Rektörlüğe Bağlı Bölümler Geri Dön

7 Akademik Personel
0 İdari Personel
0 Diğer Personel
7 Toplam

Unvana Göre Akademik Personel

Rektörlüğe Bağlı Bölümler Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları

Birimler Akademik İdari Diğer Genel Toplam
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü - - - - - - - - - 0
Türk Dili Bölümü 2 0 2 - - - - - - 2
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü - - - - - - - - - 0
Enformatik Bölümü 2 1 3 - - - - - - 3
Yabancı Diller Bölümü 2 0 2 - - - - - - 2

Son Güncelleme: 28 Şubat 2021