01 Kasım 2021 Tarihinde İlan Edilen 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

19 Kasım 2021, Cuma 3659

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre Üniversitemizde  istihdam edilmek üzere, 01.10.2021 tarih ve 31646 sayılı Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Sistemi üzerinden ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen 25 adet sözleşmeli personel pozisyonuna  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden online olarak başvuran adayların değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlamak suretiyle KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenerek aşağıda açıklanmıştır.

Sözleşmeli pozisyonlara asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenen belgelerle birlikte  (15 gün içerisinde 06 Aralık 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.(Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek olup sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

Başvuru sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 iş günü içerisinde (26 Kasım 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

BAŞVURU SONUÇLARI :

Büro Personeli Pozisyonuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız 

Teknisyen (Elektrik) Pozisyonuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız

Teknisyen (Bilgisayar) Pozisyonuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız/Erkek) Pozisyonuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız/Kadın) Pozisyonuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız 

Destek Personeli (Temizlik/Ön lisans) Pozisyonuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız 

Destek Personeli (Temizlik/Ortaöğretim) Pozisyonuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız 

 

 

İSTENİLEN BELGELER:

Büro Personeli :

1- Atama Başvuru Dilekçesi dilekçe için tıklayınız

2- Diploma aslı veya onaylı örneği

3- Fotoğraf (4 Adet)

4-Nufüs Cüzdan Örneği

5-Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu form için tıklayınız

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

8-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

9-Tek Hekim Raporu

10-Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

Teknisyen (Elektrik/Bilgisayar) :

1- Atama Başvuru Dilekçesi dilekçe için tıklayınız

2- Diploma aslı veya onaylı örneği

3- Fotoğraf (4 Adet)

4-Nufüs Cüzdan Örneği

5-Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu form için tıklayınız

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

8-Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü (E-Devlet Çıktısı) ve hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge

9- Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu

Koruma ve Güvenlik Görevlisi :

1- Atama Başvuru Dilekçesi dilekçe için tıklayınız

2- Diploma aslı veya onaylı örneği

3- Fotoğraf (4 Adet) 

4-Nufüs Cüzdan Örneği

5-Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu form için tıklayınız

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

8-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

9-Özel Güvenlik Kimlik Kartının Aslı veya Onaylı Örneği

10-Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu

Destek Personeli (Temizlik) :

1- Atama Başvuru Dilekçesi dilekçe için tıklayınız

2- Diploma aslı veya onaylı örneği

3- Fotoğraf (4 Adet)

4-Nufüs Cüzdan Örneği

5-Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu form için tıklayınız

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

8-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

9- Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu

 

BAŞVURU ADRESİ : 

Artvin Çoruh Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

08000 Seyitler Yerleşkesi   ARTVİN

Tel : 0 466 215 10 00  Dahili :1082,1089