100/2000 YÖK Doktora Bursu Güz Yarıyılı Başvuru Duyurusu

07 Ağustos 2019, Çarşamba 1767

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURS BAŞVURULARI

 

ADAYLARININ DİKKATİNE!...

 

             Yüksek Öğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında Enstitümüz programlarına başvurular, adaylarda aranacak şartlar ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

             1. Başvurular şahsen Enstitümüze yapılacaktır.

             2. 100/2000 YÖK Doktora Burs programına başvurabilmek için adaylardan/öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır:

                 a. T.C. vatandaşı olmak.

               b. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak.

Burslarla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Belirlediği Usul ve Esaslar için tıklayınız.

        c. Yüksek lisans derecesine sahip olmak.

        ç. Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek ve tamamlayacak olmak.

      d. Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

        e. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

       f. Doktora programında ders alma aşamasında veya doktora yeterlik aşamasını geçmemiş olmak. (NOT: Bilimsel hazırlık programı öğrencileri 100/2000 Doktora Burs Programı’na başvuru yapamazlar).

      g. Artvin Çoruh Üniversitesi’ne kayıtlı olmayan öğrencilerin, başvuracakları (başvuru dilekçelerinde belirtecekleri) doktora programının başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

(NOT: Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programına başvuru şartlarını sağlamayan adaylar kesinlikle başvuru yapamazlar. Bu şartı sağlamadığı halde başvuru yapan adayların burs başvuruları iptal edilir).

        ğ. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

       h. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (güncel sabıka kaydı-e-devletten alınabilir.)

 

Başvuruda istenilen belgeler ve diğer şartlar şunlardır:

  • Enstitmüz Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrenciler İçin:

                   Başvuru dilekçesi,

            Öğrenci belgesi (son 1 hafta içinde alınmış olması),

                   Transkript belgesi, 

                   CV Özgeçmiş,   

             (NOT: Dilekçede “Başvuracağı Burs Programı Alanı” kısmına BİRDEN FAZLA ALAN ADI yazılabilir. Yerleştirme sadece bir alana yapılacaktır.).

  • Herhangi Bir Doktora Programına Kayıtlı Olmayan Adaylar İçin:

                                     Başvuru dilekçesi,

                                     Lisans diploması; geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten alınan e-mezun belgesi,

                                     Yüksek lisans diploması; geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten alınan e-mezun belgesi,

              Lisans ve Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi,

               ALES sonuç belgesi (son 5 yıl içinde alınmış olması),

             Yabancı Dil Sınavı (YDS, ÜDS, KPDS veya eşdeğer) Sonuç Belgesi,

                          Askerlik durum belgesi (e-devlet’ten alınanlar da geçerlidir.),

                          Kimlik Fotokopisi,

                          CV Özgeçmiş,   

            (NOT: Dilekçede “Başvuracağı Burs Programı Alanı” kısmına SADECE 1 ALAN ADI yazılacaktır. Birden fazla alan yazılması durumunda, yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır).  

Değerlendirme;

       Enstitü Yönetim Kurulu’nun 01.06.2016 tarih ve 2016/13-1 sayılı kararının Üniversitemiz Senatosu’nun 13.06.2016 tarih ve 2016/5-3 sayılı onayı çerçevesinde aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Programına başvurularda;

ALES sayısal puanının yüksek lisans derecesi ile başvurularda en az 55,

Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS veya eşdeğer) puanının ise en az 55 olması şartı aranır.

Giriş başarı puanının hesaplanması;

        ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notu*’nun %50’si esas alınarak hesaplanır. Elde edilecek giriş puanının toplamı en az 65 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere YÖK tarafından verilen kontenjan sayısınca adaylar asıl ve yedek olarak belirlenir. (NOT: *- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

  1. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir.
  2. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır.
  3. Adayların öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam edebilir.
  4. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kendilerine bildirilecek kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ettikten sonra burs programına belirtilen tarihlerde kesin kayıt yapabileceklerdir.
  5. Her bir burs alanı için toplamda en az 3 öğrencinin burs almaya hak kazanamaması durumunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili alan için tahsis edilen kontenjan iptal edilecektir.
  6. Halihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrenciler başvuramaz.
  7. Burs kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler 2019-2020 Eğitim-Öğretim güz yarıyılı doktora eğitimine başlayacaklardır.
  8. Başvuru sürecinde karşılaşılan herhangi bir sorun ile ilgili yardım alınabilecek iletişim numarası aşağıdadır.

                                            İlgili Kişi                        : Mehmet ÇAKMAK

                                 İletişim                         : 0466 215 1000/1702

                                 E-Posta                         : fbe@artvin.edu.tr                        

                                 Başvuru Adresi           : Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

100 / 2000 YÖK DOKTORA BURSU GÜZ YARIYILI BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru / Kayıt Tarihleri

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

100 / 2000 Burs Başvuruları

15 / 08 / 2019

27 / 08 / 2019

Sonuçların Açıklanması

29 / 08 / 2019

Kazananların Kesin Kayıtları

 

Yedeklerin Kesin Kayıtları

02 / 09 / 2019

 

05 / 09 / 2019

04 / 09 / 2019

 

06 / 09 / 2019

Orman Mühendisliği

Sürdürülebilir Ormancılık

3

Yüksek Lisans yapmış olmak  veya Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora öğrencisi olup tez aşamasına geçmemiş olmak. Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde doktora programı için başvuru şartlarını taşıyor olmak. 

https://www.artvin.edu.tr/uploads/fbe.artvin.edu.tr/userfiles/files/Basvuru%20dosyalar/100-2000%20Y%C3%96K%20Doktora%20Bursu%20%20Alan%20Disi%20Kosullar-11_02_2019.docx

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

3

Yüksek Lisans yapmış olmak  veya Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora öğrencisi olup tez aşamasına geçmemiş olmak. Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde doktora programı için başvuru şartlarını taşıyor olmak. 

https://www.artvin.edu.tr/uploads/fbe.artvin.edu.tr/userfiles/files/Basvuru%20dosyalar/100-2000%20Y%C3%96K%20Doktora%20Bursu%20%20Alan%20Disi%20Kosullar-11_02_2019.docx