Sağlığı Dersi Obezite Bilinçlendirme Standı Çalışmasına Katılan Bireylerde Obezite Durumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 26.04.2012 - 28.04.2012
  Ulusal Poster
 27. Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu

  Yazarlar : IŞIK Elif, KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, IŞIK KevserÇINAR Sevim, Yayın Yeri : Aile Hekimliği Birimine Başvuran Bireylerde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Etmenler: Artvin Örneği, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 31.05.2012 - 02.06.2012
  Ulusal Poster
 28. 10 Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : IŞIK Elif, ASLAN Özgür, KANBAY Yalçın, Yayın Yeri : Hemşirelik Öğrencilerinin Kullandıkları Stresle Baş etme Yöntemlerinin İncelenmesi, artvin, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 28.04.2011 - 30.04.2011
  Ulusal Poster
 29. 10 Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : ASLAN Özgür, KANBAY Yalçın, IŞIK Elif, Yayın Yeri : Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri, ARTVİN, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 28.04.2011 - 20.04.2011
  Ulusal Poster
 30. 10 Umut Umutsuzluk ve Hemşirelik Yaklaşımı

  Yazarlar : ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, ARTVİN, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 28.04.2011 - 20.04.2011
  Ulusal Poster
 31. I Uluslararası V Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Yazarlar : KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, IŞIK Elif, KARABULUTLU ÖzlemAKPINAR Şener, Yayın Yeri : Umut, Umutsuzluk ve Hemşirelik Yaklaşımı, ARTVİN, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 22.09.2011 - 24.09.2011
  Uluslararası Poster
 32. I Uluslararası V Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Yazarlar : IŞIK Elif, KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, KARABULUTLU ÖzlemAKPINAR Şener, Yayın Yeri : Bir Halk Sağlığı Sorunu: Kadına Yönelik Şiddet, ARTVİN, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 22.09.2011 - 24.09.2011
  Uluslararası Poster
 33. I Uluslararası V Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Yazarlar : ASLAN Özgür, KARABULUTLU Özlem, IŞIK Elif, KANBAY YalçınAKPINAR Şener, Yayın Yeri : Baş etme ve Baş etmenin Boyutları, ARTVİN, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 22.09.2011 - 24.09.2011
  Uluslararası Poster
 34. I Uluslararası V Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Yazarlar : IŞIK Elif, KARABULUTLU Özlem, KANBAY Yalçın, ASLAN ÖzgürAKPINAR ŞENER, Yayın Yeri : Hemşirelik Çalışanlarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, ARTVİN, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 22.09.2011 - 24.09.2011
  Uluslararası Poster
 35. 3 Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

  Yazarlar : KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, IŞIK Elif, Yayın Yeri : Uluslararası Kadın Göçünün Kadın Üzerine Etkileri, ARTVİN, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 11.04.2011 - 13.04.2011
  Ulusal Poster
 36. 3 Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

  Yazarlar : IŞIK Elif, KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, Yayın Yeri : Kadın ve Estetik, ARTVİN, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 11.04.2011 - 13.04.2011
  Ulusal Poster
 37. 3 Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

  Yazarlar : ASLAN Özgür, IŞIK Elif, KANBAY Yalçın, Yayın Yeri : Tarihsel Süreçte Kadın ve Sanat, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 11.04.2012 - 13.04.2012
  Ulusal Poster
 38. 14 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

  Yazarlar : IŞIK Elif, KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, Yayın Yeri : Bir Üniversitede Çalışan Bayan Personelin Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, ARTVİN, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 04.10.2011 - 07.10.2011
  Ulusal Poster
 39. Kadına Yönelik Şiddetin Sosyolojik ve Tıbbi Yansımaları

  Yazarlar : ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, artvin, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 11.04.2012 - 13.04.2012
  Ulusal Poster
 40. 3 Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

  Yazarlar : KANBAY Yalçın, IŞIK Elif, ASLAN Özgür, Yayın Yeri : İnsan Ticareti Mağduru Kadınlar ve Seks İşçiliği, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 11.04.2012 - 13.04.2012
  Ulusal Poster
 41. 3 Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

  Yazarlar : ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Eleştirel Düşünme Öğretiminde Genel Bir Çerçeve, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 11.04.2012 - 13.04.2012
  Ulusal Poster
 42. 11 Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : KANBAY Yalçın, IŞIK Elif, ASLAN Özgür, DUMAN RecepÇELİK İnci, Yayın Yeri : Çevre ve Sağlık Etkileşiminde İnsan, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 26.04.2012 - 28.04.2012
  Ulusal Poster
 43. 11 Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : KANBAY Yalçın, IŞIK Elif, ALAN Özgür, ÇELİK İnciDUMAN Recep, Yayın Yeri : Sağlık Sisteminde Hemşirelik ve Liderlik, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 26.04.2012 - 28.04.2012
  Ulusal Poster
 44. 11 Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : ASLAN Özgür, KANBAY Yalçın, IŞIK Elif, DUMAN RecepÇELİK İnci, Yayın Yeri : Sağlık Hastalık Modelleri ve Hemşirelik Bakımında Model Kullanımı, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 26.04.2012 - 28.04.2012
  Ulusal Poster
 45. II Uluslararası VI Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Yazarlar : KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, IŞIK Elif, KILIÇ Nurhayat, Yayın Yeri : Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 04.10.2012 - 07.10.2012
  Uluslararası Poster
 46. 15 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

  Yazarlar : IŞIK Elif, KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, IŞIK KevserÇINAR Sevil, Yayın Yeri : Aile Hekimliği Birimine Başvuran Bireylerde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Etmenler: Artvin Örneği, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 02.10.2012 - 06.10.2012
  Ulusal Poster
 47. 12 Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : IŞIK Elif, KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, KILIÇ NurhayatERSOY Medine, Yayın Yeri : Hemşirelerin Çalışma Koşulları, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 19.04.2013 - 21.04.2013
  Ulusal Poster
 48. 12 Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, KILIÇ Nurhayat, IŞIK ElifERSOY Medine, Yayın Yeri : ) Eleştirel Okuma: Neden Üst Üste Facialar Yaşıyoruz, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 19.04.2013 - 21.04.2013
  Ulusal Poster
 49. 12 Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : KANBAY Yalçın, ASLAN Özgür, IŞIK Elif, KILIÇ NurhayatGÜDELOĞLU Harun, Yayın Yeri : Düşünme ve Bloom Taksonomisi, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 19.04.2013 - 21.04.2013
  Ulusal Poster
 50. 12 Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : KILIÇ Nurhayat, IŞIK Elif, ASLAN Özgür, KANBAY YalçınÇİÇEKOĞLU Ebru, Yayın Yeri : Bilim Temelli Bir Meslek: Hemşirelik, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 19.04.2013 - 21.04.2013
  Ulusal Poster
 51. 12 Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : IŞIK Elif, KANBAY Yalçın, KILIÇ Nurhayat, ASLAN ÖzgürSAYGILI MerveGÜDELOĞLU Harun, Yayın Yeri : Öğrenci Gözüyle Meslek Esasları Dersi ve İlk Klinik Uygulama: Nitel Bir Çalışma, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 19.04.2013 - 21.04.2013
  Ulusal Poster
 52. 12 Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Yazarlar : KILIÇ Nurhayat, IŞIK Elif, ASLAN Özgür, KANBAY YalçınÇİÇEKOĞLU Ebru, Yayın Yeri : Liderlik: Mesleğin İtici Gücü, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 19.04.2013 - 21.04.2013
  Ulusal Poster
 53. Sağlığı Geliştirmenin Temel Kuralı

  Yazarlar : ASLAN Özgür, KILIÇ Nurhayat, KANBAY Yalçın, IŞIK ElifSAYGILI Merve, Yayın Yeri : 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 19.04.2013 - 21.04.2013
  Ulusal Poster

Deneyimler

 1. kafkas üniversitesi, öğretim görevlisi, Diğer, 2004 - 2007

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 GENEL İLETİŞİM Türkçe 2
2018-2019 YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR Türkçe 2
2018-2019 FİZİKSEL REHABİLİTASYON Türkçe 2
2018-2019 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2
2016-2017 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Türkçe 2
2016-2017 YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR Türkçe 2
2014-2015 TRAVMA Türkçe 4
2012-2013 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 PATOLOJİ Türkçe 2
2018-2019 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2017-2018 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Türkçe 4
2017-2018 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2017-2018 PATOLOJİ Türkçe 2
2017-2018 BULAŞICI HASTALIKLAR Türkçe 2
2017-2018 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 1
2016-2017 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2016-2017 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
2016-2017 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Türkçe 4
2016-2017 BULAŞICI HASTALIKLAR Türkçe 2
2016-2017 PATOLOJİ Türkçe 1
2015-2016 PATOLOJİ Türkçe 1
2015-2016 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
2015-2016 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2015-2016 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
2014-2015 PATOLOJİ Türkçe 2
2014-2015 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2014-2015 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
2014-2015 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
2014-2015 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2013-2014 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
2013-2014 CERRAHİ HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2013-2014 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2013-2014 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
2013-2014 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2013-2014 PATOLOJİ Türkçe 1
2012-2013 CERRAHİ HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2012-2013 PATOLOJİ Türkçe 2
2012-2013 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Türkçe 2
2012-2013 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ Türkçe 6
2011-2012 PATOLOJİ Türkçe 1

İdari Görevler

 1. Bölüm Bşk.
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU,
  2012 - 2013
 2. MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ,
  2009 - 2015

Kitaplar

 1. KÜLTÜR VE SAĞLIK
  ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Akademisyen Yayınevi, TÜRKİYE, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF EDUCATION

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : International Journal of Health Services Research and Policy, 2019
  Uluslararası Hakemli .
 2. Pseudomonas aeruginosa Infection in Humans and Antibiotic Resistance

  Yazarlar : ASLAN ÖZGÜR,KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : Microbiology Research Journal International, 2018
  Uluslararası Hakemli diğer
 3. Development study on ISKEBE Violence against Women Attitude Scale (ISKEBE Attitude Scale)

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,TEKTAŞ PINAR, Yayın Yeri : Anatolian Journal of Psychiatry, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 4. Mobbing Perception and the Related Factors in Nurses

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,DAĞ MUKADDES,ASLAN ÖZGÜR,TAHTALI FATMA, Yayın Yeri : International Journal of Health Science and Research, 2017
  Uluslararası Hakemli ebsco
 5. Mobbing perception and the related factors in nurses

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,DAĞ MUKADDES,ASLAN ÖZGÜR,TAHTALI FATMA, Yayın Yeri : International Journal of Health Sciences and Researchs, 2017
  Uluslararası Hakemli Index Copernicus, WorldCat
 6. Assessment of rational drug use features of university students

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,DAĞ MUKADDES,ŞEKERCIOĞLU ÖMER, Yayın Yeri : ınternational Journal of Cuurnt Medical and pharmaceutical Research, 2017
  Uluslararası Hakemli pubmed
 7. Development study on ISKEBE Violence against Women Attitude Scale (ISKEBE Attitude Scale)

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,TEKTAŞ PINAR, Yayın Yeri : Anatolian Journal of Psychiatry, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 8. Critical Thinking Skill and Academic Achievement Development in Nursing Students: Four-year Longitudinal Study

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR,TEKTAŞ PINAR,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : American Journal of Educational Research and Reviews, 2017
  Uluslararası Hakemli SIS, CAS USA, Cross reff
 9. Assesment of rational drug use features of university students

  Yazarlar : KILIÇ NURHAYAT,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,DAĞ MUKADDES,ŞEKERCIOĞLU ÖMER, Yayın Yeri : Internatıonal Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research, 2017
  Uluslararası Hakemli Index Copernicus
 10. Leptospirosis Diagnosis Treatment and Prevention A Review

  Yazarlar : ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : British Microbiology Research Journal, 2016
  Uluslararası Hakemli pubmed
 11. Child Abuse and Neglect

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : International Journal of Health Sciences and Research, 2016
  Uluslararası Hakemli Scopemed
 12. Serological Examination of Groups under Leptospirosis Risk The Artvin Turkey Example

  Yazarlar : ASLAN ÖZGÜR,ŞAHİN MİTAT, Yayın Yeri : IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), 2016
  Uluslararası Hakemli Google
 13. Examination of Self Respect in Nurses

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : IOSR Journal of Nursing and health scıence, 2016
  Uluslararası Hakemli google, NASA, Gross ref,
 14. Hope and Despair

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, 2016
  Uluslararası Hakemli google
 15. Factors Influencing the Career Choice of Nursing Students

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : GSTF Journal of Nursing and Health Care, 2015
  Uluslararası Hakemli journal seek.EBSCO.crossref.proqest
 16. Determination of the Stress Cophing Techniques Employed By Nurses

  Yazarlar : GÜLTEN BİLMİŞ,KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Academic Research Internationa, 2015
  Uluslararası Hakemli scirus, index copernicus
 17. Evaluation of Nursing Students Emphatic Tendencies

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : International Journal of Information and Rewiev, 2015
  Uluslararası Hakemli cite factor
 18. Investigation of Personal Hygiene Behaviors of Nursing Students

  Yazarlar : IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR,KANBAY YALÇIN,MEDİNE ERSOY,EBRU ÇİÇEKOĞLU, Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND RESEARCH, 2015
  Uluslararası Hakemli scopemed
 19. Investigation of Self Esteem in University Students

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : JOURNAL OF INTERNATİONAL ACADEMİK RESEARCH FOR MULTIDISCIPLINARY, 2015
  Uluslararası Hakemli COPERNİCUS,GOOGLE
 20. An Analysis of Nursing Students Communication Skills

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : International Journal of Current Research, 2015
  Uluslararası Hakemli pubmed
 21. A Review on the Clinical Outlook of Leptospirosis

  Yazarlar : ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : International Research Journal of Emerging Trends in Multidisciplinary, 2015
  Uluslararası Hakemli INTERNATIONAL SCIENTIFIC İNDEXİNG
 22. Nursing Cours of Vocational Principles and First Clinical Pratice from the Students Viewpoint

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Global Journal For Research Analysis (GJRA), 2015
  Uluslararası Hakemli connect. index copernicus,scirus
 23. Investıgatıon Of The Depressıon Of Nurses

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : Global Journal of Advanced Research, 2015
  Uluslararası Hakemli index copernicus
 24. Determination of Maternal Paternal Attitudes of Undergraduate Students

  Yazarlar : EMRAH KARABULUT,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : Educational Research International, 2015
  Uluslararası Hakemli wiev of publisher, google scholer
 25. Investigation of First Aid Knowledge Level of University Students and the Factors Affecting This

  Yazarlar : IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,ÇİÇEKOĞLU EBRU,ERSOY MEDİNE, Yayın Yeri : International Journal of Health Sciences and Research, 2015
  Uluslararası Hakemli scopemed
 26. Aile Hekimliği Birimlerine Başvuran Bireylerde Obezite Sıklığı ve İlişkili Etmenler Artvin Örneği

  Yazarlar : IŞIK ELIF, KANBAY YALÇIN, ASLAN ÖZGÜR, IŞIK KEVSER, ÇINAR SEVIL, Yayın Yeri : Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli Google
 27. Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,ASLAN ÖZGÜR,IŞIK ELİF,KILIÇ NURHAYAT, Yayın Yeri : Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli doaj
 28. Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : IŞIK ELIF, KARABULUTLU ÖZLEM, KANBAY YALÇIN, ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli Google
 29. Akademik Personelde Eleştirel Düşünme Eğiliminin İncelenmesi

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN,IŞIK ELİF,ASLAN ÖZGÜR,ÖZDEMİR HANDAN, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli Google
 30. Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Yazarlar : KANBAY YALÇIN, IŞIK ELIF, ASLAN ÖZGÜR, Yayın Yeri : Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemli Google

Ödüller

 1. NİHAT GÖKYİĞİT YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 2. NİHAT GÖKYİĞİT YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 3. NİHAT GÖKYİĞİT YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2016, Yayın Teşvik Ödülü
 4. NİHAT GÖKYİĞİT YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2014, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU, SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ, 1998 - 2002
 2. Yüksek Lisans, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MİKROBİYOLOJİ (YL) (TEZLİ), 2010 - 2014

Projeler

 1. Kadına Yönelik Şiddet Tutumları Ölçeği Geliştirme Çalışması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 24.04.2016 - 28.12.2016
 2. Korzul Klinik Uygulama Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 22.12.2017 - 20.06.2019
 3. Artvin İlinde Leptospirozis Yönünden Risk Taşıyan Grupların Çeltik İşçileri Çay İşçileri Kasap ve Mezbaha Çalışanları Serolojik Prevalansının MAT ve ELISA Yöntemleriyle Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 06.02.2013 - 06.02.2014
 4. Ebe ve hemşirelere verilen eğitimin kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlarına etkisi,
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 5. Adolesan kızlara akran eğitimi yöntemiyle uygulanan menstruasyon sağlığı eğitiminin bilgi ve davranışlar üzerine etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 6. Doğum Sonrası Özürlülüğe Neden Olabilecek Durumlarla İlgili Üniversite Öğrencilerine Farkındalık Eğitimi
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Eğitmen
  Tamamlandı , 01.01.2012 - 01.01.2013

Sertifikalar

 1. İLKYARDIM EĞİTMENİ, Sertifika, Ulusal