İlahiyat Fakültesi Geri Dön

30 Akademik Personel
5 İdari Personel
0 Diğer Personel
35 Toplam

Unvana Göre Akademik Personel

Unvana Göre İdari Personel

İlahiyat Fakültesi Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları

Birimler Akademik İdari Diğer Genel Toplam
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Temel İslam Bilimleri Bölümü 15 7 22 - - - - - - 22
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 1 2 3 - - - - - - 3
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 2 2 4 - - - - - - 4

Son Güncelleme: 28 Şubat 2021