Saim YILDIRIMER

Dr. Arş.Gör. Saim YILDIRIMER

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı
saim artvin.edu.tr 4108
Ofis Orman Fakültesi 216/B
Telefon 05364653046
E-Posta saim artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, HAVZA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2010 -

Bildiriler

 1. Kabaca Deresi’nde Ardışık Olarak Kurulan Nehir Tipi HES Tesislerinin Su Kalitesi, Debi ve Toplam Askıda Sediment Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi

  Yazarlar : Özay Gözde,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM,Osmanaoğlu Şenol, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. A WATERSHED SCALE PREDICTION OF SOIL LOSS, RUNOFF AND SEDIMENT YIELD USING GEOWEPP MODEL: A CASE STUDY FOR BARBAL CREEK WATERSHED IN ARTVIN, TURKEY

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development:Science – Planning – Governance”, Tiflis, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 15.11.2017 Etkinlik Tarihi : 04.10.2017 - 06.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Comparing fabrika and Hatila creek watersheds with respect to some water quality parameters and total suspended sediment (tss) amounts

  Yazarlar : YILDIRIMER SAİM,ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,Osmanaoğlu Şenol, Yayın Yeri : International Symposium on New Horizons in Forestry- ISFOR 2017, 2017 Basım Tarihi : 15.11.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Comparing fabrika and Hatila creek watersheds with respect to some water quality parameters and total suspended sediment (TSS) amounts

  Yazarlar : YILDIRIMER SAİM,ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,OSMANAOĞLU ŞENOL, Yayın Yeri : International Symposium on New Horizons in Forestry- ISFOR 2017, Isparta, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 15.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Predicting Soil Loss and Sediment Yield Amounts in Mountainous Large Watersheds with GeoWEPP Model: A Case Study of Godrahav Creek Watershed in Artvin

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : the International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 01.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 21.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Environmental and Social Effects of Both Large Dams and Run of River Hydroelectric Power Plants within the Coruh River Watershed in Artvin Turkey

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN, Yayın Yeri : New Frontiers in Environmental and Water Management, Kavala, YUNANİSTAN, 2015 Basım Tarihi : 22.03.2015 Etkinlik Tarihi : 19.03.2015 - 21.03.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Using a Geospatial Interface GeoWEPP to Predict Soil Loss Runoff and Sediment Yield of Kokolet Creek Watershed

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Conference of Ecosystems (ICE2016), Tiran, ARNAVUTLUK, 2016 Basım Tarihi : 03.06.2016 Etkinlik Tarihi : 03.06.2016 - 06.06.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Using GeoWEPP Interface to Determine Runoff Soil Loss and Sediment Yield Generated from Düz Creek Watershed in Artvin

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Forestry Symposium (IFS 2016), Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 10.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Changes on Soil Properties Associated with Soil Depth in Eroded Areas A Case Study of Pamukcular Watershed

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,TURGUT BÜLENT,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 25.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Determining Spatial Variability of Penetration Resistance and Particle Size Distribution in Sediment Deposition

  Yazarlar : TURGUT BÜLENT,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 25.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Artvin de Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Neden Olduğu Olacağı Ekolojik ve Sosyal Sorunlar

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,KURDOĞLU OĞUZ,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Efects of a Run of River Type Hydroelectric Power Plant on Forest and River Ecosystems A Case Study in Artvin Turkey

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,COŞKUN HAKAN,TURGUT BÜLENT,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : The International Conference on Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, Kahramanmaras, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 06.09.2012 Etkinlik Tarihi : 03.09.2012 - 06.09.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. CBS Yardımı ile Çoruh Nehri Üzerinde Planlanan Baraj ve Yol Projelerinin Neden Olacağı Arazi Kullanım Değişiminin ve Arazi Tahribatının Belirlenmesi

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Zonguldak, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 19.10.2012 Etkinlik Tarihi : 16.10.2012 - 19.10.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Çoruh Nehri Üzerindeki Baraj Projelerinin Neden Olduğu Arazi Kullanım Değişiminin Corine Arazi Örtüsü ve Meşcere Haritaları Kullanılarak Belirlenmesi

  Yazarlar : YILDIRIMER SAİM,ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN, Yayın Yeri : Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 02.11.2014 Etkinlik Tarihi : 10.09.2014 - 12.09.2014
  Ulusal Tam metin bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Türkçe 2
2020-2021 Çevre Koruma Türkçe 2
2019-2020 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 3
2019-2020 Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Türkçe 2

Makaleler

 1. Predicting Soil Erosion Status of the Düz Creek Watershed in Artvin

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index
 2. Subdividing Large Mountainous Watersheds into Smaller Hydrological Units to Predict Soil Loss and Sediment Yield Using the GeoWEPP Model

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : Polish Journal of Environmental Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 3. Public Opinion About Effects of Energy Investments in Artvin, Turkey

  Yazarlar : DEMİRCİ UFUK,ÇAVDAR BURAK,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 4. Public Opinion About Effects of Energy Investments in Artvin, Turkey

  Yazarlar : DEMİRCİ UFUK,ÇAVDAR BURAK,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : InternationalJournal of Ecosystems and Ecology Science(IJEES), 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 5. Applicability of Payments for Ecosystem Services Mechanism in Water Resources Protection in Turkey

  Yazarlar : YILDIRIMER SAİM,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES), 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 6. Using a Geospatial Interface GeoWEPP to Predict Soil Loss Runoff and Sediment Yield of Kokolet Creek Watershed

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES), 2016
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 7. SRTM ve Topoğrafik Harita Verileri Kullanılarak Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : YILDIRIMER SAİM,ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 8. Tahrip Edilmiş Eğimli Arazilerde Teraslama ve Ağaçlandırma Çalışmalarının Toprak Özelliklerini İyileştirmedeki Rolü

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,FERİT DEHŞET,TURGUT BÜLENT,YILDIRIMER SAİM,EREN İNANLI, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğla Afetler ve Çevre Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 9. Büyük baraj projeleri ve bağlantılı yol inşaatları sonucunda Çoruh Nehri Havzasında oluşan arazi kayıplarının ve tahribatlarının belirlenmesi

  Yazarlar : YILDIRIMER SAİM,ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli CAB Abstracts

Öğrenim

 1. Lisans, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2003 - 2007
 2. Yüksek Lisans, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 2010 - 2013
 3. Doktora, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2014 - 2019

Projeler

 1. Borçka Barajı Rezervuarında Biriken Sedimentere Ait Özelliklerin ve Yersel Değişiminin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 28.06.2013 - 08.01.2017
 2. Madencilik Faaliyetleri ile Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Murgul Deresi Havzasının Su Kalitesi ve Rejimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi ve Bu Parametrelerin SWAT ve CBS Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 22.04.2015 - 22.12.2017
 3. Godrahav Deresi Havzasında Meydana Gelen Toprak Kaybı ve Sediment Veriminin WEPP Erezyon Tahmin Modeli ve CBS Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi 2011 F10 02 13
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.06.2011 - 14.07.2015
 4. Borçka Barajı Rezervuar Havzası nda Su Miktarı ve Kalitesi ile Sediment Verim Degerlerinin Arazi Ölçümleri ve Swat Modeli ile Belirlenmesi
  ULUSAL -Tübitak 3001 Araştırmacı
  Tamamlandı , 15.08.2017 - 07.04.2020
 5. İklim Değişimi Temelli Doğa Eğitimi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Uzman
  Tamamlandı , 15.05.2013 - 23.09.2013
 6. Borçka Barajı Rezervuarında Biriken Sedimentlerin Zamansal ve Yersel Değişiminin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 03.01.2013 - 22.02.2017
 7. İklim Değişimi Temelli Doğa Eğitimi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Uzman
  Tamamlandı , 02.06.2014 - 20.10.2014

Üyelikler

 1. Orman Mühendisleri Odası, Üye, 2007 -