Sedef ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ÇELİK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
sedefcelik artvin.edu.tr 2328
Ofis
Telefon 2328
E-Posta sedefcelik artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2012 -

Bildiriler

 1. Çevrimiçi Ortamda Öğretmenlik Uygulaması Sürecinin Etkiliğinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,BİRİŞÇİ SALİH,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.06.2019 Etkinlik Tarihi : 27.06.2019 - 29.06.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Problem Kurma Yaklaşımının Öğrencilerin Matematiksel Öğrenme Çıktılarına Etkisi Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongres, İstanbul, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.06.2019 Etkinlik Tarihi : 27.06.2019 - 29.06.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Performanslarını Geliştirme Sürecine Yönelik Görüşleri

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,ÇELİK SEDEF,BİRİŞÇİ SALİH, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4), İzmir, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.09.2019 - 28.09.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Problem Çözme Süreçlerinde Öğretmen-Sınıf Tartışma Tipinin Oluşumunun Analizi

  Yazarlar : BAKİ ADNAN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, İzmir, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 01.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.09.2019 - 28.09.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. An Investigation of the Relationship Between Visual Mathematics Literacy Self-efficacy Perceptions and Metacognitive Reading Comprehension Awareness

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Eğitsel amaçlı web 2.0 hızlı içerik geliştirme öz-yeterlik algısını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,AKASLAN DURSUN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 24.05.2017 Etkinlik Tarihi : 24.05.2017 - 26.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Matematik öğretmeni adaylarının Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik yaşantılardan yansımalar

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,KUL ÜMİT,BİRİŞÇİ SALİH,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : III. INES International Education and Social Science Congress, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 20.06.2018 Etkinlik Tarihi : 28.04.2018 - 01.05.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Grupla Sınav Uygulamasının Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmeler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,BİRİŞÇİ SALİH,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 18.04.2018 - 22.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Öğretim teknolojileri materyal dersinin ortaokul matematik öğretmeni adaylarının somut materyal kullanmalarına etkisi

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : III. INES International Education and Social Science Congress, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 30.06.2018 Etkinlik Tarihi : 28.03.2018 - 01.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Trends in masters and doctoral thesis in Turkish mathematics education:2012-2017

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 11. The impact of concrete material use in mathematics education on students’ achievement: a meta-analytic review

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Development Of Mathematical Discourse In A Classroom

  Yazarlar : BAKİ ADNAN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : ICES-UEBK 2018 (27th International Conference on Educational Sciences ), 2018 Basım Tarihi : 22.04.2018 Etkinlik Tarihi : 18.04.2018 - 22.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 13. Using BLOOM’S renewed taxonomy to analyse learning outcomes in middle school mathematics curricula

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,KUL ÜMİT,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 14. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRSEL MATEMATİK OKUR YAZARLIKLARININ BELİRLENMESİ NİTEL BİR ARAŞTIRMA

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : ICEMST, KONYA, TÜRKİYE, 2014 Etkinlik Tarihi : 16.05.2014 - 18.05.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 15. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLARIN ÖĞRETİMİNDE BAŞARIYA ETKİSİ

  Yazarlar : BAKİ ADNAN,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 2. TÜRK BİLGİSAYAR ve MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, ADIYAMAN, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 16.05.2015 - 18.05.2015
  Ulusal Özet bildiri
 16. EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN PRE SERVICETEACHERS MATHEMATICAL ORINTED BELIEFS AND THEIRPEDAGOGICAL PRACTICES WITHIN THE REAL CLASSROOM

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), MUĞLA, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 01.09.2016 Etkinlik Tarihi : 19.05.2016 - 22.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. HOW PROSPECTİVE MATHEMATİCS TEACHERS ARE USİNG MATHEMATİCAL LANGUGE İN THE CLASSROOM

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 13 th International Congress on Mathematical Education,, HAMBURG, ALMANYA, 2016 Basım Tarihi : 17.05.2016 Etkinlik Tarihi : 25.07.2016 - 31.07.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. REFLECTIONS OF MATHEMATICS TEACHING APPLICATIONS INREAL CLASSROOM ENVIRONMENT

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,KUL ÜMİT, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST, 2016 Basım Tarihi : 01.09.2016 Etkinlik Tarihi : 19.05.2016 - 22.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. A REVIEW OF THE RESEARCH ON THE INVESTIGATION OF MATHEMATICS TEXTBOOKS IN TURKEY

  Yazarlar : GÖKÇEK TUBA,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 3rd World on Conference on Science and Mathematics Education (SCI-MATH-2017), İstanbul, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 30.08.2017 Etkinlik Tarihi : 28.08.2017 - 30.08.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 20. Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,AKASLAN DURSUN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, MALATYA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 24.05.2017 Etkinlik Tarihi : 24.05.2017 - 26.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 21. TRENDS IN MASTER'S AND DOCTORAL THESIS IN TURKISH MATHEMATICS EDUCATION: 2012-2017

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 22. USING BLOOM’S RENEWED TAXONOMY TO ANALYSE LEARNING OUTCOMES IN MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS CURRICULA

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,KUL ÜMİT,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 23. EĞİTSEL AMAÇLI WEB 2.0 HIZLI İÇERİK GELİŞTİRME ÖZ-YETERLİK ALGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,AKASLAN DURSUN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, TÜRKİYE, 2017 Etkinlik Tarihi : 24.05.2017 - 26.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 24. INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH CHAID ANALYSIS OF MATHEMATICS SELF EFFICACY

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,ÖZER TAYMUR MELİKE, Yayın Yeri : VI. International Congress on Research in Education(ULEAD), RİZE, TÜRKİYE, 2016 Etkinlik Tarihi : 13.10.2016 - 15.10.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 25. Lisansüstü Öğrencilerinin Geometri Dersinde Ders İmecesi Uygulamasına Yönelik Görüşleri

  Yazarlar : BAKİ ADNAN, İSMAİLOĞLU KADİR, BARAN TUĞBA, BABACAN FAHRİYE, ÇELİK SEDEF, ALIŞ MERVE, Yayın Yeri : TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, TRABZON, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 20.06.2013 - 22.06.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 26. TRİGONOMETRİDE BAZI TEMEL KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİNDE DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARININ ETKİSİ GEOCEBRA ÖRNEĞİ

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,GÜVEN BÜLENT,AÇIKYILDIZ GÖKAY ,BABACAN FAHRİYE ZEHRA,YAĞMUROV MERDAN, Yayın Yeri : XI. UFBMEK, ADANA, TÜRKİYE, 2014 Etkinlik Tarihi : 11.09.2014 - 14.09.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 27. Öğrencilerin Üniversite Ve Üniversite Şehrine Yönelik Algılarındaki Değişimin Metaforlar Aracılığı İle Belirlenmesi Artvin İli Örneği

  Yazarlar : UZUN ÇALIK SELCEN, ÇELİK SEDEF, DEMİRYÜREK GÖKÇE, Yayın Yeri : EĞİTİM ODAĞINDA ARTVİN SEMPOZYUMU, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 31.05.2012 - 02.06.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 28. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : UZUN ÇALIK SELCEN, ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : “ International Conference on New Trends in Education – ICONTE, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 25.04.2013 - 27.04.2013
  Ulusal Sözlü Bildiri

Deneyimler

 1. Artvin Bilim ve Sanat Merkezi, Matematik öğretmeni,

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 Mikroeğitim Türkçe 3
2019-2020 Matematik Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Türkçe 2
2019-2020 İlkokulda Matematik Öğretimi Türkçe 2
2019-2020 İlkokulda Temel Matematik Türkçe 3
2019-2020 Matematik Sınıflarında İletişim Türkçe 2
2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
2019-2020 Ortaokul Matematik Öğretim Programları Türkçe 2
2019-2020 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 2

Kitaplar

Makaleler

 1. A meta-synthesis study of research on mathematics textbooks

  Yazarlar : GÖKÇEK TUBA,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli E-SCI (Thomson Reuters), Scopus, ERIC, Ulakbim TR...
 2. A Meta-Analysis of the Impact of Problem Posing Strategies on Students’ Learning of Mathematics

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2020
  Uluslararası Hakemli ESCI:Emerging Sources Citation Index
 3. The Impact of Instructional Technology and Material Design Course on Pre-service Teachers

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Journal of Educational Methodology, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 4. Görsel matematik okur yazarlığı öz-yeterlik algısı ile üstbilişsel okuduğunu anlama farkındalığı arasındaki ilişki.

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 5. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,KUL ÜMİT,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. Veri İşleme Öğrenme Alanına Yönelik Sınıf İçindeki Söylemlerin Matematiksel Dil Bağlamında İncelenmesi

  Yazarlar : BAKİ ADNAN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 7. Investigating Changes In Mathematics Teachers’ Intentions Regarding Web 2.0 Technology Integration

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Acta Didactica Napocensia, 2018
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 8. A Scale Development Study to Determine Web 2.0 Practical Content Development Self-Efficacy Belief (W2SEBS)

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH, KUL ÜMİT, AKSU ZEKİ, AKASLAN DURSUN, ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 9. The Impact of Educational Material Use on Mathematics Achievement: A Meta-Analysis

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : International Journal of Instruction, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Journals ind...
 10. Sınıf öğretmeni adaylarının görsel matematik okuryazarlıklarının incelenmesi: Nitel bir araştırma

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Studies in Educational Research and Development (SERD), 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 11. Exploration of Pre service Teachers Beliefs in relation to Mathematics Teaching Activities in Classroom based Setting

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Journal of Research in Education and Science, 2017
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 12. Pre Service Mathematics Teachers Self Evaluation inMathematics Related Problem Solving and Their Solutions

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Journal of Social Sciences and Education Research,, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : UZUN ÇALIK SELCEN, ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2014
  Ulusal Hakemli ASOS

Öğrenim

 1. Lisans, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2005 - 2009
 2. Yüksek Lisans, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ, 2010 - 2013
 3. Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2013 - 2019

Projeler

 1. Web 2.0 Tabanlı Çevrimiçi Öğretmenlik Uygulaması Performanslarını Geliştirme Sürecinin EtkinliğininDeğerlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 22.03.2018 - 29.05.2020
 2. Grupla Test Tekniğinin Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 21.03.2017 - 21.12.2017
 3. Öğretmen adaylarının e içerik geliştirme tecrübelerinden yansımalar öğrenme yönetim sistemi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 13.04.2016 - 15.12.2017