Selcen ÇALIK UZUN

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ÇALIK UZUN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
sclkuzun artvin.edu.tr 2326
Ofis
Telefon 2326
E-Posta sclkuzun artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00

Öğretmenlik Uygulaması
Gazi Ortaokulu
09:00-10:00

Öğretmenlik Uygulaması
Gazi Ortaokulu
10:00-11:00 Özel Öğretim Yöntemleri II
D 113

Öğretmenlik Uygulaması
Gazi Ortaokulu
11:00-12:00 Özel Öğretim Yöntemleri II
D 113

Öğretmenlik Uygulaması
Gazi Ortaokulu
12:00-13:00


13:00-14:00 Özel Öğretim Yöntemleri II
D 113
Matematik Öğretimi II
D 113
Özel Öğretim Yöntemleri II
D 113
Matematik Öğretimi II
D 11314:00-15:00 Özel Öğretim Yöntemleri II
D 113
Matematik Öğretimi II
D 113
zel Öğretim Yöntemleri II
D 113
Matematik Öğretimi II
D 11315:00-16:00
Matematik Öğretimi II
D 113
Müfredat ve Ders Kitabı İnceleme
D 113
16:00-17:00
Matematik Öğretimi II
D 113
Müfredat ve Ders Kitabı İnceleme
D 113

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2014 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2004 -
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2012 - 2014

Bildiriler

 1. Analysıs Of Preservıce Elemantary Teachers Vısual Mathematıcs Lıteracy.

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology ICEMST, 2014 Basım Tarihi : 15.05.2014 Etkinlik Tarihi : 16.05.2014 - 18.05.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fonksiyonlar Konusunu Öğrenmelerine Etkisi

  Yazarlar : BAKİ ADNAN,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 2. Türkk Bİlgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 15.05.2015 Etkinlik Tarihi : 16.05.2015 - 18.05.2015
  Ulusal Özet bildiri
 3. İlköğretim Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

  Yazarlar : BAKİ ADNAN,AYDIN YALÇINKAYA Hatice,ÖZPINAR İLKNUR,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2009 Basım Tarihi : 09.10.2009 Etkinlik Tarihi : 07.10.2009 - 09.10.2009
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Comparasion Of Turkey And European Union in Elementary Education

  Yazarlar : ÇALIK Selcen, GÖKÇEK Tuba, TATLI Zeynep, Yayın Yeri : XXII.Conference Of The Comparative Education Society İn Europe., Granada, İSPANYA, 2006 Etkinlik Tarihi : 03.07.2006 - 06.07.2006
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Öğretmenlik uygulaması dersinin verimliliğine ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri Artvin Çoruh Üniversitesi örneği

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,KUMANDAŞ HATİCE,ÇALIK UZUN SELCEN,KALIN Cihan, Yayın Yeri : VI Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), 2015 Basım Tarihi : 07.11.2015 Etkinlik Tarihi : 05.11.2015 - 07.11.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 6. İlköğretim 1 Kademe Matematik Öğretiminde Yazılım Kullanımına İlişkin Öneriler ve Örnek Uygulamalar

  Yazarlar : Arslan Selahattin, Çalık Selcen, Yayın Yeri : I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2007 Basım Tarihi : 18.05.2007 Etkinlik Tarihi : 16.05.2007 - 18.05.2007
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Ölçme Ve Değerlendirme Süreci Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : ÇALIK Selcen, Yayın Yeri : XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, TÜRKİYE, 2007 Basım Tarihi : 07.09.2007 Etkinlik Tarihi : 05.09.2007 - 07.09.2007
  Ulusal Tam metin bildiri
 8. Analysis of preservice elementary teachers visual mathematics literacy

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International conference on educations in mathematics, science technology, 2014 Etkinlik Tarihi : 16.05.2014 - 18.05.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Dili Kullanma Becerilerinin Karşılaştırılması

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,KALELİ YILMAZ GÜL, Yayın Yeri : 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 10. Öğrencilerinin Üniversite Ve Üniversite Şehrine Yönelik Algılarındaki Değişimin Metaforlar Aracılığı İle Belirlenmesi Artvin İl Örneği

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,DEMİRYÜREK GÖKÇE,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 02.06.2012 Etkinlik Tarihi : 31.05.2010 - 02.06.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 11. İlkokul Üçüncü Sınıf Seviyesine Uygun Olarak Tasarlanmış Bir Öğrenme Ortamı Örneği Düzlemde İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,Kandemir Sİmge, Yayın Yeri : 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 20.06.2013 - 22.06.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Farklı Gösterim Kullanımının Özdeşlikler Ve Denklem Sistemlerinin Öğrenimine Etkisi

  Yazarlar : ARSLAN SELAHATTİN,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, 2008 Etkinlik Tarihi : 27.08.2008 - 29.08.2008
  Ulusal Tam metin bildiri
 13. Mathematics Teachers Views on Interactive Whiteboard Use in Their Lessons A Sample of Artvin Province

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : 1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 2013 Basım Tarihi : 28.06.2013 Etkinlik Tarihi : 26.06.2013 - 28.06.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Düşüncelerindeki Değişimin İncelenmesi

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2014 Etkinlik Tarihi : 24.04.2014 - 26.04.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 15. An investigation of the relationship between visual mathematics literacy self effıcacy perceptions and metacognitive reading comprehension awareness

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2017 Basım Tarihi : 07.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 16. Öğrencilerin Çokgenler Konusunda Kavram Haritası Oluşturabilme Becerilerinin İncelenmesi

  Yazarlar : Aydın Yalçınkaya Hatice,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, İzmir, TÜRKİYE, 2010 Etkinlik Tarihi : 23.09.2010 - 25.09.2010
  Ulusal Özet bildiri
 17. Çevrimiçi ortamda öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin paydaş görüşleri

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF,ÇALIK UZUN SELCEN,AKSU ZEKİ,BİRİŞÇİ SALİH, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi, 2019 Basım Tarihi : 31.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.09.2019 - 28.09.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Semiotic Representations Skills Of Prospective Elementary Teachers Related To Mathematical Concepts

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,ARSLAN SELAHATTİN, Yayın Yeri : World Conference On Educational Siciences, 2009 Basım Tarihi : 18.03.2009 Etkinlik Tarihi : 04.02.2009 - 07.02.2009
  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. Comparing Computer Supported Or Concrete Material Assisted İnstructions İn Terms Of Effectiveness And Classroom Management

  Yazarlar : ARSLAN SELAHATTİN,ÇALIK UZUN SELCEN,Aydın Yalçınkaya Hatice,ÖZPINAR İLKNUR, Yayın Yeri : WCES 2010 World Conference on Educational Sciences, 2010 Basım Tarihi : 06.05.2010 Etkinlik Tarihi : 04.02.2010 - 08.02.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. Çevrimiçi Ortamda Öğretmenlik Uygulaması Sürecinin Etkiliğinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,BİRİŞÇİ SALİH,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.06.2019 Etkinlik Tarihi : 27.06.2019 - 29.06.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Performanslarını Geliştirme Sürecine Yönelik Görüşleri

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,KUL ÜMİT,AKSU ZEKİ,ÇELİK SEDEF,BİRİŞÇİ SALİH, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4), İzmir, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.09.2019 - 28.09.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 22. Grupla Sınav Uygulamasının Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmeler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,BİRİŞÇİ SALİH,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 18.04.2018 - 22.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 23. Öğretim teknolojileri materyal dersinin ortaokul matematik öğretmeni adaylarının somut materyal kullanmalarına etkisi

  Yazarlar : KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : III. INES International Education and Social Science Congress, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 30.06.2018 Etkinlik Tarihi : 28.03.2018 - 01.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 24. Trends in masters and doctoral thesis in Turkish mathematics education:2012-2017

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,AKSU ZEKİ,KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Aydın, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 25. Classroom Teachers Preferenses for Function Representation

  Yazarlar : ARSLAN SELAHATTİN,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : Conference on Education in Mathematics Science and Technology (ICEMST), 2018 Basım Tarihi : 28.04.2018 Etkinlik Tarihi : 28.04.2018 - 01.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 26. A Genaeral Misconception of Prospective Classroom Teachers: Faulty Generalization.

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,ARSLAN SELAHATTİN, Yayın Yeri : Conference on Education in Mathematics Science and Technology (ICEMST), 2018 Basım Tarihi : 28.04.2018 Etkinlik Tarihi : 28.04.2018 - 01.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 27. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ondalık Sayılar Konusunda PedagojikAlan Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi Bağlamında İncelenmesi

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,AKSU ZEKİ, Yayın Yeri : 3.Türk Bilgisayar ve Matematik eğitimi Sempozyumu, TÜRKİYE, 2017 Etkinlik Tarihi : 17.05.2017 - 19.05.2017
  Ulusal Özet bildiri
 28. Ortaokul Öğrencileriyle Yürütülen Grupla Sınav Uygulamasından Yansımalar

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,BİRİŞÇİ SALİH, Yayın Yeri : 3.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, TÜRKİYE, 2017 Etkinlik Tarihi : 17.05.2017 - 19.05.2017
  Ulusal Özet bildiri
 29. Using BLOOM’S renewed taxonomy to analyse learning outcomes in middle school mathematics curricula

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,KUL ÜMİT,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 2017 Basım Tarihi : 18.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TRABZON KÖPRÜBAŞI İLKÖĞRETİM OKULU, Matematik Öğretmeni, Kamu, 2003 - 2004
 2. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARTVİN YENİMAHALLE ORTAOKULU, Matemetik Öğretmeni, Kamu, 2018 - 2018

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 ÖĞRETMNELİK UYGULAMASI I Türkçe 5
2019-2020 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 4
2019-2020 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Türkçe 3
2019-2020 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Türkçe 3
2019-2020 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2018-2019 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 4
2018-2019 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Türkçe 3
2018-2019 Matematik Tarihi Türkçe 2
2018-2019 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2018-2019 İlkokulda Temel Matematik Türkçe 3
2018-2019 ÖĞRETMNELİK UYGULAMASI I Türkçe 5
2017-2018 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Türkçe 3
2017-2018 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Türkçe 3
2017-2018 ÖĞRETMNELİK UYGULAMASI I-II Türkçe 5
2017-2018 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 4
2017-2018 Matematik Tarihi Türkçe 2
2017-2018 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2016-2017 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 4
2016-2017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2015-2016 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Türkçe 3
2015-2016 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Türkçe 3
2015-2016 SOYUT MATEMATİK Türkçe 2
2015-2016 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2014-2015 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2013-2014 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2013-2014 Temel Matematik I Türkçe 2
2013-2014 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2013-2014 Temel Matematik II Türkçe 2
2013-2014 Öğretmnelik Uygulaması I-II Türkçe 2
2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 2
2012-2013 Okul Deneyimi Türkçe 3
2012-2013 Öğretmnelik Uygulaması I-II Türkçe 2
2012-2013 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 2
2012-2013 İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar Türkçe 2
2011-2012 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2011-2012 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2009-2010 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2009-2010 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2008-2009 Temel Matematik I Türkçe 2
2008-2009 Temel Matematik II Türkçe 2
2008-2009 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2008-2009 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2007-2008 Temel Matematik II Türkçe 2
2007-2008 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2007-2008 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2007-2008 Temel Matematik I Türkçe 2
2006-2007 Temel Matematik II Türkçe 2
2006-2007 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2006-2007 Temel Matematik I Türkçe 2
2006-2007 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2005-2006 Temel Matematik I Türkçe 2
2005-2006 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2005-2006 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2005-2006 Temel Matematik II Türkçe 2
2004-2005 Temel Matematik I Türkçe 2
2004-2005 Temel Matematik II Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
  2014 - 2017

Kitaplar

 1. Matematik Eğitiminde Teoriler
  ÇALIK UZUN SELCEN,ARSLAN SELAHATTİN, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2016
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. The Impact of Instructional Technology and Material Design Course on Pre-service Teachers

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,KUL ÜMİT,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : International Journal of Educational Methodology, 2019
  Uluslararası Hakemli ERIC
 2. Görsel Matematik Okur Yazarlığı Öz-Yeterlik Algısı İle Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Farkındalığı Arasındaki İlişki

  Yazarlar : AKSU ZEKİ,ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 3. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

  Yazarlar : ÇELİK SEDEF,KUL ÜMİT,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. Grupla Sınav Uygulamasından Yansımalar: Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,BİRİŞÇİ SALİH, Yayın Yeri : Trakya Eğitim Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Anadolu lisesi ve Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmen kavramına yönelik metaforik bakışları

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : Turkish Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 6. Sınıf öğretmeni adaylarının görsel matematik okuryazarlıklarının incelenmesi: Nitel bir araştırma

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Studies in Educational Research and Development (SERD), 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 7. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Verimliliğine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,KUMANDAŞ HATİCE,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : The Journal of Social Sciences, 2015
  Uluslararası Hakemli sobiad,citefactor,oaji.net,research bible
 8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Düşüncelerindeki Değişimin İncelenmesi

  Yazarlar : ÇALIK UZUN SELCEN,ÇELİK SEDEF, Yayın Yeri : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2014
  Uluslararası Hakemli Asos, arastirmax
 9. Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri Artvin İli Örneği

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALIH, ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : İlköğretim Online, 2014
  Uluslararası Hakemli Scopus
 10. İlköğretim Matematik Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması

  Yazarlar : BAKİ ADNAN, AYDIN YALÇINKAYA HATICE, ÖZPINAR İLKNUR, ÇALIK UZUN, SELCEN, Yayın Yeri : Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2009
  Uluslararası Hakemli Ulakbim,Ebscohost,Doaj

Öğrenim

 1. Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1999 - 2003
 2. Bütünleşik Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2006 - 2012

Projeler

 1. Web 2.0 Tabanlı Çevrimiçi Öğretmenlik Uygulaması Performanslarını Geliştirme Sürecinin EtkinliğininDeğerlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 22.03.2018 - 29.05.2020
 2. Grupla Test Tekniğinin Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 21.03.2017 - 21.12.2017
 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Anlayışlarının cK Teorisine Göre İncelenmesi
  ULUSAL BAP Araştırmacı
  Tamamlandı

Üyelikler

 1. Matematik Eğitimi Derneği, Üye, 2015 -