Serden BAŞAK

Dr. Öğr. Üyesi Serden BAŞAK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İş Sağlığı Ana Bilim Dalı
serdenbasak artvin.edu.tr 2153
Ofis Sağlık Bilimleri Fakültesi
Telefon 04662151000
E-Posta serdenbasak artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ, İŞ SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ, YARDIMCI DOÇENT, 2015 -
 3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNŞAAT FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2005 - 2011

Bildiriler

 1. Hastanelerde İç Hava Kalitesinin Tespiti ve Korunması İçin CO2 Ölçümünün Kullanımı

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,BAŞAK SELVER SUNA, Yayın Yeri : Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2020 Basım Tarihi : 21.12.2020 Etkinlik Tarihi : 07.12.2020 - 09.12.2020
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. BİR KAMU KURULUŞUNA AİT AHŞAP ATÖLYESİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÖLÇÜMLERİ VEÇALIŞANLARA OLASI ETKİLERİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 5. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRES İ2. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, 2019 Basım Tarihi : 31.12.2019 Etkinlik Tarihi : 12.12.2019 - 13.12.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ SOSYAL TESİSLERİNİN KATI ATIK KARAKTERİZASYONU

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN,Demirci Cihan, Yayın Yeri : 1.Uluslararası 13.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2019 Basım Tarihi : 01.12.2019 Etkinlik Tarihi : 10.10.2019 - 12.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. DAHA TEMİZ ÇEVRE İÇİN AĞIRLIK AZALTILMASI: ÖSYM ÖRNEĞİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,CIRIK KEVSER,Akgül Vildan, Yayın Yeri : International Symposium onAdvanced Engineering Technologies, 2019 Basım Tarihi : 17.09.2019 Etkinlik Tarihi : 02.05.2019 - 04.05.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. BIR KAMU KURULUŞUNDAKİ İÇ HAVA KALİTESİNİN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN,Polat Türkan,Akgül Vildan,CIRIK KEVSER, Yayın Yeri : International Symposium on Advanced Engineering Technologies, 2019 Basım Tarihi : 17.09.2019 Etkinlik Tarihi : 02.05.2019 - 04.05.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Artvin İlindeki Bir İnternet Kafenin Gürültü Düzeyi Araştırması

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA KALİTESİ İNCELEMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 07.12.2018 - 09.12.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ: ŞEHİRLEŞME VE GÜRÜLTÜ PROBLEMİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 07.12.2018 - 09.12.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

  Yazarlar : IŞIK ELİF,BAŞAK İSMAİL SERDEN,KANBAY YALÇIN, Yayın Yeri : Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 01.09.2018 Etkinlik Tarihi : 06.05.2018 - 09.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Increasing Indoor Air Quality Ionizer or HEPA Filter?

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, 2018 Basım Tarihi : 13.11.2018 Etkinlik Tarihi : 27.06.2018 - 29.06.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. HAVA KİRLİLİĞİNİN KAR SULARINA ETKİSİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 01.04.2018 Etkinlik Tarihi : 22.03.2018 - 24.03.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Altyapı Sistemleri ve Yerleşim Alanlarının Kısıtlamaları: Artvin İli Seyitler Köyü Örneği

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 2018 Basım Tarihi : 27.10.2018 Etkinlik Tarihi : 25.10.2018 - 27.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. İç hava kalitesinin toplu taşıma şoförü sağlığı ile ilişkisi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 2018 Etkinlik Tarihi : 06.05.2018 - 09.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Kentlerde gürültü modellemesinin önemi ve model programları arasındaki farklar - Importance of noise modeling in urbans and the differences between model programs

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 2018 Etkinlik Tarihi : 06.05.2018 - 09.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 15. FARKLI MARKA KOLONYALARDA FORMALDEHİT VE TVOC ÖLÇÜMLERİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : II. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 12.05.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 16. GELİŞEN TEKNOLOJİ ve OFİS GÜRÜLTÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : II. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 12.05.2015 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 17. AÇIK BÜRO MEKÂNLARINDA MEYDANA GELEN GÜRÜLTÜLERİN KAYNAKLARI VE ETKİLERİ

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN DENİZ, Yayın Yeri : 3. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 2018 Basım Tarihi : 05.05.2018 Etkinlik Tarihi : 04.05.2018 - 05.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Importance of Campus Settlement in Terms of Indoor Air Quality and Noise in Classrooms

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2018 Basım Tarihi : 27.04.2018 Etkinlik Tarihi : 24.04.2018 - 27.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 19. Determination of occupational health and safety knowledge level of staff collecting medical waste

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,IŞIK ELİF,Dağ Mukaddes, Yayın Yeri : 8th International Conference on Occupational Safety and Health, 2016 Basım Tarihi : 15.09.2016 Etkinlik Tarihi : 08.05.2016 - 11.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. Orman Bölge Müdürlüğü’nde Çalışan İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN, Yayın Yeri : 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON VACATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES CONGRESS, 2017 Basım Tarihi : 15.09.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. Artvin Merkez-Borçka Arasındaki Serbest Akan Suların Yaşama Muhtemel Etkileri Ve Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonlarının Tespiti

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON VACATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES CONGRESS, 2017 Basım Tarihi : 15.09.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 22. The place of fume hoods using chemicals in terms of occupational health and safety

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : 8th International Conference on Occupational Safety and Health, 2016 Etkinlik Tarihi : 08.05.2016 - 11.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 23. Surveying Occupational Health and Safety Knowledge Level of Health Staff Case Study Ardanuç Artvin Turkey

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,IŞIK ELİF,DAĞ MUKADDES, Yayın Yeri : 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE’xx2016), 2016 Basım Tarihi : 15.11.2016 Etkinlik Tarihi : 14.10.2016 - 16.10.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 24. The Impact of Indoor Air Quality on Social Life

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : International Congress on Urban and Environmental Issues and Politics, 2016 Basım Tarihi : 24.10.2016 Etkinlik Tarihi : 20.10.2016 - 22.10.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 25. Short and Long Term Effect of Caffeine on Algae

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÖZGÜN DİLEK,ÇINAR ÖZER, Yayın Yeri : 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 2016 Etkinlik Tarihi : 31.08.2016 - 03.09.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 26. The Selection Criteria of Various Occupations for the Noise Exposure Level Determination

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 2016 Etkinlik Tarihi : 31.08.2016 - 03.09.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 27. Eastern Black Sea Region in Terms of Urbanization and Environmental Problems: Artvin Example

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Ecology 2017 International Symposium, 2017 Basım Tarihi : 15.06.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 28. Determination of CO Emissions Emerging from Vehicles Passes from Artvin-Ardahan-Erzurum Highway. Case Study : Artvin Çoruh University City Campus

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017 Basım Tarihi : 10.06.2017 Etkinlik Tarihi : 08.05.2017 - 10.05.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 29. Farklı Yerleşkelerdeki Çevresel Gürültü Düzeyleri Belirlenmesi ve Olası Etkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : IV. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 03.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 30. Diş Hekimlerinin Kullandığı Tıbbi Cihazların El-Kol Titreşimine Olası Etkileri

  Yazarlar : BAŞAK SELVER SUNA,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : IV. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 03.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 31. Diş Hekimlerinin Kullandığı Tıbbi Cihazların Tüm Vücut Titreşimine Olası Etkileri

  Yazarlar : BAŞAK SELVER SUNA,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : IV. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 03.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 32. Çok Amaçlı Salonlardaki İç Hava Kalitesinin Çalışanlar ve Dinleyiciler Üzerine Etkisi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 13.11.2017 Etkinlik Tarihi : 08.11.2017 - 09.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 33. Textile Wastewater Treatment Potential of Algae

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÖZGÜN DİLEK,ÇINAR ÖZER, Yayın Yeri : The International Conference On Science, Ecology And Technology I (Iconsete’2015), 2015 Basım Tarihi : 25.08.2015 Etkinlik Tarihi : 25.08.2015 - 28.08.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 34. Aktif çamur sistemlerinin modellemesi

  Yazarlar : Abdullah Kızılet,BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÇINAR ÖZER, Yayın Yeri : 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bursa, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 15.10.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2015 - 17.10.2015
  Ulusal Poster

Deneyimler

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
2020-2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
2020-2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
2020-2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
2019-2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
2019-2020 İş Sağlığı ve Güvenlği Türkçe 10
2019-2020 Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
2019-2020 Çevre Koruma Türkçe 4
2018-2019 Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
2017-2018 BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Türkçe 2
2016-2017 Bina Yönetim Sistemleri Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş Türkçe 3
2020-2021 Fiziksel Risk Etmeleri ve Korunma İlkeleri Türkçe 3
2020-2021 Yüksek Lisans Danışmanlık Türkçe 4
2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi - 1 Türkçe 2
2020-2021 Risk Değerlendirmesi Türkçe 3
2020-2021 Uzmanlık Alan Dersi - 2 Türkçe 2
2020-2021 Gürültü Kontrolü Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2
2018-2019 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I Türkçe 2
2018-2019 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2
2018-2019 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-I (UYG) Türkçe 4
2018-2019 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II Türkçe 2
2018-2019 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ Türkçe 2
2017-2018 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-II (UYG) Türkçe 4
2017-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II Türkçe 2
2017-2018 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ Türkçe 2
2017-2018 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 4
2017-2018 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-I (UYG) Türkçe 4
2017-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I Türkçe 2
2017-2018 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2
2017-2018 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Türkçe 2
2016-2017 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-I (UYG) Türkçe 4
2016-2017 Gürültü Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 2
2016-2017 İş Sağlığı ve Güvenliği-I Türkçe 2
2016-2017 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2
2016-2017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II Türkçe 2
2016-2017 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-II (UYG) Türkçe 4
2016-2017 Çevre Ekolojisi Türkçe 2
2016-2017 Kalite ve Çevre Yönetimi Türkçe 2
2016-2017 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 4
2015-2016 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2
2015-2016 Çevre Mikrobiyolojisi Türkçe 4
2015-2016 Besin Kimyası ve Analizleri-I (uyg) Türkçe 4
2015-2016 Besin Kimyası ve Analizleri-II (uyg) Türkçe 4

İdari Görevler

 1. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 2. Kalite Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 4. Farabi Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 5. Erasmus Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 6. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 7. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2015 - 2020

Kitaplar

 1. Theory and Research in Health Sciences II
  BAŞAK İSMAİL SERDEN, BAŞAK SELVER SUNA, DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Gece Kitaplığı, TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Research Reviews in Engineering – Summer, 2019
  DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Gece Kitaplığı, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY
  DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Gece Publishing, TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Tekstil Atıksularının Biyolojik Arıtımı
  ÇINAR ÖZER,ŞAHİNKAYA ERKAN,CIRIK KEVSER,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : İTO, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2011
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü

Makaleler

 1. Evaluation of textile wastewater treatment in sequential anaerobic moving bed bioreactor - aerobic membrane bioreactor

  Yazarlar : KOZAK MELIKE, CIRIK KEVSER, DOLAZ MUSTAFA, BAŞAK SERDEN, Yayın Yeri : Process Biochemistry, 2021
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 2. Respirometric evaluation and modeling of the impact of continuous benzo[a]anthracene feeding on activated sludge

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,GÜVEN DIDEM,ÇOKGÖR EMİNE,ORHON DERİN, Yayın Yeri : JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 3. Electricity Generation and Color Removal at Sulfate-Reducing Conditions in Microbial Fuel Cell

  Yazarlar : AKGÜL VILDAN,CIRIK KEVSER,DUYAR AHMET,BAŞAK İSMAİL SERDEN,AKMAN DILEK, Yayın Yeri : Global NEST Journal, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 4. Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerine Gelen Şebeke Sularının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli ROAD, Index Copernicus, Rootindexing
 6. Hava Kirliliğinin Kar Sularına Etkisi: Artvin İli Örneği

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : İklim Değişikliği ve Çevre, 2018
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 7. Determination of Noise Exposure Values at Three Different Offices in Artvin/Turkey

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 2018
  Uluslararası Hakemli Acacemia.edu, Scribd, Google Scholar, isi
 8. Orman Bölge Müdürlüğü Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,IŞIK ELİF,KANBAY YALÇIN, Yayın Yeri : Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli SOBIAD
 9. Diş Hekimlerini Etkileyebilecek Fiziksel Risk Etmenleri

  Yazarlar : BAŞAK SELVER SUNA,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 10. HASTA BİNA SENDROMU KAVRAMI LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN İÇ HAVA KALİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 11. Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 12. DETERMINATION OF INDOOR AIR QUALITY OF DIFFERENT LOCATIONS

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch, 2017
  Uluslararası Hakemli Research Gate, Root indexing, I2OR
 13. The Medical waste Inventory Analysis of the Eastern Black Sea Region: The Case of Artvin Province

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 2017
  Uluslararası Hakemli J-Gate, crossref
 14. The inhibition effect of ozonation in textile wastewater

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÖZGÜN DİLEK,ÖZDEMIR ŞEBNEM,ÇINAR ÖZER, Yayın Yeri : World Journal of Environmental Research, 2015
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 15. Effects of some operational conditions on textile wastewater treatment Full scale studies

  Yazarlar : DILEK AKMAN,OZDEMIR SEBNEM,BAŞAK İSMAİL SERDEN,CIRIK KEVSER,ŞAHİNKAYA ERKAN, Yayın Yeri : International Refereed Journal of Engineering and Sciences, 2015
  Uluslararası Hakemli Copernicus, Ulrichsweb, Open J Gate, Google School...
 16. Acute effect of benzo[a]anthracene on the biodegradation of peptone under aerobic conditions

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÇOKGÖR EMİNE,İNSEL HAYRETTİN GÜÇLÜ,ORHON DERIN, Yayın Yeri : Environmental Science and Pollution Research, 2012
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 17. Benzo[a]anthracene’nin aktif çamur üzerine kronik etkisinin respirometrik incelenmesi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ÇOKGÖR EMİNE,ORHON DERIN, Yayın Yeri : itüdergisi/e, 2011
  Ulusal Hakemli EBSCO
 18. Complementary chemical and biological determination of dioxin like compounds in sediments of Istanbul Strait

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,OKAY OYA,KARACIK BURAK,HENKELMANN BERNARD,SCHRAMM KARL WERNER, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2010
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 19. The Detection of Potential Carcinogenic PAH Using HPLC Procedure in Two Different Smoked Fish, Case Study: Istanbul/Turkey

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,ŞENGÖR GÜLGÜN FATMA,TELLİ KARAKOÇ FATMA, Yayın Yeri : Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2010
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 20. PCB and PCDD/F in sediments and mussels of the Istanbul strait (Turkey)

  Yazarlar : OKAY OYA,KARACIK BURAK,BAŞAK İSMAİL SERDEN,HENKELMANN BERNDARD,BERNHÖFT SILKE,KARL WERNER SCHRAMM, Yayın Yeri : Chemosphere, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 21. Metals in the surface sediments of Istanbul Strait (Turkey)

  Yazarlar : OKAY OYA,MORKOÇ ENİS,PEKEY HAKAN,BAŞAK İSMAİL SERDEN,BERNA BAYKAL, Yayın Yeri : Journal of Environmental Science and Health, Part A, 2008
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 22. Optimization of Nitrogen Removal for Alternating Intermittent Aeration-Type Activated Sludge System: A New Process Modification

  Yazarlar : İNSEL HAYRETTİN GÜÇLÜ,SÖZEN SEVAL,BAŞAK İSMAİL SERDEN,ORHON DERIN, Yayın Yeri : Journal of Environmental Science and Health, Part A, 2006
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 23. Changes of the Iodine Content in Fish during Household Preparation and Smoking

  Yazarlar : KARL HORST,BAŞAK İSMAİL SERDEN,ZIEBELL SABINE,PE QUAST, Yayın Yeri : Deutsche Lebensmittel Rundschau, 2005
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded

Ödüller

 1. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2011,
 2. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2011,
 3. Güz Dönemi Onur Ödülü , TÜRKİYE, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2013,
 4. Bahar Dönemi Onur Ödülü, TÜRKİYE, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2014,
 5. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2012,
 6. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2010,
 7. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2011,
 8. Onur Öğrencisi, TÜRKİYE, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 2015, Diğer
 9. Onur Öğrencisi, TÜRKİYE, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2018, Diğer

Öğrenim

 1. Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1996 - 2000
 2. Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ PR. (İÖ), 1996 - 2000
 3. Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İŞLEME TEKNOLOJİSİ (YL) (TEZLİ), 2000 - 2003
 4. Doktora, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ (DR), 2003 - 2011
 5. Önlisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ, 2013 - 2015
 6. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YL) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM), 2015 - 2016
 7. Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 2016 - 2020
 8. Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, REKLAMCILIK BÖLÜMÜ, 2020 -

Projeler

 1. Çeşitli Meslek Gruplarına Ait Gürültü Maruziyet Değerlerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 31.12.2015 - 23.08.2017
 2. İç Havadaki Formaldehitin Tespiti ve Doğal Yollardan Bertarafı
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 15.12.2017 - 06.11.2020
 3. Çöken Toz Ölçümü ile Hava Kalitesinin Belirlenmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi ve Borçka Acarlar MYO Yerleşkesi Örnekleri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Devam Ediyor
 4. Çeşitli Mekanların İç Hava Kalitesinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 13.04.2016 - 23.08.2017
 5. Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerine Gelen Şebeke Sularının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.02.2017 - 21.11.2018
 6. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİNE GELEN ŞEBEKE SULARININ BAZI FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.01.2015 - 21.11.2018
 7. Enzymatic Evaluation of Xenobiotic Biodegradation
  ULUSAL BAP Yürütücü
  Tamamlandı
 8. Boyarmadde İçeren Atıksular için Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer
  Tamamlandı
 9. Zenobiyotiklerin Biyodegradasyonunun Enzimatik Olarak İncelenmesi
  DİĞER Yürütücü
  Tamamlandı
 10. Biyolojik Azot Giderimi için Değişken Aralıklı Havalandırmalı Aktif Çamur Sisteminin Tasarımı
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Araştırmacı
  Tamamlandı
 11. Autonomous Desalination System Concepts for Sea Water and Brackish Water in Rural Areas with Renewable Energies Potentials Technologies Field Experience Socio technical and Socio economic Impac
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Bursiyer
  Tamamlandı
 12. İstanbul Boğazı nda Öncelikli Kirleticiler ve Etkilerinin Belirlenmesi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı
 13. İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Bazı Füme Balık Ürünlerindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbon PAH Düzeylerinin Araştırılması
  ULUSAL BAP Yürütücü
  Tamamlandı

Sertifikalar

 1. Acil Duırum Eğitici Eğitimi, Sertifika, Ulusal
 2. Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitici Eğitimi, Sertifika, Ulusal
 3. İHA-0 ve İHA-1 Ticari Pilot lisansı, Sertifika, Ulusal
 4. Amatör Denizci Belgesi, Sertifika, Uluslararası
 5. İşyeri Hekimliği ve İşyeri Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, Sertifika, Ulusal
 6. Eğiticinin Eğitimi, Sertifika, Ulusal
 7. C-1 Tipi Bina Akustiği Sertifika Programı Sertifika Programı, Sertifika, Ulusal
 8. B-2 Tipi Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama Sertifika Programı, Sertifika, Ulusal
 9. C-2 Tipi Eylem Planlarının Hazırlanması Sertifika Programı, Sertifika, Ulusal
 10. B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Sertifika, Ulusal
 11. HDR Laboratoire Géomatériaux et Environnement Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Çalışma, Uluslararası
 12. Advanced Course on Environmental Biotechnology, Sertifika, Uluslararası
 13. A-2 Tip Mühendislik Akustiği Sertifika Programı, Sertifika, Ulusal
 14. B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika Programı, Sertifika, Ulusal
 15. İş Yaşamı ve Hukuku Programı, Sertifika, Ulusal
 16. İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Sertifika, Ulusal
 17. İş Yerinde Sağlığın Geliştirilmesi, Kurs, Ulusal

Üyelikler

 1. International Commission on Occupational Health , Üye, 2016 -
 2. International Society for the Study of Xenobiotics , Üye, 2011 - 2014
 3. Su Kirliliği ve Kirlenmesi Komitesi, Üye, 2011 -